LichtAktiv Haus huvudbyggnad med flödande dagsljus i trapphuset.