VELUX typskylt

Hitta enkelt referensen för ditt VELUX takfönster med hjälp av den typskylt som är specifik för respektive fönster.

Hur du identifierar ditt takfönster från VELUX

Alla VELUX takfönster som tillverkats efter 1968 har en typskylt med exakt information om fönstret som sitter i toppbågens högra hörn bakom ventilationsklaffen.

  1. Typ
  2. Storlek
  3. Variant
  4. Produktionskod