Tänk på morgondagen när du bygger idag!

VELUX takfönster

Ett trevligare hem

Hälsa och välmående är något som står högt upp på många människors agendor. Vi spenderar i genomsnitt 90 % av vår tid inomhus – vi är på jobbet, i skolan, i mataffären och i våra hem. Vi känner oss hemma inomhus, men den dåliga inomhusmiljön berövar oss ofta på frisk luft, naturligt ljus och ventilation.

 

Redan under Antiken såg man positiva effekter av dagsljus. De gamla grekerna, egyptierna och romarna dyrkade sina solgudar. Tusentals år senare, under tidigt 1900-tal, hade solen fortfarande en central roll, då olika former av ljusterapi började användas. Idag anses dagsljus fortfarande vara en viktig del av vardagen, men få är medvetna om vilka konkreta effekter dagsljuset faktiskt har på oss.

Motverka höstmörkret med dagsljus

I ett tämligen mörkt land, som Sverige är under hälften av året, är det extra viktigt att ta tillvara på det lilla dagsljus som finns. Under höst- och vinterhalvåret är det inte bara dagen som blir mörkare. Det är även vanligt att man blir deprimerad i takt med att dagens ljusa timmar blir färre.

"Bristen på dagsljus och frisk luft anses ofta vara ett folkhälsoproblem. WHO har exempelvis benämnt depression som epidemisk i industriländer. Depression är även ett exempel på en sjukdom som har en känd koppling till brist på dagsljus", säger Per Åkesson, VD på VELUX Svenska AB. Ett sunt inomhusklimat, med mycket dagsljus och god ventilation, är därför essentiellt.

Ett sunt inomhusklimat bidrar till välmående för människorna som befinner sig i byggnaden och minskar risken för sjukdomar som astma och allergier. Barn och unga är en grupp som är extra känslig för ett dåligt inomhusklimat och som därför är särskilt utsatta för dessa sjukdomar. I norra Europa, som i Sverige, är det idag allt vanligare att barn drabbas av astma och allergier. Dagsljus bidrar även till att vi sover bättre.

VELUX dagsljus

Inte endast en bra medicin

Förutom hälsofördelarna har ett sunt inomhusklimat visat sig vara en positivt bidragande faktor till människors produktivitet. Forskning visar att inlärningsförmågan hos barn ökar vid en ökad dagsljusexponering. En studie visar att ett förbättrat inomhusklimat kan bidra till att skolresultatet förbättras med 7-18 %. 

Dagsljus är det ultimata materialet för renovering och förbättring av inomhusklimatet. Genom att öka andelen dagsljus i ett rum ökar dess komfort och välmående för dem som vistas där. Med takfönster får du två till tre gånger mer dagsljus jämfört med fasadfönster och med en ventilationsklaff på takfönstret kan du vädra ditt hem flera gånger om dagen. I VELUX takfönster är ventilationsklaffen standard på alla takfönster vilket säkerställer maximal komfort.  

Med takfönster får rummet ett naturligt dagsljusinsläpp som inte kan ersättas med en vanlig lampa. Genom att använda dagsljuset som ljuskälla kan energiåtgången för lampor och uppvärmning minska och därmed bidra med positiva effekter för plånboken. Faktum är att dagsljuset är helt kostnadsfritt.  

Tre bevis på att en bostad med mycket dagsljus, bra ventilation och en jämn temperatur är hälsosam:  

1. Dagsljuset hjälper kroppen att anpassa sig till dygnsrytmen. Vi får lättare att somna och vaknar utvilade. Dagsljuset stärker hälsan prestationsförmågan.  

2. Ventilation avlägsnar partiklar och allergener ur luften och håller hemmet torrt och fritt från mögel.  

3. Om temperaturen i huset följer dygnsrytmen känns den behagligare och har samma goda effekt som dagsljus.

Gå tillbaka till alla artiklar.

Minimarket VMS VELUX