Ljudisolering i taket

VELUX Takfönster

 Ljudisolering och fönster

Ljudnivån i en byggnad påverkar arbetsro och avslappning. Mycket ljud och buller kan upplevas som stressande och kan få personerna som vistas i miljön att må dåligt. 

Beroende på var huset ligger, så som i urban miljöer, på landet eller ute vid en stor väg kan nivån på ljud och buller variera. Innan du renoverar eller bygger nytt är det viktigt att ta hänsyn till bullret, antingen för att förbättra inomhusmiljön eller för att undvika att upptäcka det distraherande ljudet i efterhand. Läs mer om ett trivsamt inomhusklimat här.

Ljudisolering takfönster

Ljud i byggnader

Ljud i byggnader kan komma utifrån genom takkonstruktionen och takfönstret och inifrån mellan rummen. Det luftburna ljudet som ger svängningar i lufttrycket går genom de minsta sprickor och otätheter i fönster och konstruktion. Stomljudet fortplantar sig via vibrationer i stomkonstruktionen.

Det luftburna ljudet reduceras genom att utföra tätningar med stor noggrannhet. Stomljudet kan minskas genom att separera vissa konstruktioner eller genom att använda material med hög densitet.

Om det framkommer speciella krav på ljudisolering, rekommenderas VELUX ljudreducerande takfönster GGL/GGU—62 eller GPU –62. Dessa takfönster har optimerats i hänsyn till ljudisolering. Om rummet vetter mot en bullrig miljö, kan 62 rutan (3-glas) minska det störande ljudet. Rutan reducerar även ljudet från kraftigt regn, hagel och liknande väderlekar.

Därutöver bör extra hänsyn till skarvar och anslutningar ses till vid installation. Allt för att säkerställa så tät installation som möjligt för ljudisolering.


Här kommer några exempel på utförande som ger bättre ljudisolering:

  • Såga till reglar och sätt dem på plats mellan bärläkter
  • Montera tung, tjock asfaltpapp på undertak
  • Foga noggrant i skarvar och anslutningar
  • Säkerställ att packningarna sluter tätt