Hållbarhet

VELUX takfönster kan skapa en bättre och hälsosammare inomhusmiljö för kommande generationer. De är gjorda för att hålla och tillverkade av certifierat trä. Vi har bestämt oss för att minska vårt koldioxidavtryck och det gäller allt från hur vi köper in material och bedriver vår verksamhet, till de produkter vi levererar till kunderna. Vi har satt upp ambitiösa mål för att minska våra koldioxidutsläpp och göra insatser även utanför vår värdekedja. Vi finansierar skogsprojekt som samlar in koldioxid motsvarande våra totala utsläpp under verksamhetens hela historia. 

Vidta klimatåtgärder

Planeten står inför tre globala kriser – klimatförändringar, luftföroreningar och förlust av biologisk mångfald. Därför är det otroligt viktigt att vidta djärva klimatåtgärder.

Klimatforskningen visar att vi måste begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriella nivåer och vi åtar oss att minska våra framtida utsläpp för att uppnå detta mål.

Hur gör vi det?

Vi minskar utsläppen från vår egen verksamhet genom att förbättra energieffektiviteten och gå över till förnybar el. Vi minskar utsläppen från vår värdekedja genom att köpa in material som ger lägre koldioxidutsläpp, till exempel material med återvunnet innehåll.

Vi finansierar skogsprojekt som samlar in koldioxid motsvarande hela våra historiska utsläpp, från verksamhetens början och ända till vårt 100-årsjubileum 2041.

Detta ska uppnås genom ett 20-årigt samarbete med Världsnaturfonden (WWF), där vi investerar i skogsvårdsprojekt som gynnar såväl människor som natur och klimat.

”VELUX samarbetar med Världsnaturfonden (WWF) för att samla in våra historiska koldioxidutsläpp genom skogsvårdsprojekt, samtidigt som vi dramatiskt minskar våra framtida utsläpp”.

Material utgör den största delen av vårt koldioxidavtryck

Merparten av våra totala koldioxidutsläpp är kopplade till de material som används i våra produkter. För att minska vårt koldioxidavtryck behöver vi fokusera på de material vi köper in.

De material som har störst påverkan på våra utsläpp är aluminium, glas, stål och plast. Vi inleder därför samarbeten med våra leverantörer för att kunna köpa in material med mindre koldioxidavtryck.

Varför skogsprojekt med WWF International?

Genom att samarbeta med Världsnaturfonden för att utveckla nya skogsprojekt från grunden, tar vi ett unikt grepp för att skydda och återställa skogar i några av de miljöer i världen som har störst biologisk mångfald. Skogsvård är en av de mest effektiva metoderna för att stoppa förstörelsen av världens naturliga miljöer och hjälpa till att motverka klimatförändringar.

Vårt tjugoåriga samarbete kommer att leverera skogsprojekt i tropiska skogslandskap med stor biologisk mångfald och på så sätt åstadkomma positiv förändring för människor, natur och klimat. Koldioxiden som fångas upp i de här skogsprojekten doneras till värdländerna, så att de kan använda den för att uppfylla sina klimatåtaganden enligt Parisavtalet.

Det innebär att den koldioxid som samlas in i skogsprojekten inte kommer att användas för att balansera VELUX koldioxidutsläpp eller någon annan organisations utsläpp.

Läs fler artiklar