Produktvarning

Risk för elfel hos variant av VELUX takfönsterkupol för platta tak

VELUX Gruppen har upptäckt ett säkerhetsproblem hos en takfönsterkupol för platta tak – VELUX nya generationens takfönsterkupol för platta tak med planglas CVU (eldriven).

Under vissa omständigheter kan kondens i konstruktionen skapa en miljö med hög luftfuktighet. I sällsynta fall kan metalldelar i takfönsterkupolen – till exempel kedjan, återställningsknappen och regnsensorn – bli strömförande med 230 V och orsaka elstötar.

Hur vet du om du har en takfönsterkupol som kan beröras av problemet?

Den produkt som kan beröras av problemet är VELUX takfönsterkupol, VELUX nya generationens takfönsterkupol för platta tak med planglas CVU (eldriven), som lanserades i juli 2021 (se bilden nedan). Alla fönsterstorlekar kan beröras, så kontrollera produktkoden på takfönsterkupolen och jämför med bilden nedanför. Den solcellsdrivna versionen av takfönsterkupolen berörs inte och inte heller äldre takfönsterkupoler från VELUX.

 

Vad ska du göra om du har en eller flera av dessa takfönsterkupoler?

Det är inte farligt att manövrera de berörda takfönsterkupolerna via fjärrkontrollen, men undvik all fysisk kontakt med själva fönstret. Då undviker du också risken för elstötar.

Kontakta VELUX snarast antingen via email: info@velux.se eller telefon:  042 – 20 83 80. Vi bokar sedan in en servicetekniker som kommer ut för att inspektera din takfönsterkupol och se till att produkten är säker – naturligtvis utan kostnad för dig.

Kontakta VELUX