VELUX Svenska AB Sekretessmeddelande

125721-02-XXL.tif
140777-01-XXL.tif

Alla företag i VELUX Gruppen respekterar och skyddar din integritet. I VELUX Sekretessmeddelande (”Sekretessmeddelande”) beskrivs varför vi samlar in personuppgifter om dig, vilka typer av personuppgifter vi samlar in, hur vi samlar in dem och hur länge vi behåller dem, med vilka vi delar dem samt dina rättigheter. Vi förklarar också hur vi skyddar dina uppgifter.

Detta VELUX Sekretessmeddelande uppfyller EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (”GDPR”) och Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:218) samt Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:219)
Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är VELUX Svenska AB, Karbingatan 22, S-254 67, Helsingborg, Organisationsnummer: 556221-3305, info@velux.se. Nedan kallat ”VELUX”.

Vårt moderbolag är VELUX A/S, som är registrerat i Danmark med registreringsnummer 30003519 och har sitt säte på Aadalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, Danmark.

Icon=Generic - Weighing bowls, Stroke=Yes.svgAsset for Privacy PolicyIcons for Privacy Policy

Varför behandlar vi personuppgifter och de rättsliga grunderna för insamling

Det huvudsakliga skälet till att vi samlar in, använder och lagrar dina uppgifter är för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. ”Tjänst”, ”vår tjänst” och liknande beskrivningar innebär att vi gör affärer med dig/din organisation och hjälper dig med förfrågningar, försäljningsprocesser och reklamationer.

Vi behandlar även information om din användning av tjänsterna i affärsutvecklingssyfte, för att informera dig om vår verksamhet, våra produkter och tjänster genom marknadsföring och för att förbättra våra tjänster genom eventuella synpunkter som du lämnar till oss. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för avtals- och rekryteringsändamål och för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter baserat på olika rättsliga grunder enligt nedan.

Fullgörande av ett avtal, inklusive ett köp – artikel 6.1 b i GDPR:

 • När vi behandlar personuppgifter i samband med ett avtal är vår rättsliga grund ”fullgörande av ett avtal”, inklusive ett köp.

Samtycke – artikel 6.1 a i GDPR:

 • När vi skickar ut ett nyhetsbrev om våra produkter gör vi detta baserat på ditt samtycke. När den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Rättslig förpliktelse – artikel 6.1 c i GDPR:

 • Om vi delar dina personuppgifter med polismyndigheten eller andra statliga myndigheter gör vi detta eftersom vi har en rättslig förpliktelse att göra det.

Berättigat intresse – artikel 6.1 f i GDPR:

 • Vi har ett berättigat affärsintresse av att behandla dina uppgifter, till exempel när vi hjälper dig med förfrågningar.

Särskilda kategorier – artikel 9.2 a i och artikel 9.2 f i GDPR:

 • När vi behandlar särskilda kategorier av uppgifter gör vi det för att följa regulatoriska krav relaterade till efterlevnadsfrågor.

 

Icon=Generic - Woman and man, Stroke=Yes.svgAsset for Privacy PolicyIcons for Privacy Policy

De typer av personuppgifter som vi behandlar

Följande är de huvudsakliga typer av personuppgifter som samlas in av VELUX, tillsammans med huvudsakligt ändamål och den rättsliga grunden för att samla in personuppgifterna:

Aktivitet Typer av personuppgifter som vi samlar in (för illustration) Ändamål Rättslig grund
Allmän affärsverksamhet Namn, kontaktuppgifter och annan information som krävs för att göra affärer med dig eller din organisation. Som en del i VELUX allmänna affärsverksamhet samlar vi in personuppgifter om individer, kunder, leverantörer (inklusive tredjeparts tjänsteleverantörer) och andra intressenter. Vi kan också använda dina uppgifter för att testa system. GDPR – Artikel 6.1 b

GDPR – Artikel 6.1 f
Besvara förfrågningar Namn, e-postadress, telefonnummer, konversationer, andra kontaktuppgifter, bilder och planritningar av ditt hem om du lämnar detta till VELUX. Du kan välja att förse oss med personuppgifter som kontaktuppgifter när du kontaktar oss per telefon, e-post, post, vår chattbot eller via våra tillgängliga digitala plattformar.

Med hjälp av dessa personuppgifter kan vi besvara förfrågningar, exempelvis om att få information om VELUX produkter, boka en mätning och be om en offert för installation av VELUX produkter, boka service av ett fönster eller åberopa VELUX garanti.

Informationen kan delas med VELUX A/S och andra försäljningsföretag inom VELUX Gruppen, relevanta oberoende installatörer och återförsäljare för att vi ska kunna hjälpa kunder med deras förfrågan, boka in tjänster eller ta fram offerter.

Vi spelar in samtal i utbildningssyfte. Vi kan också be dig om feedback genom undersökningar efter avslutad interaktion.
GDPR – Artikel 6.1 a

GDPR – Artikel 6.1 b

GDPR – Artikel 6.1 f
Försäljning (inklusive webbförsäljning) och orderuppfyllelse. Namn, kontaktuppgifter, betalnings- och kreditkortsuppgifter, kreditinformation och kreditupplysning m.m. Vi kan samla in personuppgifter om befintliga och potentiella kunder för att kunna göra affärer med dig eller din organisation. Vi använder dina uppgifter för att analysera köptrender genom din aktivitet i vår webbutik och din köphistorik för att ge dig en personlig surfupplevelse. Vi använder även uppgifterna för att behandla och leverera beställningar i webbutiken genom att underlätta leverans av produktbeställningar och tillhandahålla relevant kundservice, inklusive behandling av eventuella returer.

Vi kan sprida uppgifterna till återförsäljare eller oberoende installatörer och logistikpartner för att behandla en kunds beställning, inklusive för att genomföra leveransen av VELUX produkter till kunden eller hjälpa till med förfrågningar som att arrangera en konsultation mellan dig och våra produktrådgivare. Vi delar även dina uppgifter med tredje part för att göra en kreditprövning.
GDPR – Artikel 6.1 b

GDPR – Artikel 6.1 a

GDPR – Artikel 6.1 f
Kampanjer Namn, kontaktuppgifter m.m. Genomförande av olika kampanjer (t.ex. förmånsprogram, återbetalningskampanjer, utlottningar). Vi samlar in ett godkännande av villkoren innan du kan delta i aktiviteten. GDPR – Artikel 6.1 a

GDPR – Artikel 6.1 b
Produktreklamationer Namn, kontaktuppgifter m.m. Underlätta service av VELUX produkter inom VELUX garantin eller en betald tjänst, dvs. vi löser reklamationer genom samtal, e-post och besök på byggarbetsplatser. I samband med detta kan vi dela dina personuppgifter med VELUX partners för att förse dig med en tjänst.
Vi kan också be dig om feedback genom undersökningar efter avslutad interaktion.
GDPR – Artikel 6.1 c

GDPR – Artikel 6.1 f
Affärsutveckling och VELUX appar Personuppgifter, som samlas in på våra digitala plattformar och i VELUX appar. De personuppgifter du lämnar till oss och personuppgifter som samlas in via våra digitala plattformar kommer att användas för att förbättra våra konsumentinsikter och kommunicera och skicka relevanta erbjudanden via alla kontaktpunkter du kan ha med VELUX. Personuppgifter kommer också att användas för att utveckla produkter och tjänster. GDPR – Artikel 6.1 a
Marknadsföring Kontaktuppgifter, webbhistorik, information om försäljning och prenumerationstjänster, exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, köphistorik, unika identifierare som cookie-ID och enhets-ID, spårad webbhistorik baserad på dessa ID m.m.

Vi vill göra dig uppmärksam på att den här listan inte är fullständig, eftersom vi kan behandla alla personuppgifter som samlas in i samband med dina interaktioner med vårt moderbolag, VELUX A/S, våra webbplatser, mobilappar, produkter och tjänster.
Baserat på ditt samtycke eller berättigat intresse kan vi i tillämpliga fall behandla dina personuppgifter i syfte att informera dig om VELUX affärsverksamhet, produkter och tjänster.

För ovanstående ändamål skapar vi marknadsföring som är skräddarsydd efter dina preferenser och din profil, t.ex:

- För att optimera och skräddarsy innehållet och leveransen av vår marknadskommunikation när du vill ta emot dem, och
- För att ge dig skräddarsydd marknadsföring utifrån dina preferenser och din profil, både när du interagerar med oss i våra egna kanaler och via tredje parts kanaler (t.ex. sociala medier, söksidor, marknadsplatser).

Om du inte vill få mer information kan du enkelt och kostnadsfritt när som helst avbryta prenumerationen på vår marknadsföringskommunikation. Du hittar sätt att avregistrera dig i samband med att du prenumererar på eller får marknadskommunikation från oss. Du kan också kontakta oss via e-post eller post för att avsluta prenumerationen, se avsnitt 8.

För vissa marknadsföringsaktiviteter fungerar vi som gemensam personuppgiftsansvarig tillsammans med andra VELUX företag och har slutit avtal om gemensamt personuppgiftsansvar som delar upp roller och ansvar mellan VELUX företagen.
GDPR – Artikel 6.1 a

GDPR – Artikel 6.1 f
Ditt deltagande i bilder, video, rekommendationer och kampanjer Om du har samtyckt till det och skickat en bild till oss eller om en bild på dig har tagits av en fotograf anlitad av oss. Vi använder bilden, rekommendationen osv. enligt beskrivningen i det avtal som du har undertecknat. GDPR – Artikel 6.1 b Om bilden eller rekommendationen baseras på ett avtal med ersättning, observera att du inte kan utöva rätten att få bilden korrigerad, raderad/borttagen.

GDPR – Artikel 6.1 a Om bilden eller rekommendationen behandlas baserat på samtycke och du kan utöva alla rättigheter som anges i avsnitt 6 nedan.

GDPR – Artikel 6.1 f om en bild eller en video är tagen vid ett internt VELUX evenemang eller liknande, och vi endast delar bilderna eller videon internt.
Webbplatsbesökare, kundundersökningar och marknadsundersökningar Personuppgifter från digitala plattformar eller kunder som en del i undersökningar. För att förbättra vårt utbud av produkter och tjänster kan vi samla in personuppgifter från besökare på våra digitala plattformar eller kunder som en del i undersökningar.

Vi kontaktar dig då med en undersökning och behandlar personuppgifter som en del i undersökningen baserat på antingen samtycke eller berättigat intresse.

Undersökningar som behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål används endast med ditt samtycke.
GDPR – Artikel 6.1 a

GDPR – Artikel 6.1 f
Rekrytering och anställningsavtal Namn, kontaktuppgifter, anställningshistorik, utbildningsbevis, relevant bakgrundskontroll, information om yrkesrelaterade intressen m.m. När en person söker ett jobb eller ingår ett anställningsavtal med oss kan vi samla in vissa uppgifter som namn, kontaktuppgifter, information om anställningshistorik, utbildningsbevis, relevant bakgrundkontroll och information om yrkesrelaterade intressen. Dessa uppgifter kan inhämtas direkt från personen ifråga, från en rekryteringskonsult inklusive referenser och från offentligt tillgängliga källor. Uppgifterna används som underlag och för att hjälpa oss fatta beslut om att erbjuda personen anställning eller anlita personen genom ett kontrakt.

GDPR – Artikel 6.1 b

GDPR – Artikel 6.1 f
Efterlevnad inklusive anti-korruption, hotline för visselblåsare och sanktionskontroll Alla typer av personuppgifter. Vi kan samla in personuppgifter för att följa lagen, till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut och/eller för att lämna ut information till relevanta myndigheter enligt vad lagen kräver eller tillåter. GDPR – Artikel 6.1 c

GDPR – Artikel 6.1 f

GDPR – Artikel 9.2 a

GDPR – Artikel 9.2 f
Icon=Generic - Paper and pen, Stroke=Yes.svgAsset for Privacy PolicyIcons for Privacy Policy

Hur samlar vi in dina personuppgifter

Direkt av dig

I de flesta fall samlas personuppgifter in direkt av dig eller genereras när du använder våra tjänster, produkter och kanaler. Vi samlar in personuppgifter som du delar med dig av till oss när du beställer produkter, tjänster eller information av oss, registrerar dig hos oss, deltar i offentliga forum, använder en chattbot eller utför andra aktiviteter på våra digitala plattformar och i våra appar, svarar på kundundersökningar eller på annat sätt interagerar med oss. Vi samlar in information genom olika tekniker, till exempel cookies (kakor). När det gäller cookies hänvisar vi till vårt- Cookiemeddelande.

Från våra affärspartners

I vissa fall kan vi samla in dina personuppgifter från våra affärspartners, när de behöver vår hjälp för att ge dig bästa möjliga service.

Från din offentliga webbplats

I vissa fall samlar vi in dina personuppgifter från ditt företags webbplatser, när vi vill erbjuda dig våra tjänster.

Länkar till andra webbplatser

Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser (till exempel Facebook, Google+, YouTube och Pinterest) som inte omfattas av detta sekretessmeddelande. Observera att vi inte stöder andra webbplatser och deras innehåll. Vi uppmanar dig att läsa sekretesspolicyerna för respektive webbplats du besöker.

Icon=Generic - Clock, Stroke=Yes.svgAsset for Privacy PolicyIcons for Privacy Policy

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande. Det innebär att lagringstiden varierar beroende på typen av information och anledningen till att vi har informationen. Exempel på lagringstid:

 • Samtalsinspelningar lagras i 90 dagar.

 • Tills du avanmäler dig från en marknadsföringskampanj, vilket du kan göra när som helst.

 • Vi lagrar bilder och rekommendationer så länge det behövs och enligt beskrivningen i ett avtal.

 • Personuppgifter lagras till slutet av en rekryteringsprocess eller tills du drar tillbaka ditt samtycke (om det har lämnats för framtida rekryteringar).

 • För efterlevnad av t.ex. anti-korruptionsförordningar behåller vi dina uppgifter i enlighet med lagar som vi är skyldiga att följa.

Glyph=Link - Share, Stroke=Yes.svgAsset for Privacy PolicyIcons for Privacy Policy

Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Vårt företag ingår i VELUX Gruppen, som bedriver en global verksamhet. Vi delar dina personuppgifter inom VELUX Gruppen, men endast om det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket vi behandlar dina personuppgifter. Alla enheter inom VELUX Gruppen har undertecknat ett internt databehandlingsavtal och/eller ett gemensamt avtal där alla följer samma rutiner vid behandling av personuppgifter, vilket säkerställer att samma säkerhetsnivå upprätthålls i hela koncernen och att roller och ansvar fördelas mellan VELUX företagen. Om två eller flera företag gemensamt fungerar som personuppgiftsansvariga är vart och ett av de gemensamma personuppgiftsansvariga skyldiga att var och en för sig:

 • Utgöra första kontakt för dig.

 • Uppfylla de informationsskyldigheter som avses i artiklarna 13 och 14 i GDPR.

 • Ge dig möjlighet att utöva dina rättigheter enligt artiklarna 15–22 i GDPR.

 • Hantera anmälningar och klagomål om integritetsintrång.

Vi kan också dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter, inklusive men inte begränsat till:

 • affärspartners, leverantörer och underleverantörer som vi samarbetar med för att ge dig bästa möjliga service under support- och försäljningsprocessen, inklusive till exempel logistikleverantörer och outsourcad kundservice.
 • teknikleverantörer, till exempel leverantörer av analyser, spårningsteknik, teknik för riktad marknadsföring och retargeting, sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera våra plattformar samt företag som fungerar som värd för och sköter support till våra webbplatser.
 • Annonsörer och annonsnätverk som använder information för att välja ut och visa relevanta annonser för dig och andra, om du har gett ditt samtycke. ·
 • Webbplatser för sociala nätverk som Facebook, Instagram och Google, vid behov, vid behandling för marknadsföringsändamål och baserat på ditt samtycke.
 • Med andra parter för att upprätthålla säkerhet och trygghet för våra kunder, för att tillgodose våra rättigheter och skydda vår egendom, för att uppfylla rättsliga processer och i andra fall om vi i god tro anser att utlämningen krävs enligt lag.
 • Företag i VELUX Gruppen eller tredje parter som driver digitala plattformar och verktyg för vårt företags räkning för att tillhandahålla tjänster kopplade till våra aktiviteter (t.ex. program för poänginsamling, återbetalningskampanjer, utlottningar och utbildningar).

Överföring till tredje land

I vissa fall kan vi även överföra personuppgifter till företag i så kallade ”tredje länder”, det vill säga länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om vi gör det ser vi till att skydda uppgifterna och överför dem endast om något av följande villkor är uppfyllt:

 • Det aktuella landet har tillräckligt hög skyddsnivå, enligt beslut av Europeiska kommissionen, eller
 • företaget är certifierat enligt EU-U.S. Data Privacy Framework, eller
 • vi använder standardavtalsklausuler (klausuler av EU-modell) godkända av Europeiska kommissionen och ytterligare kompletterande åtgärder för att reglera dataöverföringen.

 

Icon=Generic - Security, Stroke=Yes.svgAsset for Privacy PolicyIcons for Privacy Policy

Datasäkerhet

Säkerheten, sekretessen och konfidentialiteten för dina personuppgifter är viktig för oss. Vi har infört tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, delning, användning och modifiering. Från tid till annan granskar vi våra säkerhetsprocedurer för att överväga om det finns lämpliga nya tekniker och metoder. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga, trots våra ansträngningar.
Icon=Generic - Megaphone, Stroke=Yes.svgAsset for Privacy PolicyIcons for Privacy Policy

Dina integritetsrättigheter

GDPR ger dig, som registrerad, följande rättigheter avseende personuppgifter som vi lagrar om dig:

Dina rättigheter Rättslig grund Förklaring
Tillgång till dina uppgifter GDPR artikel 15 Du har rätt att begära ut information om huruvida VELUX behandlar personuppgifter om dig, och om vi gör det har du rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har behandlat.
Begär rättelse GDPR artikel 16 Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi behandlar om dig.
Begär radering GDPR artikel 17 Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas, beroende på typen av behandling och under vissa omständigheter, innan vi normalt sett skulle vara skyldiga att upphöra med behandlingen.
Begär att behandlingen begränsas GDPR artikel 18 Du har rätt att begära att behandlingen begränsas, vilket innebär att du kan begära att VELUX begränsar användningen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
Rätt att flytta uppgiftery GDPR artikel 20 Under vissa omständigheter har du rätt att få ut de personuppgifter du har lämnat till oss i ett maskinläsligt format.
Rätt att invända GDPR artikel 21 Om du inte är nöjd med hur vi behandlar personuppgifter på VELUX kan du skicka dina invändningar till info@velux.se. Om ett klagomål görs måste klagandens namn och kontaktuppgifter lämnas till VELUX.
Icon=Generic - Pencil, Stroke=Yes.svgAsset for Privacy PolicyIcons for Privacy Policy

Ändringar i detta VELUX Sekretessmeddelande

Från tid till annan kan vi ändra detta VELUX Sekretessmeddelande för att ta hänsyn till den senaste tekniken, branschpraxis, regelverkskrav eller för andra ändamål. Vi publicerar alltid den senaste versionen på våra digitala plattformar. Vi rekommenderar att du läser sekretessmeddelandet regelbundet.

Detta sekretessmeddelande uppdaterades senast 05-12-2023