Tekniska specifikationer


Starta ditt nästa projekt här

Hitta rätt specifikationer, material och produktdetaljer för din takljusmodullösning här. Du hittar också EN-klassificeringar och IEEE-verifikat nedan.

Tekniska specifikationer

Takljusmodulsystemet – modulens funktionHFC
Fast takljusmodulHVC


Motordriven takljusmodul med komfortventilation
Öppnar upp till 410 mm

HVC


Motordriven takljusmodul med rökgasventilation
Öppnar upp till  700 mm på mindre än 60 sekunder

En modul passar alla takljuslösningar

Alla takljusmodullösningar är baserade på en och samma takljusmodul och samma grundläggande installationsprocess. Du behöver alltså inte specificera olika moduler för olika lösningar. Modulkonceptet är på alla sätt en "en modul passar allt"-lösning, vilket betyder att du kan tillämpa samma modulspecifikationer oavsett om du föredrar takljusband, ryggås, nordljus eller något annat. Denna unika modulfunktion gör utformningsprocessen mycket enklare och ger dig mer tid att utveckla estetik, ventilationsegenskaper, värme- och dagsljusstyrning etc.

Storleksdiagram

Hur modulerna mäts


Modulernas bredd och höjd bestäms av deras karmyttermått – inte av måtten på beklädnad, intäckningsplåtar eller konsoler.

Modulen – huvudkomponenter

Modulen – elektriska komponenter

Fjärrkontroll Strömförsörjning och styrenhet Regn- och vindsensor Väggkontakt Gränssnitt för extern strömbrytare Gränssnitt för extern kontrollenhet
KLR 200 KLC 400 KLA S105 KLI 110 KLF 050 KLF 200

Läs mer om elektriska produkter i vår elektriska handbok 

Båge och karm

De bärande profilerna i VELUX takljusmoduler består av stränggjuten komposit, som innehåller ca 80% glasfibertrådar och 20% två-komponents polyuretan-harts.

Kompositen garanterar hög värmeisolerande förmåga och termisk stabilitet liksom utmärkt smidighet och styrka. I kombination ger egenskaperna hos VELUX komposit de tunna profilerna självbärande styrka och förmåga att stödja installationer av betydande storlek. Dessutom är materialet underhållsfritt, icke-korrosivt och leder inte elektricitet.

I kombination med lågenergiglas når VELUX takljusmoduler ett av de lägsta totala U-värdena för karm och glas på takljusmarknaden.

Karm och båge monterade


HFC

Karm för fast takljusmodul

HVC

Karm och båge för öppningsbar takljusmodul

Prestanda

1. Värmeledningsförmåga  (W/mk)

– Ett lågt värde betyder hög isoleringsförmåga

De profiler som används för VELUX takljusmoduler består av stränggjuten glasfiber- och polyuretankomposit med låg ledningsförmåga, vilket ger hög isoleringsförmåga.

2. Linjär utvidgningskoefficient (10-6 m/m K)

– Ett lågt värde betyder hög termisk stabilitet

Medan traditionella material varierar i form på grund av temperaturförändringar, kommer kompositen hos VELUX takljusmoduler att behålla sin form, vilket garanterar täta fogar och förlänger installationens livslängd.

3. Böjmodul (E-Modul) (GPa)

– Ett högt värde innebär liten nedböjning

Styrkan hos det stränggjutna kompositmaterialet ger en styv karm och båge. De styva egenskaperna säkerställer mycket liten böjning av profilerna – och en bättre estetik.

4. Böjhållfasthet (N/mm2)

– En högt värde betyder hög hållfasthet (hållfasthet mot brott)

Styrkan hos den stränggjutna kompositen medger utformning och produktion av längre och tunnare karm- och bågprofiler än med traditionellt material. Detta möjliggör utformning av större takljuslösningar med tunna profiler med bättre estetik.

Källor:
1) Godkänt externt testinstitut   2) Enligt EN ISO 10077-2   3) Värdet identiskt med det för glasfiber   4) www.engineeringtoolbox.com   5) Internt VELUX test

Glaskassett

VELUX takljusmoduler förses som standard med låg-energi 2-glasrutor. Alternativt kan takljusmodulerna förses med förbättrat solskydd eller 3-glas för att nå ett extra lågt U-värde. Alla rutor inkluderar ett härdat yttre glasskikt och ett 3+3 eller 5+5 mm inre säkerhetsskikt med två lager av 0,38 mm PVB-folie. För tekniska värden för glaskassetterna hänvisas till Produktfakta.

3-glasen har ett värmehärdat mellanglaslager. Värmehärdat glas utnyttjas också för den inre rutan i 3-glaskassetter med 5+5 mm inre ruta. Utrymmet mellan rutorna i glaskassetterna är som standard fyllt med argongas.

Alla glaskassetter innehåller en distans med varm kant som framställs med varm kant-teknologi. Detta minimerar risken för kondens på glasets kanter och ger därmed bästa tänkbara isoleringsförmåga.

Glas med solskyddsbeläggning och lågemissionsbeläggning

Glas med lågemissionsbeläggning (LowE)

T-värde = 79%
g-värde = 59%
Ra = 96.4

Glas med solskyddsbeläggning (Sun1)

T-värde = 49%
g-värde = 27%
Ra = 91.2

Glas med avancerad solskyddsbeläggning (Sun2)

T-värde = 18%
g-värde = 16%
Ra = 90.7

EN-klassificeringar

Resistens mot vindlast

Klassificering: EN 12210

Klassificering av resistens mot vindlast
Vindlast klass A B C
1 A1 B1 C1
2 A2 B2 C2
3 A3 B3 C3
4 A4 B4 C4
5 A5 B5 C5
Obs! Numren vid motstånd mot vindlast hänvisar till vindbelastningsklass, se tabell 1, och bokstaven till relativ främre böjning, se tabell 2

VELUX takljusmoduler: Klass C5

 • Främre böjning mätt vid P1: 2000 PA är mindre än L/300.
 • 50 cyklers trycktest P2: 1000 Pa
 • Därefter repeterade godkända test av luftgenomsläpplighet

Säkerhetstest genomförd vid P3: 3000 Pa godkänd utan att någon del lossnat

Reaktion vid brand

Klassificering
A1, A2, B: Obrännbar och inte särskilt lättantändlig produkt. Över 20 minuter till övertändning.
C: Måttligt lättantändliga produkter. Mellan 10 och 20 minuter till övertändning.
D: Måttligt lättantändliga produkter. Mellan 2 och 10 minuter till övertändning.
E: Måttligt lättantändliga produkter.
F: Mycket lättantändliga produkter (eller produkter vars reaktion på brand inte har bedömts).
Underklass
s1: Låg rökutveckling.
s2: Medelhög rökutveckling.
s3: Hög rökutveckling.
Brinnande droppar, sub-klassificering
d0: Inga brinnande droppar.
d1: Brinnande droppar som kvarstår mindre än 10 sekunder.
d2: Brinnande droppar.

VELUX takljusmoduler:

Klass B, s1-d0 or d2

B: Mycket låg antändlighet
(A: Obrännbart t ex stål och betong)

s1: Lägsta rökvolym
d0: Inga droppar i T-rutans versioner
d2: Droppar i rutans standardversion

Motståndskraft vid brand

Klassificering: EN 13501-2+A1

Presentation av klassificering
Bärighet Helhetspåverkan Isolering
R E I

Fast modul (HFS): REI30
Öppningsbar modul (HVS): EI30

Utvändig brandpåverkan

Test 1 – med brandhärdar

Test 4 – två steg med brandhärdar, vind och kompletterande strålningsvärme

Klassificering: EN 13501-5 + A1

Test 1

Klass Klassificeringskriterier
Btak (t1) Samtliga nedanstående villkor ska vara uppfyllda för varje test:
 • utvändig och invändig brandspridning uppåt < 0,700 m
 • utvändig och invändig brandspridning nedåt < 0.600 m
 • maximal brandlängd utvändigt och invändigt < 0,800 m
 • inget brinnande material (droppar eller skräp) faller från den exponerade sidan
 • inga brinnande/glödande partiklar tränger in i takkonstruktionen
 • inget enstaka genombrott > 25 mm2
 • summan av alla spridningsöppningar < 4500 mm2
 • sidospridning av brand når inte mätområdets kanter
 • Ingen invändig maximal glödförbränning i brandspridningens radie på "horisontella" tak, utvändigt och invändigt < 0,200 m
Ftak (t1) Prestanda ej fastställda.

Test 4

Klass Klassificeringskriterier
Btak (t4)
 • Ingen genombränning av takkonstruktionen inom en timme.
 • I förberedande test, efter att testlågan tagits bort, brinner provobjekten i < 5 min.
 • I förberedande test är brandspridningen <0,38 m över brandområdet.
Ctak (t4)
 • Ingen genombränning av takkonstruktionen inom 30 min.
 • I förberedande test, efter att testlågan tagits bort, brinner provobjekten i < 5 min.
 • I förberedande test är brandspridningen <0,38 m över brandområdet.
Dtak (t4)
 • Takkonstruktionen är genombränd inom 30 minuter, men inte i det förberedande testet.
 • I förberedande test, efter att testlågan tagits bort, brinner provobjekten i < 5 min.
 • I förberedande test är brandspridningen <0,38 m över brandområdet.
Etak (t4)
 • Takkonstruktionen är genombränd inom 30 minuter, men inte i det förberedande testet.
 • Brandspridningen är inte kontrollerad.
Ftak (t1)

Prestanda ej fastställda.

VELUX takljusmoduler

Btak (t1)
Btak (t4)

Vattentäthet

Klassificering: EN 12208

Vattentäthet
Klassificering Tryck (Pa) Vind (Km/h)
1 A 0 0
2 A 50 32
3 A 100 45
4 A 150 55*
5 A 200 63
6 A 250 71
7 A 300 78
8 A 450 95
9 A 600 110
E 750 750 123**
E 900 900 134

* Motsvarar lågtryck
** Motsvarar tropisk storm

VELUX takljusmoduler: E900

Ingen vatteninträngning upp till 900 Pa.
900 Pa motsvarar 134 Km/h.

Luftgenomsläpplighet

Kontakt VMS