VELUX december-tävling

VELUX Svenska AB (nedan kallat VELUX) håller en tävling där du har möjlighet att vinna VELUX-produkter upp till ett värde av 30.000:-. Dessa produkter ska ingå i ditt takfönsterprojekt. Tävlingen kommer att hållas mellan 1/12 - 31/.12 2020.

För att delta i tävling måste du göra följande:
-    Gå in på www.velux.se/december
-    Fyll i formuläret och beskriv ditt takfönsterprojekt så gott du kan. Projektet måste vara avslutat inom sex månader efter att vinnaren har dragits, senast 30/6 2021.

Villkor

Endast privata husägare över 18 år, där produkten har köpts för installation i sitt eget privata hem, kan delta i tävlingen. Med privata husägare avses den fysiska eller juridiska personen som äger VELUX-produkten och inte har förvärvat den i syfte att sälja den igen eller montera den som en del av sin verksamhet. Anställda i VELUX-gruppen får inte delta i tävlingen.

En vinnare kommer att lottas ut och meddelas  av VELUX. Vinsten betalas ut som en cashback. Detta innebär att vinnaren måste skicka en faktura som innehåller alla VELUX-produkter som inköpsbevis och får då en cashback från VELUX. Vinstskatten regleras av VELUX.

Det är vinnarens eget ansvar att samordna den slutliga lösningen med en professionell partner, som en snickare. Det är ditt eget ansvar att kontakta en montör, och du är ansvarig för att betala alla kostnader utöver de VELUX takfönsterprodukter som du vinner.

Observera att det endast är möjligt att delta i tävlingen en gång.

Reservation

VELUX förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra händelsen när som helst under evenemanget på grund av en omständighet på grund av force majeure, vilket förstås som en yttre omständighet som ligger utanför VELUXs kontroll och som VELUX inte kunde förutse.

VELUX förbehåller sig rätten att kontrollera att den privata husägaren uppfyller kampanjvillkoren innan premien överförs.

VELUX förbehåller sig rätten att vägra att överlämna priset om den privata husägaren enligt VELUX krav inte uppfyller kampanjvillkoren, till exempel om vinnaren inte har slutfört sitt takfönsterprojekt inom sex månader efter att tävlingsperioden har avslutats, dvs. 30/6 2021.

Tävlingen erbjuds av VELUX Svenska AB, Karbingatan 22, 254 67, Helsingborg