Användarvillkor

Användarvillkor för VELUX ACTIVE

Läs den fullständiga dokumentationen om användningsvillkoren för produkten VELUX ACTIVE with NETATMO.

Gäller från den 1 april 2019

1. Användarvillkorens tillämpningsområde

Dessa Användarvillkor gäller för produkten VELUX ACTIVE. Här finner du relevant och viktig information om din nya produkt och hur du använder den. 
För frågor angående installation, appen, tredje parts appar, data och automatiska funktioner hänvisar vi till VANLIGA FRÅGOR på supportwebbplatsen för VELUX ACTIVE. För ytterligare information om produkten, kompatibilitet och fördelarna med VELUX ACTIVE, se webbplatsen för VELUX i ditt land: https://www.velux.se/

 

2. Produktinnehåll 

VELUX ACTIVE startpaket består av följande delar:

 • Nätport
 • Klimatsensor för inomhusbruk 
 • Utgångsbrytare
 • ACTIVE control (automatisk senor styrd klimatkontroll för inomhusbruk) 
 • VELUX ACTIVE app control

 

3. Produktspecifikation

 • Kontrollera att nätporten kan samverka med de relevanta produkterna från den valda positionen före slutgiltig reglering. VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk är baserad på dubbelriktad radiofrekvenskommunikation och markerad med symbolen [↔]. Denna symbol finns på dataetiketten. 
 • Radiofrekvensband: 868.25 MHz / 868.95 MHz / 869.85 MHz (io-homecontrol® i Europa), 2.425 GHz / 2.450 GHz / 2.475 GHz (io-homecontrol® i övriga världen), 868.2 – 868.6 MHz (klimatsensor för inomhusbruk och utgångsbrytare i Europa och Kina), 921.2 – 921.6 MHz (klimatsensor för inomhusbruk och utgångsbrytare i övriga världen), 2.400 – 2.496 GHz (WiFi 802.11 b/g/n). 
 • Maximal sändningseffekt: 3.2 mW (klimatsensor för inomhusbruk och utgångsbrytare i Japan), 12,6 mW (klimatsensor för inomhusbruk och utgångsbrytare i övriga världen), 19.6 mW (io-homecontrol® i Europa), 25,1 mW (io-homecontrol® i övriga världen), 31,6 mW (WiFi 802.11 b/g/n i Europa), 100 mW (WiFi 802.11 b/g/n i övriga världen). Radiofrekvensintervall: 300 m fritt fält.
 • Beroende på byggnadens konstruktion är räckvidden inomhus cirka 30 m. Dock kan konstruktioner i armerad betong, innertak i metall och gipsväggar med stålreglar minska räckvidden. 
 • Elektriska produkter får inte kastas bland hushållssopor, utan ska forslas bort enligt de nationella reglerna som gäller för elektroniskt avfall. 
 • Använda batterier får inte slängas bland hushållssopor. De ska slängas enligt gällande nationella miljöregler. Batterier innehåller ämnen som är skadliga för miljön om de inte hanteras och återvinns korrekt. Använd batteriinsamlingen i din kommun om det finns en sådan.
 • Emballaget kan kastas bland de vanliga hushållssoporna.

 

4. Installation & drift

För att installera och använda VELUX ACTIVE måste du ladda ner appen VELUX ACTIVE, antingen från Google Play eller Apples App Store. Alternativt kan du använda appen Apple HomeKit. Ytterligare information finns på supportwebbplatsen för VELUX ACTIVE.

När appen VELUX ACTIVE är installerad och i drift, är ACTIVE control (automatisk klimatkontroll för inomhusbruk) aktiverad. Du kan anpassa ACTIVE control när som helst via appen VELUX ACTIVE i inställningarna under "ACTIVE control". Anpassningen kan göras individuellt för varje rum med en klimatsensor för inomhusbruk.

 

5. Användare och gäster

Den första användaren som installerar appen VELUX ACTIVE, skapar kontot ("Administratören"). Administratören kan bjuda in gäster till kontot och gäster kan erhålla liknande villkor som Administratören. Gästerna kan också bjuda in andra gäster till konto på liknande villkor som Administratören och andra gäster. Administratören och/eller gästerna måste radera inaktiva eller överflödiga användare. VELUX ACTIVEs användarvillkoren och Integritetspolicyn gäller även gästers konton. 

Se information nedan i avsnitt 11 om upphörande och radering av användare (gäller både Administratör och gäster).

 

6. Underhåll

 • VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk kräver minimalt underhåll. 
 • Ytan kan rengöras med en mjuk fuktig trasa. 
 • Innan underhåll eller servicearbete på fönstret och produkter som är anslutna till elnätet eller batteriet, ska strömmen slås av eller batteriet kopplas bort, och det måste säkerställas att strömmen inte kopplas på igen. 
 • Förväntad livslängd för batterierna: minst 2 år. 
 • Reservdelar är tillgängliga genom VELUX försäljningsbolag. 
 • Om du har några tekniska frågor, vänligen sök efter teknisk hjälp i appen VELUX ACTIVE eller kontakta närmaste försäljningsbolag för VELUX via supportwebbplatsen för VELUX ACTIVE.

 

7. Begränsningar av ACTIVE Control – När fungerar inte mitt fönster/min persienn/fönsterlucka?

Under vissa väderförhållanden kommer ACTIVE control (automatisk klimatkontroll för inomhusbruk) inte att genomföra dess avsedda funktioner förrän väderförhållandena på nytt möjliggör funktionen. Exempelvis, om det regnar kraftigt kommer fönstret inte att öppnas. Under vissa väderförhållanden, kommer du att få ett meddelande som förklarar varför din ACTIVE control inte genomför de avsedda funktionerna. 

 

8. Garanti

VELUX ger dig garanti på VELUX ACTIVE. Garantin börjar gälla från aktiveringen. VELUX Garanti är tillgänglig här https://www.velux.se/legal/guarantee

VELUX ska inte vara ansvarigt om någon av de händelser som anges i stycke 9, 10 eller 13 inträffar.

 

9. Tredje parts appar, produkter eller tjänster

Du kan välja att samordna VELUX ACTIVE med tredje parts appar, exempelvis Apple HomeKit och andra produkter eller tjänster som är avsedda för samordning med VELUX ACTIVE (t ex Google Home). Appar, produkter eller tjänster från tredje part regleras av och är föremål för respektive tredje parts villkor och policyer. VELUX är inte ansvarigt för samordningen. 

VELUX är inte ansvarigt för och åtar sig inte något ansvar för tredje parters applikationer, produkter eller tjänster eller framgångsrik samordning med VELUX ACTIVE. Vidare åtar sig inte VELUX något ansvar för tredje parters fel eller underlåtelser, som kan leda till avbrott i driften av VELUX ACTIVE.

 

9.1. Apple HomeKit

VELUX ACTIVE samverkar med Apple HomeKit. Detta innebär att din samverkan med VELUX ACTIVE App control skickas till appen Apple HomeKit (Home). Nuvarande status och parametervärden lagras i databasen Apple HomeKit. 

Eventuella frågor om Apple HomeKit ska riktas till Apple. Apples hantering av personuppgifter regleras i Apples Integritetspolicy och villkor för Apple Homekit finns på www.apple.com. 

Tänk på att, om du installerar VELUX ACTIVE via Apple Homekit, kommer funktionen av VELUX ACTIVE att vara begränsad till produktdrift och visning av sensorvärden. Du behöver en utgångsbrytare för att avaktivera den automatiska öppningen av fönstren när du lämnar ditt hem, eftersom du inte har möjlighet att öppna ditt fönster via Apple HomeKit-appen. 

HomeKit (användning av Home-appen): För att styra detta tillbehör med HomeKit-funktion krävs en iPhone, iPad eller iPod med iOS 9.0 eller senare. För att styra detta tillbehör med HomeKit-funktion automatiskt och när du inte är hemma krävs en Apple TV med tvOS 10.0 eller senare, eller en iPad med iOS 10.0 eller senare som har konfigurerats som hemnav. 

 

9.2. Google Home

Om du väljer att länka ditt konto till Google Home, ger du samtidigt Google tillstånd att styra dina produkter. VELUX är inte ansvariga för integrationen av Google Home eller Google Home applikationer.

Eventuella frågor kring Google Home ska besvaras av Google. Deras integritetspolicy och villkor för användande finns tillgängliga på www.support.google.com/googlehome

 

9.3. Analys

VELUX använder anonym dataanvändning för att optimera användbarheten av programvaran som ingår i VELUX ACTIVE. För detta syfte använder vi Fabric IO och Google Analytics.

 

10. Uppdateringar av appen VELUX ACTIVE

Du ska alltid ha den senaste versionen av appen installerad. Om du inte har det, kan VELUX inte hållas ansvarigt för driften av VELUX ACTIVE och säkerheten. Uppdateringar av appen kommer att göras tillgängliga eller skickas ut från VELUX A/S via App Store eller Google Play och kräver aktivitet från din sida.

 

11. Avbryta användning av VELUX ACTIVE

Om du önskar avbryta användningen av VELUX ACTIVE, oavsett skäl, måste du nollställa nätporten innan du kopplar bort nätporten permanent. 

Se instruktioner om nollställning på supportwebbplatsen för VELUX ACTIVE.

När du nollställer nätporten kommer vi att motta information om att du har avslutat ditt åtagande i förhållande till VELUX. När vi mottar denna information, slutar vi samla in uppgifter om alla som är anslutna till nätporten. Vi lagrar dina historiska personuppgifter under de perioder som beskrivs i VELUX ACTIVEs Integritetspolicy. Om du vid ett senare tillfälle åter igen kopplar upp till nätporten så kommer vi återuppta uppgifts insamlingen så som det är beskrivet i VELUX ACTIVEs Integritetspolicy.

För att säkerställa att du vill koppla bort din gateway permanent måste följande procedur gälla för anonymisering av dina personuppgifter: Cirka sju månader efter att du kopplat bort din gateway, kommer du att bli ombedd att verifiera att bortkopplingen är permanent via e-post. I detta fall anonymiseras dina data automatiskt. Om du inte reagerar på e-postmeddelandet kommer dina uppgifter att anonymiseras automatiskt ungefär 3 månader efter och under inga omständigheter senare än ett år efter bortkoppling av gatewayen, se VELUX ACTIVEs Integritetspolicy.

 

11.1. Indirekta sätt att avbryta

Om du önskar avbryta användningen av VELUX ACTIVE, måste du följa proceduren som beskrivs i avsnitt 11 ovan.

Om du inte nollställer nätporten, men påbörjar andra åtgärder, kommer följande att inträffa:

 • Du raderar ditt användar-ID (e-postadress) i appen VELUX ACTIVE:

Om det finns mer än en användare som är registrerad på kontot, och du raderar ditt användar-ID (e-postadress), förlorar du åtkomst till appen VELUX ACTIVE. Hädanefter kommer vi inte ha möjlighet att identifiera några data från dig i perioderna som anges i VELUX ACTIVEs Integritetspolicy, din e-postadress raderas från dina historiska data. Kontot med VELUX ACTIVE fortsätter vara aktivt och andra användare som är registrerade i appen VELUX ACTIVE kan fortsätta använda appen.

Om det endast finns ett användar-ID (e-postadress) registrerat i appen VELUX ACTIVE och du stänger ditt konto, kommer vi att avbryta insamlingen av dina data. Vidare, raderar vi alla dina personuppgifter, och till följd av detta kommer data som inte utgör personuppgifter att bli anonymiserade, så att vi inte länge kan identifiera dig baserat på dina data. För ytterligare information kan du läsa VELUX ACTIVEs Integritetspolicy,

Tänk på att i båda situationerna som beskrivs ovan, kommer Apple HomeKit fortfarande att vara aktivt och fungera tills du avaktiverar tillbehöret (VELUX ACTIVE) i Apple HomeKit-appen. Se Apples hemsida för mer information. 

 • Du raderar appen VELUX ACTIVE:

I denna situation kommer VELUX inte att bli meddelad om din uppsägning förrän VELUX ACTIVEs Användarvillkoren eller Integritetspolicyn uppdateras och skickas ut. Om du inte svarar på en uppdatering av Användarvillkoren eller Integritetspolicyn, kommer vi att kontakta dig för att ta reda på om du vill fortsätta eller avbryta användningen av VELUX ACTIVE (se sektion 11).

När VELUX tar emot bekräftelse av din uppsägning, kommer lagringsperioden i VELUX ACTIVEs Integritetspolicy, att börja räknas. Apple HomeKit-appen kommer fortfarande att vara aktiv och i drift tills du avaktiverar tillbehören (VELUX ACTIVE) i Apple HomeKit-appen. Se Apples hemsida för mer information.

 • Du slutar använda appen VELUX ACTIVE (passivt):

Även om du inte aktivt använder appen VELUX ACTIVE fortsätter de automatiska kontrollerna. Om du inte bekräftar eller accepterar VELUX ACTIVEs uppdateringar av användarvillkoren eller Integritetspolicyn, kommer vi att kontakta dig för att ta reda på om du vill fortsätta eller avbryta användningen av VELUX ACTIVE (se sektion 11).

När VELUX tar emot bekräftelse av din uppsägning, kommer lagringsperioden i VELUX ACTIVEs Integritetspolicy, att börja räknas. Apple HomeKit-appen kommer fortfarande att vara aktiv och i drift tills du avaktiverar tillbehören (VELUX ACTIVE) i Apple HomeKit-appen. Se Apples hemsida för mer information.

Vänligen tänk på att, om du flyttar från en bostad där VELUX ACTIVE har installerats och du inte tar bort nätporten, måste du nollställa nätporten så att du inte längre kontrollerar fönstren via din app.

 

12. Om du tar över VELUX ACTIVE exempelvis från en tidigare ägare av din bostad

Om du tar över en bostad där VELUX ACTIVE redan har installerats av den förre ägaren är det ditt ansvar att nollställa nätporten, vänligen se avsnitt 11. Om du underlåter att nollställa nätporten, kan den förre ägaren fortfarande ha kontroll över VELUX produkter i ditt hem.

 

13. Friskrivningar & säkerhetsvarningar

13.1. INTE en varningsenhet

 • Produkten kan inte fungera som en varningsenhet för extrema väder- eller fuktförhållanden. 
 • Klimatsensorn för inomhusbruk är inte utformad för att fungera vid temperaturer som ligger utanför temperaturintervallet, vilket det har informerats om i produktspecifikationerna. Detta innebär att om temperaturerna ligger utanför intervallet kan dina sensorvärden vara felaktiga och det är möjligt att din ACTIVE control inte öppnar och stänger dina fönster och/eller tillbehör enligt dina automatiska inställningar.
 • I enlighet med vad som har sagts ovan är VELUX ACTIVE INTE ett brandlarmsystem eller ett rökventilationssystem 

 

13.2. INGEN manipulering eller oförutsedd samordning

 • Du får inte, varken för eget bruk eller för vidaredistribution, manipulera produkten på något sätt eller kombinera produkten med tredje parts applikationer som inte är avsedda för samordning med VELUX ACTIVE. 
 • Vid strömavbrott och/eller om el kretsen bryts, kommer VELUX produkter inte att fungera förrän strömmen har återställts.Om din internetanslutning avbryts, kommer du inte att kunna hantera VELUX produkter via appen VELUX ACTIVE. Du kan emellertid styra VELUX produkter genom fysiska lokala kontroller.

 

13.3. Begränsningar i användning

 • VELUX ACTIVE control för inomhusbruk kan användas av personer med tillräcklig erfarenhet och kunskap, om de har fått instruktioner om hur man använder den på ett säkert sätt, och därmed förstår de medföljande riskerna. 
 • Barn får inte leka med VELUX ACTIVE control för inomhusbruk (inkluderat utgångsbrytare, klimatsensor för inomhusbruk och app).

 

13.4. Att flytta till en bostad där VELUX ACTIVE är installerad

 • Om du flyttar till en bostad där VELUX ACTIVE redan har installerats av den förre ägaren måste du nollställa nätporten för att säkerställa att den förre ägaren inte längre har kontroll över VELUX produkter i ditt hem. Om du låter bli att nollställa nätporten åtar sig VELUX inte något ansvar för eventuella inbrott eller dylikt till följd av din underlåtelse att nollställa nätporten.

 

13.5. Gå hemifrån

 • När du går hemifrån är det viktigt att du aktiverar din utgångsbrytare för att avaktivera den automatiska öppningen av fönstren. Detta kan du göra genom att klicka på "hänglås-ikonen" på utgångsbrytaren, eller via appen VELUX ACTIVE.
 • Du eller dina gästanvändare kan när som helst öppna fönstren via fysiska lokala kontroller, appen VELUX ACTIVE eller någon tredje parts applikation. 
 • Om du har installerat appen via Apple Homekit, kan du endast avaktivera den automatiska öppningen av dina fönster genom att använda utgångsbrytaren.

 

14. Immateriella rättigheter

Produkten VELUX ACTIVE samt dess innehåll och system är föremål för upphovsrätt, patent, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter. Patenträttigheter och varumärken används på licens från VELUX Group. Text, fotografier, ritningar, grafiker, ljud, data, datakod etc. är föremål för upphovsrätt som ägs av VELUX Group. 

Upphovsrätt VELUX A/S 2017 Alla rättigheter reserverade. Återgivning och distribution är förbjuden utan skriftligt samtycke från VELUX A/S. VELUX ACTIVE med Netatmo, smart lösning utvecklad tillsammans med Netatmo Security 

 

15. IT-säkerhet

IT-säkerhet är en stor angelägenhet för VELUX och vi garanterar IT-säkerhet på olika sätt, såsom genom tekniska, fysiska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. IT-säkerhet för VELUX ACTIVE hänför sig till enhetssäkerhet, programvarusäkerhet och datasäkerhet.

Tekniska säkerhetsåtgärder är till exempel hantering av åtkomst till dess system, kryptering av dataöverföringar och datalagring, automatiska virusprogram, brandväggsprogram, återställning och backup av servrar, åtkomst till IT-system via individuella användarnamn och lösenord, låsning av skärmsläckare, kontroll med nekad åtkomst, IT-säkerhetsgranskningar.

Fysiska säkerhetsåtgärder är till exempel låsta fysiska arkiv, kontroll vid tillträde till byggnader genom personliga passerkort, inbrottslarm och videobevakning.

Organisatoriska säkerhetsåtgärder är till exempel utbildning av personalen i IT-säkerhet, fastställande av procedurer och policyer för IT-säkerhet och hantering av personuppgifter. 

VELUX underleverantörer är anmodade att upprätthålla liknande IT-säkerhet som beskrivs ovan och är föremål för IT-granskningar som genomförs av VELUX.

Om du vill veta mer om VELUX IT-säkerhet, vänligen kontakta ditt lokala VELUX försäljningsbolag.

För VELUX ACTIVE gäller följande specifika säkerhetsåtgärder:

Säkra enheter

All kommunikation mellan enheterna i VELUX ACTIVE tillbehör (nätport, klimatsensor för inomhusbruk, utgångsbrytare, VELUX INTEGRA®-produkter) i ditt hem är krypterad. Vänligen säkerställ att du alltid uppdaterar dina enheter till den nyaste appens programvara för optimal säkerhet, enligt beskrivningen i avsnitt 10. 

Programvara

All datakommunikation som hanteras av VELUX mellan appen VELUX ACTIVE och tillhörande backend-system är krypterad. 

Personuppgifter

VELUX uppfyller nationella och internationella lagar och förordningar om dataskydd. För information om hur vi hanterar personuppgifter på ett säkert sätt kan du läsa på VELUX ACTIVEs Integritetspolicy

 

16. Deklaration om överensstämmelse 

Vi förklarar härmed att VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk KIX 300 (nätport 3LG E01/NXG01E, klimatsensor för inomhusbruk KLA 300/3LA E06/NXS01 och utgångsbrytare KLN 300/3LN E01/NXD01E) uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU om radioutrustning och direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och har tillverkats i enlighet med de harmoniserade standarderna EN 60950(2006)+A11(2009)+A1(2010)+A12(2012)+A2(2013), EN 55032(2015), EN 301489-3 v2.1.1, EN 300220-2 v3.1.1, EN 300220-1 v3.1.1, EN 300440-2 v1.4.1, EN 300440-1 v1.6.1, EN 300328 v2.1.10 och EN 50581(2012).

FCC-rapport

VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk har testats och funnits uppfylla gränserna för digitala enheter i klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade att tillhandahålla skäligt skydd mot skadliga störningar i installationer för hemmabruk.

VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk skapar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadlig störning på radiokommunikationer. Dock finns det inte någon garanti att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation.

Om VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk orsakar skadlig störning på radio eller TV-mottagning, som kan fastställas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

 • Rikta om eller placera om mottagningsantennen.
 • Öka avståndet mellan klimatkontrollen för inomhusbruk och mottagaren.
 • Anslut klimatkontrollen för inomhusbruk till ett vägguttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
 • Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

FCC-rapport om exponering av strålning 

VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk uppfyller FCC:s gränser för exponering av radiofrekvent stålning som anges för en okontrollerad miljö. Denna radiosändare ska installeras och drivas med ett minimiavstånd på 20 centimeter mellan radiatorn och din kropp och får inte placeras tillsammans med eller fungera i förbindelse med någon annan antenn eller radiosändare. VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Drift är föremål för följande villkor:

 1. VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk får inte orsaka skadliga störningar, och
 2. VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk måste hantera eventuella störningar från andra källor, inkluderat störningar som kan orsaka oönskad drift.

Rapport om överensstämmelse med kanadensiska regler 

VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk uppfyller kanadensiska branschstandarder beträffande licensfrihet som anges i RSS (Radio Standards Specifications).

Drift är föremål för följande två villkor: (1) VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk får inte orsaka störningar, och (2) VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk måste hantera eventuella störningar, inkluderat störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna digitala apparat i klass B uppfyller den kanadensiska standarden ICES-003.

VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk och dess antenn(er) får inte placeras tillsammans med eller i förbindelse med någon annan antenn eller sändare.

Uppfyllelse av standarden UL 2043

Åtkomstpunkten har lämplig brandsäkerhet och har egenskaper som gör att den alstrar lite rök.

VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk är lämplig för drift i en byggnads luftutrymme, såsom upphängda tak. Åtkomstpunkten uppfyller avsnitt 300-22(c) i NEC (National Electronic Code, amerikansk standard för säker installation av elektriska enheter) och avsnitt 2-128, 12-010(3) och 12-100 i den kanadensiska lagen om elektricitet, del 1, C22.1.

 

17. Kontakt

VELUX Svenska AB
Karbingatan 22
S-254 67 Helsingborg
042-20 83 80