Support för VELUX ACTIVE with NETATMO

Vanliga frågor

Vilka io-homecontrol-produkter är kompatibla med VELUX ACTIVE with Netatmo?  Spela upp VELUX ACTIVE-video
Var hittar jag MAC-adressen och/eller serienumret till min produkt? Spela upp VELUX ACTIVE-video
Jag kan inte ansluta min VELUX ACTIVE with NETATMO till mitt WiFi-nätverk. Vad ska jag göra?
Hur kan jag dela åtkomst till min VELUX ACTIVE?
Kan jag definiera en grupp med produkter som ska styras tillsammans?
Hur styr algoritmerna för VELUX ACTIVE with NETATMO inomhusklimatet?
Kan jag använda VELUX ACTIVE with NETATMO på vintern?

Populäraste videorKompatibilitet

Finns appen tillgänglig för min telefon?

Hur många användare (eller appinstanser) kan jag koppla till min VELUX ACTIVE-gateway?
Hur många hem kan jag styra från appen?
Vilka är kraven för att använda VELUX ACTIVE with NETATMO?    Spela upp VELUX ACTIVE-video
Vilken typ av Wi-Fi-nätverk krävs?
Vilka io-homecontrol-produkter är kompatibla med VELUX ACTIVE with Netatmo?  Spela upp VELUX ACTIVE-video
Hur många produkter kan styras med VELUX ACTIVE with NETATMO?

Kan jag använda VELUX ACTIVE with NETATMO om jag har ett manuellt takfönster från VELUX? Spela upp VELUX ACTIVE-video

Hur många sensorer kan jag koppla till min VELUX ACTIVE-gateway?
Hur många brytare kan jag koppla till min VELUX ACTIVE-gateway?
Är VELUX ACTIVE with Netatmo kompatibel med IFTTT?

Min installation

Jag har problem med att installera startsetet för VELUX ACTIVE with NETATMO. Vad ska jag göra?   Spela upp VELUX ACTIVE-video
Var hittar jag MAC-adressen och/eller serienumret till min produkt? Spela upp VELUX ACTIVE-video
Hur kan jag ladda ned appen?
Kan jag installera VELUX ACTIVE with NETATMO utan sensorerna?
Hur kan en ny användare komma åt appen och min VELUX ACTIVE with NETATMO-lösning?
Jag har en ny mobil eller surfplatta. Hur kommer jag åt min befintliga VELUX ACTIVE with NETATMO-lösning?
Kan jag ansluta både en iOS-mobil och en Android-mobil till VELUX ACTIVE with NETATMO på samma gång?
Hur vet jag om gatewayen är strömsatt?
Var bör jag placera gatewayen? Spela upp VELUX ACTIVE-video
Behöver jag ta hjälp av en elektriker för att installera VELUX ACTIVE med NETAMTO?
Jag har köpt en ny VELUX ACTIVE with NETATMO för att ersätta en gammal. Hur kan jag överföra mina gamla data?
Jag kan inte ansluta min VELUX ACTIVE with NETATMO till mitt WiFi-nätverk. Vad ska jag göra?
Jag har en dålig Wi-Fi-signal. Hur kan jag förstärka den?
Jag har ändrat Wi-Fi-åtkomstkoden eller flyttat. Hur uppdaterar jag Wi-Fi-konfigurationen?   Spela upp VELUX ACTIVE-video
Gatewayen hittar inte sensorn eller utgångsbrytaren. Vad ska jag göra?
Var ska jag placera sensorerna? Spela upp VELUX ACTIVE-video
Var bör jag placera utgångsbrytaren?
Vilken är den maximala räckvidden mellan en sensor/utgångsbrytare och gatewayen?
Signalen från sensorn/utgångsbrytaren är svag. Hur kan jag förstärka den?
Hur väljer jag vilken/vilka produkter som ska styras av sensorn?
Hur installerar jag en ytterligare sensor?   Spela upp VELUX ACTIVE-video
Hur kan jag ta bort en sensor?
Hur kan jag flytta en sensor till ett annat rum?
Kan jag styra flera rum med en enda sensor?
Hur installerar jag en ytterligare utgångsbrytare?
Vilken är den maximala räckvidden mellan gatewayen och en produkt?

Behöver jag återställa alla mina takfönster för att installera VELUX ACTIVE with NETATMO?

Jag har just köpt en ny fönster- eller solskyddsprodukt. Hur parkopplar jag den till fjärrkontrollen?
Jag har just köpt en ny fönster- eller solskyddsprodukt. Hur kan jag lägga till den i min VELUX ACTIVE-gateway?
Hur kan jag uppdatera min VELUX ACTIVE-gateway?

Använda appen

Var kan jag se användarvillkoren för VELUX ACTIVE?

Var kan jag se luftkvaliteten i mitt hem? Spela upp VELUX ACTIVE-video

Var kan jag se mätningarna från varje sensor?
Vad är en god inomhustemperatur?
Hur kan jag växla mellan Celsius och Fahrenheit?
Vad är en god luftfuktighetsnivå inomhus?
Vad är en god koldioxidnivå inomhus?
Var kan jag kontrollera batterinivån/signalstyrkan för gatewayen och fjärrkontrollerna?
Hur kan jag visa ett annat hem i appen?
Jag har glömt lösenordet till mitt konto. Vad ska jag göra?
Hur kan jag dela åtkomst till min VELUX ACTIVE?
Hur kan jag uppdatera appen till den senaste versionen?
Hur manövrerar jag mina takfönster- eller solskyddsprodukter från VELUX till önskad position? Spela upp VELUX ACTIVE-video
Hur stoppar jag en fönster- eller solskyddsprodukt under pågående rörelse?
Hur stoppar jag den automatiska kontrollen tillfälligt?
Hur öppnar jag mitt fönster till ventilationsläget?
Hur hittar jag rätt fönster- eller solskyddsprodukt som ska styras i appen?
Kan jag definiera en grupp med produkter som ska styras tillsammans?
Varför kan jag inte komma åt min fönster- eller solskyddsprodukt från appen, utan den styrs automatiskt från VELUX ACTIVE with NETATMO?
Kan jag ändra standardinställningarna för automatisk styrning?
Hur kan jag byta namn på mitt hem, mitt rum eller mina produkter?
Kan jag skapa ett meddelande som varnar när sensorbatterierna börjar ta slut?
Hur hanterar jag meddelandeinställningarna eller skapar anpassade meddelanden?
Vad är snabbknapparna med sol och måne till för?
Kan jag ändra snabbknapparnas funktion?
Hur används låsknappen och utgångsbrytaren? Spela upp VELUX ACTIVE-video
Varför kan jag inte låsa upp mitt hem från appen (grå upplåsningsikon)?
Varför låses mitt hem upp när jag öppnar ett fönster med hjälp av en fjärrkontroll?

Mätningar och automatisering

Hur styr algoritmerna för VELUX ACTIVE with NETATMO inomhusklimatet?
Kan jag ändra hur algoritmerna styr mitt takfönster och solskydd?
Tar algoritmen hänsyn till externa väderfaktorer som vind, kyla och värme?

Öppnas mitt takfönster automatiskt även om det regnar? Spela upp VELUX ACTIVE-video

Hur väljer jag vilka takfönster som ska styras av VELUX ACTIVE with NETATMO?
Fungerar VELUX ACTIVE with NETATMO även om internetanslutningen ligger nere och vid strömavbrott?
Kan jag använda VELUX ACTIVE with NETATMO på vintern?
Den automatiska styrningen sätts i säkert läge efter ett strömavbrott. Vad ska jag göra?
Kan jag ställa in takfönstret så att det stängs automatiskt efter en fördefinierad period?
Vilken är den längsta tidsperioden för automatisk fönsterstängning?
Kan jag ange ett eget schema för att öppna och stänga takfönster- och/eller solskyddsprodukter?
Kan jag stänga av VELUX ACTIVE with NETATMO för att stoppa den automatiska styrningen av min takfönster- eller solskyddsprodukt?
Kan jag stänga av automatisk styrning på natten? Spela upp VELUX ACTIVE-video
Kan jag stänga av VELUX ACTIVE with NETATMO i ett rum och lämna den aktiverad i ett annat?
Hur mäter VELUX ACTIVE with NETATMO rumstemperaturen?
Temperaturen som visas i appen skiljer sig från en annan termometermätning. Vad ska jag göra?
Hur mäter VELUX ACTIVE with NETATMO luftfuktigheten i rummet?
Hur mäter VELUX ACTIVE with NETATMO koldioxidnivån i rummet?
Sensorn fungerar inte. Vad ska jag göra?
Jag ser ingen regnmätning i appen. Vad ska jag göra?
Vissa sensormätningar visas inte. Vad kan jag göra?
Hur ofta måste jag byta ut batterierna i sensorn och utgångsbrytaren?

Mina data

Vilka person- och produktuppgifter lagrar VELUX Group och hur länge lagras informationen?
Var lagras mina personuppgifter?
Är mina personuppgifter synliga för andra?
Vilka data samlas in av VELUX ACTIVE with NETATMO och hur används de?
Hur kan jag få en kopia av mina personuppgifter?
Hur kan jag ändra min e-postadress och andra personuppgifter?
Hur kan jag radera mina personuppgifter?
Vad ska jag göra om jag misstänker dataläckage eller ett sekretessproblem? 

HomeKit

Vad är Apple HomeKit?
Hur använder jag Apple HomeKit på bästa sätt?
Mina takfönster från VELUX är korrekt parkopplade till VELUX ACTIVE with NETATMO men de fungerar inte med Apple HomeKit. Vad ska jag göra?
Jag kan inte konfigurera Apple HomeKit.
Varför låses mitt hem upp när jag öppnar ett fönster med Apple HomeKit?
Apple HomeKit fungerar inte när jag är borta hemifrån. Vad ska jag göra?
Jag kan inte styra mitt takfönster och solskydd från VELUX via Siri-röststyrning. Vad ska jag göra?
Var hittar jag Apple HomeKit-installationskoden för VELUX ACTIVE with NETATMO?
Hur kan jag dela styrningen av Apple HomeKit?
Kan jag lägga till gatewayen i appen Apple HomeKit utan att installera appen?
Hur återställer jag min HomeKit-parning när jag inte använder VELUX ACTIVE-appen?
Hur kan jag uppdatera Wi-Fi-konfigurationen när jag inte använder VELUX ACTIVE-appen?

Google Assistant

Hur ställer jag in Google Assistant med VELUX ACTIVE with NETATMO för att styra mina VELUX INTEGRA®-produkter?
Hur kan jag skapa en säkerhetskod för Google Assistant?
Hur tar jag bort åtkomst till mina VELUX produkter i min Google Assistant?
Varför förstår inte Google Assistant mina kommandon?
Vad är Google Assistant och Google Home?