Support för VELUX ACTIVE with NETATMO

Vanliga frågor

VELUX ACTIVE fungerar med högst fem utgångsbrytare per gateway.
Om du behöver fler än fem brytare måste du dela upp huset i två områden och använda en gateway för varje.

Placera gatewayen på en central plats för att säkerställa en stabil trådlös anslutning till alla dina produkter från VELUX och till Wi-Fi-routern. Du kan kontrollera Wi-Fi-signalstyrkan genom att välja Settings > Home management i VELUX ACTIVE with NETATMO-appen. När du har bestämt den bästa platsen kan du montera VELUX ACTIVE-gatewayen på väggen med hjälp av installationsbeslagen.

Om du vill använda VELUX ACTIVE för att skapa ett hälsosammare inomhusklimat, men inte har ett elektriskt takfönster, kan du lägga till uppgraderingssetet för solcellsmotor för manuella takfönster. Besök VELUX tillbehör (VELUX marknadsföringswebbplats) för mer information om elektriska retrofit-produkter och kompatibilitet.

 

Anslut gatewayen till en ny Wi-Fi-åtkomstpunkt (router) genom att välja Settings > Home management > Gateway > Setup Wi-Fi i appen. Du blir ombedd att ange ID-koden för Wi-Fi-åtkomstpunkten.

Placera sensorn enligt riktlinjerna nedan för att få bästa möjliga förhållande för korrekta mätningar:
  - Placera sensorn inom räckhåll på lämplig höjd på väggen (90–170 cm)
  - Placera inte sensorn på insidan av en yttervägg
  - Placera inte sensorn i direkt solljus
  - Placera inte sensorn ovanför värmeelement eller radiatorer
  - Placera inte sensorn bakom gardiner, möbler eller andra hinder

Använd låsknappen och utgångsbrytaren för att sätta VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk i säkert läge (bortaläge) när du inte är hemma. Fönstren sätts i klaffventilationsläge/stängt läge (för fönster utan klaff). Tryck på Closed lock för att aktivera säkert läge/bortaläge. Tryck på Open lock för att aktivera öppet läge/hemmaläge.

Obs! Att ställa in lägena i appen motsvarar att trycka på utgångsbrytaren.

Om gatewayen redan har installerats hittar du MAC-adressen i VELUX ACTIVE-appen. Välj Settings > Home management > Gateway > MAC address och leta efter den tolvsiffriga koden: 70: ee :50: xx: xx: xx. Om du inte har installerat gatewayen hittar du MAC-adressen baktill på gatewayen. Leta reda på den sjusiffriga koden med formatet ”g:xx:xx:xx” (sista delen i gatewayens serienummer som står på den tredje raden).

Du kan använda appen eller fjärrkontrollen för styra fönster- eller solskyddsprodukten från VELUX till önskad position. Öppna appen, välj önskat rum och rulla ned tills du ser produkten du vill styra. Dra reglaget på kontrollpanelen till önskad position. Släpp upp reglaget för att starta rörelsen. Du kan alltid stoppa rörelsen genom att trycka på stoppknappen.

Lägg till en ytterligare sensor i VELUX ACTIVE-lösningen genom att öppna appen, välja Settings > Install new products > Install additional switch och följa anvisningarna.

Vägledning för installation

Kompatibilitet

Appen är tillgänglig för iOS 9.0 eller senare i Apple App Store och för Android 5.0 eller senare i Google Play.
Du kan koppla upp till 15 användare till en gateway.
Du kan styra upp till fem olika hem från appen
VELUX ACTIVE kräver ett personligt Wi-Fi-nätverk. Appen kan inte konfigureras via en offentlig åtkomstpunkt eller ett företagsnätverk. Du behöver ett 2,4 GHz (802.11 b/g/n) Wi-Fi-nätverk med säkerhetsinställningen WEP, WPA eller WPA2-Personal.
VELUX ACTIVE kan styra upp till 200 produkter. Apple HomeKit kan användas med upp till 100 produkter.

Om du vill använda VELUX ACTIVE för att skapa ett hälsosammare inomhusklimat, men inte har ett elektriskt takfönster, kan du lägga till uppgraderingssetet för solcellsmotor för manuella takfönster. Besök VELUX tillbehör (VELUX marknadsföringswebbplats) för mer information om elektriska retrofit-produkter och kompatibilitet.

 

Du kan koppla upp till tio sensorer till en VELUX ACTIVE-gateway. Om du behöver fler än tio sensorer måste du dela upp huset i två områden och använda en gateway för varje.
VELUX ACTIVE fungerar med högst fem utgångsbrytare per gateway.
Om du behöver fler än fem brytare måste du dela upp huset i två områden och använda en gateway för varje.
Som det är nu, är VELUX ACTIVE with NETATMO kompatibel med Apple HomeKit och Google Home. Amazon Alexa stöds ännu inte eftersom Amazon inte tillhandahåller funktionen att styra fönster i deras lösning. Detta innebär att Amazon Alexa inte kan öppna och stänga fönster från sitt system.

Min installation

A bug has occurred in iOS 14.2, preventing the full Wi-Fi configuration of VELUX ACTIVE.

NOTE:

This does NOT impact the day-to-day use of your VELUX ACTIVE app. Only the initial product setup and its Wi-Fi reconfiguration are affected.

If you have updated your iOS device to 14.2, here is a workaround to help you set up VELUX ACTIVE:


USE THE iOS Wi-Fi SETTINGS

You can use the iOS Wi-Fi settings to configure your product. Please follow the steps below.

 1. Open your VELUX ACTIVE app.

 2. If you are:
  1. Trying to reconfigure the Wi-Fi of your product, go to Settings > Home Management > VELUX Gateway > Setup Wi-Fi.
  2. Setting up the product for the first time, select VELUX ACTIVE in the list.

 3. Follow the steps within the app to put VELUX ACTIVE in Wi-Fi configuration mode.

 4. When you can see this screen, go to your iOS Wi-Fi settings WITHOUT force quitting the VELUX ACTIVE app. 


 5. Wait for your product to appear in the “Set up new device” section of the screen (this might take a few minutes).


 6. Select your Wi-Fi network in the list and press “Next”.


 7. When the “Setup Complete” screen appears, immediately return to the VELUX ACTIVE app.


 8. Follow the steps in the app to finish the setup.

If you use an Android device or an iOS device that has not been updated to iOS 14.2, you can complete the installation of VELUX ACTIVE without going through these steps. 

Se videosjälvstudien eller följ dessa steg:
1) Ladda ned VELUX ACTIVE-appen från Apple App Store eller Google Play. Undvik att ladda ned appen från andra webbplatser än Apple App Store eller Google Play. Om du redan har installerat appen på din smartphone bör du radera den och ladda ned den senaste versionen.
2) Anslut VELUX ACTIVE-gatewayen till vägguttaget.
3) Anslut din mobila enhet till det Wi-Fi-nätverk som du vill använda för gatewayen.
4) Följ installationsanvisningarna i appen:
    - Skapa ett konto för VELUX (eller använd ditt befintliga)
    - Anslut/parkoppla gatewayen till routern
    - Parkoppla alla sensor- och utgångsbrytare till gatewayen
    - Kopiera alla produkter från din/dina fjärrkontroller till gatewayen
    - Bygg upp hemmet i appen genom att definiera rum och placera produkterna i rummen
Din VELUX ACTIVE-lösning är nu klar att börja användas.
 
Viktigt! Tänk på att inte använda rumstypen i produktnamnen när du namnger rummen och produkterna. Detta kan medföra namnkonflikter. Använd namn på rumstyper (som Badrum och Kök) för rummen och namn på produkttyper (som Fönster och Rullgardin) för produkterna. Detta ger bästa möjliga integrering med röstkommandon via Siri (Apple HomeKit). Om du använder Siri på engelska ska du ge rummen och produkterna engelska namn för att funktionen ska fungera på bästa sätt.

 

Om gatewayen redan har installerats hittar du MAC-adressen i VELUX ACTIVE-appen. Välj Settings > Home management > Gateway > MAC address och leta efter den tolvsiffriga koden: 70: ee :50: xx: xx: xx. Om du inte har installerat gatewayen hittar du MAC-adressen baktill på gatewayen. Leta reda på den sjusiffriga koden med formatet ”g:xx:xx:xx” (sista delen i gatewayens serienummer som står på den tredje raden).

Om du har en iOS-enhet (Apple) besöker du Apple App Store. Om du har en Android-enhet besöker du Google Play. Sök efter VELUX ACTIVE Indoor Climate Control och ladda ned appen.
Ja, det är möjligt. Vi rekommenderar dock att du installerar en sensor i varje rum för att dra full fördel av VELUX ACTIVE med klimatkontroll för inomhusbruk. Du kan hoppa över sensorregistreringen under installationen genom att välja It's done när du blir ombedd att sätta i batterier i brytarna. Klicka sedan på All my switches are here på nästa skärm när sökningen är klar.
Det finns två sätt att lägga till en ny användare i en befintlig VELUX ACTIVE-lösning:
1. Den nya användaren får information om e-postadressen och lösenordet för kontot och loggar in med samma konto som den befintliga användaren.
2. Den befintlig användaren kan bjuda in en ny användare och ge honom eller henne åtkomst. Välj Settings > Guest Management > Invite a user i appen.
 
Obs! Eftersom VELUX ACTIVE är mycket säker måste den nya användaren hämta en säkerhetsnyckel från gatewayen för att få full åtkomst (följ anvisningarna i meddelandena i appen).

Du kan ladda ned appen på din nya enhet och logga in med ditt befintliga konto.

Obs! Eftersom VELUX ACTIVE är mycket säker måste du hämta en säkerhetsnyckel från gatewayen för att få full åtkomst (följ anvisningarna i meddelandena i appen).

Ja, VELUX ACTIVE är tillgänglig från alla typer av mobila enheter – både med iOS och Android. 
Du bör se en vit LED-lampa bredvid nätkontakten på VELUX ACTIVE-gatewayen. Kontrollera att nätkabeln är ansluten till gatewayen och att strömbrytaren är påslagen. Om gatewayen redan är ansluten kopplar du från den och väntar i tio sekunder innan du ansluter den igen.

Placera gatewayen på en central plats för att säkerställa en stabil trådlös anslutning till alla dina produkter från VELUX och till Wi-Fi-routern. Du kan kontrollera Wi-Fi-signalstyrkan genom att välja Settings > Home management i VELUX ACTIVE with NETATMO-appen. När du har bestämt den bästa platsen kan du montera VELUX ACTIVE-gatewayen på väggen med hjälp av installationsbeslagen.

Du måste göra om installationen när du byter ut gatewayen. Av säkerhetsskäl kan du inte överföra information från en gateway till en annan. Du kan däremot behålla ditt befintliga konto för VELUX för den nya gatewayen.
"En del WiFi-nätverk är inkompatibla med VELUX ACTIVE with NETATMOs gateway:
- Publika nätverk och företagsnätverk.
- Nätverk som enbart använder 5GHz-bandet.
- Nätverk som ligger bakom en verifieringsportal.

Säkerställ att din smartphone är korrekt ansluten till ett fungerande WiFi-nätverk innan du påbörjar installationen. 
Följ sedan dessa steg:

1. Starta om WiFi-routern och din smartphone.
2. Säkerställ att din gateway har strömtillförsel (vit LED-indikator bredvid huvudkabeln lyser).
3. Om du har WiFi-boosters/repeaters i nätverket, se då till att varje tillgänglig accesspunkt har olika namn (SSID) och se till att din gateway är ansluten till accesspunkten som har starkast signal.

Om ovanstående steg inte löser problemet bör du kontrollera dina routerinställningar genom att gå in på routerns konfigurationssida (se din routers användarmanual).

- Uppdatera routern till de senaste drivrutinerna.
- Ändra till ett enklare WiFi-lösenord utan specialtecken.
- Säkerställ att inget MAC-filter är aktiverat i routern (eller se till att din gateway är vitlistad).
- Säkerställ att åtkomstbegränsningar (föräldrakontroll, etc.) är avstängda.
- Se om routern har en vilofunktion. I så fall, stäng av funktionen.
- Stäng av restriktioner för WiFi-kanaler (aktivera automatiskt val) eller välj kanal 1, 6 eller 11.
- Säkerställ att 2.4GHz är aktiverat om routern är dual band-kompatibel (VELUX ACTIVE with NETATMO kan enbart ansluta till 2.4GHz-nätverk). Prova även att stänga av 5GHz.
- Säkerställ att UPnP är avstängt.
- Försök att byta ut den nuvarande DNS-servern mot Googles (Primär: 8.8.8.8 / Sekundär: 8.8.4.4).
- Se om routern har någon brandvägg/portfilter. Om så är fallet, öppna 25050-porten (TCP).
- Ge din gateway en statisk IP-adress med sin MAC-adress.
"
Du kan förbättra Wi-Fi-signalstyrkan mellan routern och gatewayen genom att flytta gatewayen och routern närmare varandra. Du kan också lägga till en trådlös extender i Wi-Fi-nätverket.
Anslut gatewayen till en ny Wi-Fi-åtkomstpunkt (router) genom att välja Settings > Home management > Gateway > Setup Wi-Fi i appen. Du blir ombedd att ange ID-koden för Wi-Fi-åtkomstpunkten.

Ta ut batterierna, tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen och sätt i batterierna igen. Du bör se en grön blinkande lampa på fjärrkontrollens framsida som indikerar att den är korrekt strömsatt. Sätt i nya batterier om lampan inte lyser eller om den lyser svagt.
 
Om du har anslutningsproblem kan du placera sensorn/brytaren närmare gatewayen (20–50 cm) under identifieringsfasen.

Placera sensorn enligt riktlinjerna nedan för att få bästa möjliga förhållande för korrekta mätningar:
  - Placera sensorn inom räckhåll på lämplig höjd på väggen (90–170 cm)
  - Placera inte sensorn på insidan av en yttervägg
  - Placera inte sensorn i direkt solljus
  - Placera inte sensorn ovanför värmeelement eller radiatorer
  - Placera inte sensorn bakom gardiner, möbler eller andra hinder

Placera utgångsbrytaren inom räckhåll på lämplig höjd (90–120 cm) bredvid huvudingången. Du kan placera en utgångsbrytare vid varje ingång till ditt hem.
Den maximala räckvidden mellan en sensor/utgångsbrytare och gatewayen är 300 m med fri sikt eller cirka 30 m inomhus (inklusive väggar och tak).
Prova att flytta gatewayen och brytarna närmare varandra för att förbättra den trådlösa signalstyrkan. Det går inte att använda en trådlös extender.

Sensorbrytaren är förinställd för att styra alla fönster i rummet som standard. Om det inte finns några elektriska fönster i rummet styrs alla utvändiga solskydd. Om inga utvändiga solskydd har installerats styrs alla invändiga rullgardiner.
 
Du kan ändra denna standardinställning i appen genom att välja Settings > Home management > Room > Sensor switch > Controlled actuators. En sensorbrytare kan endast styra produkter i samma rum och endast en produkttyp åt gången.

Lägg till en ytterligare sensor i VELUX ACTIVE-lösningen genom att öppna appen, välja Settings > Install new products > Install additional switch och följa anvisningarna.

Ta bort en sensor från VELUX ACTIVE-installationen genom att öppna appen, välja Settings > Home management > Room > Sensor switch och trycka på Remove product.
Flytta en sensor från ett rum till ett annat genom att öppna appen, välja Settings > Home management > Room > Sensor switch och trycka på Move product.
En sensor kan endast styra produkterna i det rum där den är placerad. Vi rekommenderar att du installerar en sensor i varje rum för att få största möjliga automatiska styrning av dina produkter och dra full fördel av VELUX ACTIVE.
Lägg till en ytterligare utgångsbrytare i VELUX ACTIVE-lösningen genom att öppna appen, välja Settings > Install new products > Install new switch och följa anvisningarna.
Den maximala räckvidden mellan en produkt från VELUX och gatewayen är 300 m med fri sikt eller cirka 30 m inomhus (inklusive väggar och tak). Du kan fördubbla räckvidden (60 m inomhus) genom att lägga till io-homecontrol-extendern (KLF).
Nej. Kopiera bara fönster- och solskyddsprodukternas ID-nummer från en (eller flera) av dina befintliga fjärrkontroller till gatewayen. Alla befintliga styrenheter förblir oförändrade.
Om fönster- eller solskyddsprodukten levererades med en väggströmbrytare (lokal styrning) bör du alltid börja med att parkoppla den till denna brytare. Följ anvisningarna som medföljde väggströmbrytaren.
 
Om du har en VELUX kontrollenhet (KLR 200) eller VELUX fjärrkontroll med display (KLR 100) ska du lägga till fönster- eller solskyddsprodukten i denna fjärrkontroll också. Följ anvisningarna som medföljde fjärrkontrollen.
 
Genom att samla alla dina produkter i en och samma fjärrkontroll blir det enklare att kopiera dina produkter från VELUX till VELUX ACTIVE-gatewayen.
Lägg till en ny fönster- eller solskyddsprodukt i VELUX ACTIVE-installationen genom att öppna appen, välja Settings > Install new products > Install a new window och följa anvisningarna.
 
Obs! Innan du lägger till en ny produkt i VELUX ACTIVE måste du ha parkopplat produkten till en VELUX fjärrkontroll.
Den fasta programvaran till VELUX ACTIVE-gatewayen uppdateras automatiskt i samband med att nya funktioner och felkorrigeringar lanseras. Se därför till att gatewayen alltid är påslagen och ansluten till internet.

Använda appen

För att se användarvillkoren för VELUX ACTIVE, klicka här

Luftkvaliteten i ditt hem visas kontinuerligt i VELUX ACTIVE-appen. Genom att öppna rumssidan (produktstyrning) kan du se den temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivå som har uppmätts av sensorn i rummet.

Öppna rumssidan för att se aktuell temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivå i ett visst rum. Byt till ett annat rum om du vill se de uppmätta värdena där.
Enligt WHO ska en god inomhustemperatur ligga på mellan 17 och 26 °C (63 till 79 ° F). Detta kan förhindra kondens, mögel och uttorkning hos personerna i rummet.
Välj Celsius eller Fahrenheit som temperaturenhet genom att öppna appen, välja Settings > My account > Unit system och välja önskad måttenhet.
Enligt WHO ska en god luftfuktighet inomhus (mängden vattenånga i luften) ligga på mellan 40 och 60 %.
Enligt WHO ska en god koldioxidnivå inomhus understiga 1 150 ppm.
Kontrollera batterinivån eller signalstyrkan hos en sensorbrytare genom att öppna appen och välja Settings > Home management > Room > Sensor switch.
 
Kontrollera batterinivån eller signalstyrkan hos en utgångsbrytare genom att öppna appen och välja Settings > Home management > Departure switch.
 
Kontrollera Wi-Fi-signalstyrkan till gatewayen genom att öppna appen och välja Settings > Home management > Gateway.
Visa ett annat hem i appen genom att trycka på Hem på kontrollpanelen i iOS eller på inställningsmenyn i Android och välja önskat hem.
Om du har glömt lösenordet till ditt konto för VELUX kan du välja Forgot your password? på inloggningsskärmen och följa anvisningarna i e-postmeddelandet du får. Titta efter i skräppostmappen om du inte hittar meddelandet.
Du kan bjuda in en ny användare och dela åtkomst med honom eller henne genom att öppna appen och välja Settings > Guest management > Invite a user.
Du får automatiskt ett meddelande när en ny version lanseras. Öppna nedladdningssidan och godkänn uppdateringen om du inte har aktiverat automatiska uppdateringar.

Du kan använda appen eller fjärrkontrollen för styra fönster- eller solskyddsprodukten från VELUX till önskad position. Öppna appen, välj önskat rum och rulla ned tills du ser produkten du vill styra. Dra reglaget på kontrollpanelen till önskad position. Släpp upp reglaget för att starta rörelsen. Du kan alltid stoppa rörelsen genom att trycka på stoppknappen.

Stoppa en produkt under pågående rörelse med hjälp av fjärrkontrollen eller VELUX ACTIVE-appen. Tryck på stoppknappen på rumsskärmen i appen.
Det finns två sätt att stoppa den automatiska kontrollen tillfälligt:
- Manövrera en produkt manuellt till en ny position, antingen via appen eller en VELUX fjärrkontroll. Detta isolerar produkten från ytterligare ACTIVE-styrning fram till nästa morgon.
- Stäng av all ACTIVE-styrning manuellt för det aktuella rummet i den extra parametervyn. Återaktivera ACTIVE-styrningen genom att sätta på den manuellt eller vänta tills den aktiveras automatiskt nästa morgon.

Öppna fönstret till det säkra ventileringsläget genom att dra reglaget på kontrollpanelen horisontellt till ikonen för låst ventilation.

Obs! Ikonen för låst ventilation visas inte om fönstret saknar ventilationsklaff.

Tillbehör som installeras på ett fönster grupperas tillsammans med fönstret i appen. Du kan hitta en specifik produkt genom att välja rummet där fönstret finns och rulla ned tills du ser den fönster- eller solskyddsprodukt du vill styra.
Det går inte att skapa produktgrupper i appen, Om du vill flytta flera produkter till samma position måste du göra detta med en produkt i taget.
Du kan styra grupper med samma typ av produkter via sensorbrytaren. Grupper är alltid fönster, solskydd eller rullgardiner.
Alla kontrollkommandon som skickas från appen kräver att det finns en internetanslutning mellan din mobila enhet och gatewayen. Om kommunikationen avbryts går det inte att använda appen tills anslutningen åter har upprättats. VELUX ACTIVE fortsätter att ge automatisk styrning utan internetåtkomst, eftersom styrningen sker direkt från gatewayen.
Ja. Du kan ändra flera automatiska kontrollparametrar efter egna önskemål, som känslighetsnivån för koldioxid, luftfuktighet eller temperatur eller önskade tider för automatisk styrning. Öppna appen, välj Settings > Active control och ange önskade inställningar.
Du kan byta namn på ditt hem, ditt rum eller dina produkter när som helst. Byt namn på ditt hem genom att öppna appen, välja Settings > Home management > Name of House och ange önskat namn. Byt namn på ditt rum genom att öppna appen, välja Settings > Home management > Room och ange önskat namn. Byt namn på dina produkter genom att öppna appen, välja Settings > Home management > Room > Product och ange önskat namn.
 
Viktigt! Tänk på att inte använda rumstypen i produktnamnen när du namnger rummen och produkterna. Detta kan medföra namnkonflikter. Använd namn på rumstyper (som Badrum och Kök) för rummen och namn på produkttyper (som Fönster och Rullgardin) för produkterna. Detta ger bästa möjliga integrering med röstkommandon via Siri (Apple HomeKit). Om du använder Siri på engelska ska du ge rummen och produkterna engelska namn för att funktionen ska fungera på bästa sätt.
Appen meddelar dig automatiskt när något av batterierna i sensorerna eller utgångsbrytarna behöver bytas ut. Om du inte vill få sådana meddelanden kan du hantera alla VELUX ACTIVE-meddelanden genom att öppna appen och välja Settings > Notifications.
Du kan hantera alla standardmeddelanden i VELUX ACTIVE genom att öppna appen och välja Settings > Notifications. Det är för närvarande inte möjligt att skapa nya meddelanden i VELUX ACTIVE.

De två röda knapparna på startskärmen, märkta med sol och måne, ger dig snabbt och enkelt kontroll över dina solskyddsprodukter. När du trycker på solknappen rullas alla solskyddsprodukter i hemmet upp (God morgon). När du trycker på månknappen rullas alla solskyddsprodukter i hemmet ned (God natt).

Ja. Du kan ändra låset så att alla solskyddsprodukter rullas ned eller ändra God natt-funktionen så att alla fönster stängs när solskyddet rullas ned. Ändra scenarierna genom att öppna appen och välja Settings > Quick actions.

Använd låsknappen och utgångsbrytaren för att sätta VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk i säkert läge (bortaläge) när du inte är hemma. Fönstren sätts i klaffventilationsläge/stängt läge (för fönster utan klaff). Tryck på Closed lock för att aktivera säkert läge/bortaläge. Tryck på Open lock för att aktivera öppet läge/hemmaläge.

Obs! Att ställa in lägena i appen motsvarar att trycka på utgångsbrytaren.

VELUX ACTIVE förhindrar obehöriga användare från att låsa upp ditt hem. För att kunna låsa upp ditt hem måste du ha laddat ned en särskild säkerhetsnyckel från gatewayen till din smartphone. Användare som inte har denna nyckel kan inte låsa upp hemmet från appen.
 
Det finns två sätt att hämta nyckeln:
- Nyckeln hämtas automatiskt under installationen av gatewayen.
- Nyckeln tillhandahålls under gästhanteringsprocessen när du bjuds in att gå med i VELUX ACTIVE.
 
Av säkerhetsskäl lagras säkerhetsnyckeln direkt på mobilen. Du måste hämta en ny nyckel om du byter smartphone eller enhet.
 
Obs! Du kan alltid låsa upp ditt hem med hjälp av utgångsbrytaren.
VELUX ACTIVE tolkar den som en behörig användare och bedömer att det är säkert att låsa upp hemmet när den tar emot ett kontrollkommando från en fjärrkontroll.

Mätningar och automatisering

Du kan justera VELUX ACTIVE-algoritmerna efter dina egna önskemål. Om du vill öka eller minska känsligheten för parametrarna för inomhusklimat eller vill ange en inaktiv period kan du öppna appen och välja Settings > Active Control.
Väderdata används för att justera hur länge och hur mycket fönstret öppnas under ventilation och för att förhindra att det öppnas eller stängs när det inte går att förbättra inomhusklimatet. Väderdata används även för att justera solskyddsprodukterna för att förhindra överhettning.
När inomhusklimatsensorn har installerats och kontrollalgoritmerna har aktiverats i appen styr VELUX ACTIVE automatiskt alla takfönster- och solskyddsprodukter i rummet.
VELUX ACTIVE fortsätter fungera också när internetanslutningen avbryts. Den fortsätter reglera inomhusklimatet och solskyddet enligt den senaste inställningspunkten före avbrottet (bortaläge, manuell inställningspunkt osv.).
 
Du kan dock inte använda appen under avbrottet (för att styra produkter, avläsa parametrar för inomhusklimat eller ändra inställningar). Appen återaktiveras automatiskt på alla anslutna enheter när internetanslutningen åter är upprättad. Det kan ta några minuter innan gatewayen ansluts igen när internetanslutningen är tillbaka.
 
VELUX ACTIVE fungerar inte under strömavbrott. Du kan däremot styra soldrivna produkter från VELUX via fjärrkontrollen. När strömmen återkommer återansluts gatewayen automatiskt till routern och molnservrarna. Observera att detta kan ta några minuter.
För att garantera total säkerhet i ditt hem sätts VELUX ACTIVE-gatewayen automatiskt i säkert läge (bortaläge) efter ett strömavbrott. Detta förhindrar att fönstren öppnas om en person uppsåtligen framkallar ett strömavbrott utanför ditt hem.
Ja, du kan använda appen för att ange att fönstret ska stängas automatiskt efter en viss tidsperiod (tidsbaserad badrumsventilation). Ange perioden genom att trycka på timerikonen i det övre hörnet på rumsskärmen. När timern har nått tidsgränsen stängs fönstret automatiskt och VELUX ACTIVE återaktiveras.
Du kan ändra perioden när fönstret stängs automatiskt efter egna önskemål. Som standard ställs perioden in på 30 minuter, men du kan ändra den till ett valfritt värde mellan 0 och 12 timmar.
Nej. Du kan inte ange ett eget schema för att öppna och stänga fönster- och/eller solskyddsprodukter i VELUX ACTIVE. Om du använder VELUX ACTIVE på iPhone kan du skapa ett schema i appen Apple Hem. Se hjälpen till Apple HomeKit.
Du kan inaktivera eller avsluta VELUX ACTIVE för att undvika automatisk styrning av dina fönster- eller solskyddsprodukter. Öppna appen och välj Settings > Active control för att stänga av all ACTIVE-styrning. Du kan också behålla ACTIVE-styrning i ett visst rum eller i en viss del av ett rum genom att öppna appen och välja Settings > Active control > Room.

Ja, du kan inaktivera VELUX ACTIVE tillfälligt i ett (eller alla) rum för att undvika automatisk styrning av dina fönster- och solskyddsprodukter på natten. Öppna appen och välj Settings > Active control > Room för att välja önskade tider för det aktuella rummet (till exempel kl. 8.00 till 21.00). Upprepa detta steg för varje rum.

Ja, du kan inaktivera VELUX ACTIVE i ett rum medan du fortsätter ha automatisk styrning i ett annat. Öppna appen, välj Settings > Active control och välj det rum där du vill inaktivera VELUX ACTIVE. Nu kan du stänga av all ACTIVE-styrning i rummet eller ange önskade tider för rummet.
Rumstemperaturen mäts med hjälp av inomhusklimatsensorn. Temperaturen mäts var 20 sekund inom intervallet 0–50 °C/32–122 °F.
Mätningar med VELUX ACTIVE-temperatursensorn som skiljer sig från mätningar med en annan termometer i rummet kan bero på en felaktig installationspunkt. Kontrollera att sensorn inte är placerad i direkt solljus, ovanför ett värmeelement, bakom en gardin eller nära ett öppet fönster eller en öppen dörr. Ta bort sensorn och flytta den till en annan placering.
Luftfuktigheten mäts med hjälp av inomhusklimatsensorn som är monterad på väggen i rummet. Mätningen sker var 20 sekund inom intervallet 0–100 % med ± 3 % exakthet.
Koldioxidnivån (CO2) i rummet mäts med hjälp av inomhusklimatsensorn som är monterad på väggen i rummet. Koldioxidmätningen sker var femte minut inom intervallet 0–5 000 ppm.
Om det inte visas några sensormätningar i appen kan det bero på ett problem med batteriet eller kommunikationen.
 
Kontrollera först batterinivån i sensorn.
- Kontrollera batterinivån i sensorn genom att öppna appen och välja Settings > Home management > Room > Sensor switch > Battery level.
- Ta ut batterierna, vänta några sekunder och sätt sedan tillbaka dem, och kontrollera om LED-lampan blinkar framtill på brytaren.
 
Kontrollera sedan radiosignalstyrkan mellan sensorn och gatewayen.
- Kontrollera radiosignalstyrkan i sensorn genom att öppna appen och välja Settings > Home management > Room > Sensor switch > Radio signal.
- Flytta sensorn närmare gatewayen.
Regnsensorn som medföljde ditt fönster (eller motorset) från VELUX är ansluten direkt till motorstyrningen. Ingen information skickas till appen när sensorn identifierar regn och fönstret stängs (regnavkänning hanteras lokalt av fönstrets öppningsmekanism). VELUX ACTIVE-appen varnar bara för regn om fönstret (motorn) öppnas medan det regnar.

Om vissa eller alla sensorvärden saknas kanske sensorn inte går att nå (detta indikeras i appen). Kontrollera batterierna i sensorn och byt ut dem vid behov. Om endast koldioxidvärdet (CO2) saknas men luftfuktighets- och temperaturnivåerna visas korrekt kan du vänta i 5–10 minuter för att se om mätningen visas. Koldioxidnivån mäts bara var femte minut, vilket kan inträffa efter ett batteribyte.

Om ingen av dessa åtgärder resulterar i att sensorvärdena visas behöver sensorn bytas ut.

Obs! Koldioxidmätningar visas inte i upp till 12 timmar efter den ursprungliga installationen på grund av sensorkalibreringen.

Sensorn och utgångsbrytaren har en batteritid på två år med normal användning. Sensorn och utgångsbrytaren förblir fullt funktionella i upp till sju dagar efter att batteriindikatorn visar låg laddning.

Mina data

Under installationen av VELUX ACTIVE blir du ombedd att skapa ett konto med din e-postadress och ett lösenord. Din e-postadress lagras på en säker molnserver. VELUX har inte åtkomst till ditt lösenord. Om du installerar VELUX gateway via Apple HomeKit lagras inga data.
 
Om du installerar den via VELUX ACTIVE-appen lagrar vi data om din gateway- och systemkonfiguration för service och produktoptimering.
 
Vi lagrar dina personuppgifter medan ditt konto är aktivt och sex månader efter att produkterna har kopplats från.
 
Fullständig information om vilka personuppgifter vi lagrar finns i VELUX ACTIVE sekretesspolicy.
VELUX ACTIVE-data lagras på ett säkert datacenter som hanteras av NETATMO. Informationen är endast tillgänglig för VELUX A/S, NETATMO och det lokala försäljningsföretaget för VELUX. Datacentret är placerat i EU.
VELUX ACTIVE-data är inte synliga för några andra än VELUX A/S, NETATMO och, i begränsad utsträckning, det lokala försäljningsföretaget för VELUX.
VELUX ACTIVE samlar in data för att kunna reglera ditt inomhusklimat på ett effektivt sätt. Informationen används för service och produktoptimering samt med ditt samtycke för marknadsföring. Fullständig information om vilka personuppgifter vi lagrar finns i VELUX ACTIVE sekretesspolicy.
Om du vill se en rapport över vilka personuppgifter vi har lagrat om dig kan du kontakta: active-support@velux.com
Du kan ändra din e-postadress och namnen på hem, rum, fönster, solskydd och rullgardiner i VELUX ACTIVE-appen. Om du har andra förfrågningar är du välkommen att kontakta: active-support@velux.com
Om du vill ta bort informationen som lagras av VELUX måste du begära radering av ditt VELUX ACTIVE-konto. När du återställer din gateway raderar vi dina personuppgifter inom den period som definieras i VELUX ACTIVE sekretesspolicy. Om du vill att informationen raderas omedelbart kan du kontakta: active-support@velux.com med en begäran om radering. Mer information finns i användarvillkoren för VELUX ACTIVE.

VELUX Gruppen arbetar aktivt för att förhindra incidenter, så som hackning och missbruk av data. För att säkerställa detta har vi implementerat ett stort antal tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsmekanismer - utvecklade för att skydda datan som samlas in av VELUX ACTIVE. Notera att trots våra dedikerade ansträngningar för att skydda din data, är ingen säkerhetslösning perfekt eller ogenomtränglig.

 Om du, mot alla odds, observerar någon form av problem med din personliga data, ett misstänkt brott, ett IT-problem eller liknande som kan relateras till VELUX ACTIVE, vänligen fyll i den nödvändiga informationen här. 
 1. Typ av händelse & beskrivning (vad har du observerat?) 
 2. När ägde händelsen rum? 
 3. Var observerade du händelsen? (på vilka webbsidor, sidor eller liknande) 
 4. Påverkas enskilda individer? (innehåller dataläckaget personlig information om individer? Om så, vem?) 
 5. Vem har informerats om händelsen? 

Vi besvarar förfrågningar så snart vi kan. 

Din integritet och säkerhet är skyddad av Telefon sårbarhetsfunktionen i din Android app om ni följer våra rekommendationer nedan. Detta är endast för Android användare då iOS använder ett annat system.

Din dataintegritet är väldigt viktig för oss. Säkerhetsproblem kan utgöra ett hot mot din dataintegritet. För att förbättra din telefons säkerhet, tillhandahåller vi rekommendationer i appen. Följ våra tips för att maximera säkerheten på din telefon. Kom också ihåg att uppgradera din telefon till den senaste Android versionen.

1. Låsskärm lösenord eller mönster:
Att ha ett låsskärmsmönster eller ett lösenord hindrar människor från att komma åt dina appar eller lösenord. Vi rekommenderar att du använder ett lösenord eller mönster för att låsa upp din telefon.

2. Root behörighet:
Om din telefon är i rotläge, kan alla appar komma åt andra appar i systemet. Vi rekommenderar dig att använda standardinställningarna (ej rotläge).

3. Inofficiell app eller fel certifikat:
Ni kan hitta en VELUX ACTIVE-app på andra ställen än i Google Play. Men en inofficiell app är inte lika tillförlitlig som den officiella. Vi rekommenderar er att ta bort den och installera den officiella appen från Google Play. 

4. Telefonens systemuppdatering:
Vi rekommenderar att du installerar den senaste systemuppdateringen på din telefon eftersom den skyddar mot säkerhetshot.
 

HomeKit

Du kan använda Apple HomeKit för att styra dina produkter från VELUX via Siri (Apples röststyrda assistent). Använd din röst för att öppna fönstret, rulla ned rullgardinerna eller fråga om luftkvaliteten i ditt hem. Med Apple HomeKit kan du också skapa scenarier som kopplar samman dina produkter från VELUX med andra HomeKit-kompatibla enheter.
Om Apple HomeKit inte fungerar med dina takfönster från VELUX bör du kontrollera datasynkroniseringen:
- Koppla från (stäng av strömmen till) gatewayen i minst 30 sekunder och anslut den igen.
- Vänta tills iCloud-synkroniseringen är klar på alla anslutna enheter som använder samma Apple-konto.
 
Du kan göra en synkronisering genom att ansluta din iPhone till laddaren och starta om den. Om detta inte fungerar måste du återställa HomeKit-konfigurationen och ansluta den igen.
"Om du redan har konfigurerat HomeKit med en annan iOS-enhet, vänligen se FAQ: ”Hur delar jag kontroll över Apple HomeKit?” för att få en inbjudan. Följ annars nedanstående steg:

I första steget, återställ HomeKit-parningen med din gateway:
- Ta bort din gateway från Home-appen (om du ser den i appen).
- Säkerställ att din smartphone är ansluten till samma WiFi-nätverk som din gateway.
- Säkerställ att din gateway har strömförsörjning och att ingen LED-lampa blinkar på gatewayens baksida.
- Tryck och håll ner knappen med kugghjulsikonen.
- När du ser att LED-lampan blinkar rött, släpp knappen och tryck på den snabbt igen en gång till för att bekräfta återställningen.
- Din gateway kommer nu återställas och startas om automatiskt.
- Vänta till LED-lampan på gatewayens baksida lyser vitt.

I andra steget, ställ om WiFi-åtkomsten för din gateway:
- Öppna VELUX ACTIVE-appen och välj ”Inställningar”.
- Välj ”Hem management”.
- Välj ”VELUX Gateway”.
- Välj ”Konfigurera Wi-Fi” och följ instruktionerna.

Till sist, para ihop din gateway med HomeKit:
- Öppna VELUX ACTIVE-appen och välj ”Inställningar”.
- Välj ”Hem management”.
- Välj ”VELUX Gateway”.
- Välj ”HomeKit” och följ instruktionerna.
"
HomeKit baseras på ett säkert lokalt protokoll som är utvecklat och tillhandahålls av Apple. Apple HomeKit kräver att du befinner dig hemma och är ansluten till Wi-Fi-nätverket. VELUX ACTIVE betraktar detta som säkert och låser upp ditt hem när den får ett Apple HomeKit-kommando. Du kommer bara åt HomeKit när du är borta hemifrån om du använder en Apple-hemhubb (till exempel en Apple TV eller iPad).
 
Obs! Var försiktig när du använder automatisering med HomeKit när du är borta hemifrån, eftersom detta kan resultera i att ditt hem blir upplåst.
För att kunna styra dina produkter via Siri och Apple HomeKit när du är borta hemifrån (inte är ansluten till Wi-Fi-nätverket hemma) måste du konfigurera en enhet som HomeKit-hemhubb. Detta kan vara:
 - en Apple TV4 med tvOS 10 eller senare
 - en iPad med iOS 10 eller senare
Du kan använda röststyrning med Siri genom att trycka på hemknappen, trycka på sidoknappen eller säga frasen: ”Hej Siri”. För att kunna använda kommandot ”Hej Siri” på din enhet måste du aktivera den genom att välja Inställningar > Siri och Sök > Lyssna efter "Hej Siri".
 
Tips! Tänk på att inte använda rumstypen i produktnamnen när du namnger rummen och produkterna. Detta kan medföra namnkonflikter. Använd namn på rumstyper (Badrum och Kök) för rummen och namn på produkttyper (Fönster och Rullgardin) för produkterna. Detta ger också optimal integrering med röstkommandon via Siri (Apple HomeKit). Om du använder Siri på engelska (för bästa möjliga röstigenkänning) bör du ge rummen och produkterna engelska namn för att funktionen ska fungera på bästa sätt.
Under installationen av VELUX ACTIVE blir du ombedd att skanna HomeKit-installationskoden med kameran på din enhet.
 
Du hittar den åttasiffriga Apple HomeKit-koden (xxx-xx-xxx) på:
- dekalen baktill på gatewayen
- sista sidan i snabbstartguiden i förpackningen
 
Du kan också ange koden manuellt om du inte kan skanna den med kameran på enheten.
 
Om du inte konfigurerade HomeKit under den ursprungliga installationen kan du göra det genom att välja Settings > Home management > Gateway > Set up HomeKit.
Du kan dela styrningen av HomeKit-tillbehör med andra personer om de använder iOS 10 eller senare och är inloggade på iCloud.
 
För att dela styrning måste du antingen vara hemma eller ha konfigurerat en hemhubb i ditt hem när du skickar en inbjudan.
 
Välj Settings > Home management > HomeKit > Invite i appen VELUX ACTIVE with NETATMO.
 
Klicka på pilikonen högst upp till vänster i appen Apple Hem och välj Bjud in > Ange personens Apple-ID som används med iCloud > Skicka inbjudan.

Ja, du kan installera gatewayen via Apple HomeKit (och inte appen VELUX ACTIVE with NETATMO). Följ anvisningarna via den här länken.

Obs! För dessa installationer kan du endast använda funktionerna i Apple HomeKit och appen Apple Hem. De automatiska ACTIVE-algoritmerna ingår inte i Apple HomeKit och aktiveras bara om du använder VELUX ACTIVE-appen.

"När du återställer HomeKit-parningen med din gateway kommer du att ta bort:

- WiFi-anslutningen mellan din gateway och din router.
- Homekit-parningen med din gateway.

Parningen med dina VELUX-produkter, VELUX ACTIVE inomhussensor och VELUX ACTIVE home control kommer förbli oförändrade.
För att genomföra en återställning av HomeKit:

- Tryck håll och håll ner knappen mad kugghjulsikonen.
- När du ser att LED-lampan blinkar rött, släpp knappen och tryck på den snabbt igen en gång till för att bekräfta återställningen.
- Din gateway kommer nu återställas och startas om automatiskt.
- När LED-lampan blinkar vitt är din gateway redo för en ny HomeKit-parning.
- Öppna din Home-app och lägg till din gateway som ett nytt tillbehör i HomeKit.
"
Du kan uppdatera Wi-Fi-konfigurationen om du behöver byta internetleverantör. 
Så här uppdaterar du Wi-Fi-konfigurationen:

- Tryck och håll in kugghjulsknappen.
- Släpp upp knappen när LED-lampan blinkar vit.
- Öppna iOS-inställningarna på enheten och öppna avsnittet Wi-Fi.
- Välj gatewayen i avsnittet KONFIGURERA NY ENHET … 
- Följ anvisningarna för att uppdatera Wi-Fi-konfigurationen.

Google Assistant

Om du har en Google Home-högtalare använder du "Google Home" -applikationen, tillgänglig på iOS och Android, för att ansluta dina VELUX INTEGRA®-produkter. Om du vill veta mer om installationsstegen, se Googles hjälpwebbplats.

Om du inte har en Google Home-högtalare laddar du ner applikationen "Google Assistant" som finns i App Store för iOS och Play Store för Android. Om du vill veta mer om installationsstegen, se Googles hjälpwebbplats.

För ökad säkerhet är ett ytterligare steg nödvändigt för att kunna styra dina takfönster med Google Assistant. Skapa helt enkelt en Google Assistant-säkerhetskod i VELUX ACTIVE with NETATMO-appen. För att göra det, följer du bara de steg som beskrivs nedan i "Hur kan jag skapa en säkerhetskod för Google Assistant?"

För ökad säkerhet är ett ytterligare steg nödvändigt för att kunna styra dina takfönster med Google Assistant. Skapa helt enkelt en Google Assistant-säkerhetskod i VELUX ACTIVE with NETATMO-appen genom att följa nedanstående steg: 

 1. Öppna appen "VELUX ACTIVE with NETATMO"
 2. Klicka på ikonen högst upp till vänster för att komma till sektionen "Inställningar"
 3. Tryck på "Hem management"
 4. Klicka på ditt hems namn högst upp
 5. Klicka på "Google Assistant" i sektionen "Avancerat"
 6. Klicka på "Aktivera takfönster styrning" och skapa en fyrsiffrig PIN-kod. 

Installationen är klar. Du kan nu öppna dina VELUX takfönster med Google Assistant:

"Ok Google, öppna takfönstren i vardagsrummet"

Så här tar du bort VELUX produkter från din Google Assistant: 

 1. Öppna din "Google Assistant" -app och klicka på en av dina VELUX produkter (takfönster, inomhus- eller utomhus solskydd).
 2. Klicka på "Ta bort VELUX ACTIVE with NETATMO" 
 3. Bekräfta genom att välja "Ta bort länken" igen.

Nu har din Google Assistant inte längre tillgång till någon av dina VELUX produkter.

Beroende på Google Assistants mognad på ditt lokala språk kan du uppleva svårigheter med Google Assistants språkförståelse. För att begränsa dessa missförstånd bör du namnge dina produkter och rum och se till att inkludera dessa namn i dina kommandon.

Alternativt kan du gå till "Inställningar" i din Google Home-app och lägga till ett andra språk (helst engelska, franska eller tyska) som gör att du kan använda kommandon på både ditt lokala språk och ett språk där Google Assistant har större kunskaper.