Arbeta inom marknadsföring och försäljning

Carl Frederik Gierding
Regional Product Manager, Global Product Management

Arbeta inom produktion och logistik

Tue Vestergaard
Manager, Global Logistics Consultancy

Arbeta inom Global Support

Peter Lindberg Olsen
Project Manager, Group Strategy and Change
VELUX Svenska AB är en försäljnings- marknadsföringsorganisation som täcker hela Sverige.

Vårt lokala företag, som ingår i den internationella VELUX Gruppen, bildades ursprungligen 1982 .