Villkor för VELUX Dagsljusvisualiseringstjänst

Den visualisering baserad på dina bilder, som skapas av VELUX Dagsljusvisualiseringstjänsten ägs och erbjuds av VELUX Svenska AB

Den information vi begär i formuläret ("information") såväl som de bilder du har tillhandahållit till VELUX ("bilder") krävs för att vi ska kunna skapa en visualisering och kontakta dig. Genom att använda vår tjänst samtycker du till att VELUX kan använda, reproducera, distribuera och bearbeta informationen och bilderna för att tillhandahålla tjänsten. Det innebär även att du ger VELUX rättigheten till att kontakta dig via e-post eller telefon för att diskutera ev. frågor som kan uppstå under arbetet med visualiseringen, kontakta dig med den slutliga visualiseringen och kontakta dig per telefon eller e-post för ytterligare råd.

1. VELUX betonar uttryckligen att visualiseringen endast ger ett förslag på dagsljuslösning, men att den inte representerar en formell byggnadsplan.

2. Du ger VELUX obegränsad rätt, särskilt rätten att reproducera och distribuera, rätten att publicera (online, "på begäran", använda i sociala mediekanaler osv.), och rätten att redigera och rätten att använda visualiseringarna för reklam och/eller för referensändamål, särskilt i marknadsföringsmaterial eller på webbplatser. Du ger också VELUX rätten att använda bilderna för dessa ändamål i redigerad form, i sektioner eller i samband med andra verk, oavsett om de är upphovsrättsskyddade eller inte. Vi ber dig om specifikt samtycke om vi vill använda dina foton utöver det räckvidden.

3. Du har inget ägande av visualiseringen, men du kan dela det på sociala medier, t.ex. bloggar och Facebook.

4. Informationen du tillhandahåller oss behandlas av VELUX i enlighet med vår integritetspolicy. När vi har slutfört visualiseringen och skickat den till dig kommer vi att radera din information efter två månader, såvida du inte uttryckligen har gått med på att ytterligare använda VELUX.

5. Om du fick kupongen från en VELUX affärspartner (t.ex. en montör eller en återförsäljare), kommer VELUX att dela din personliga information (namn, e-postadress, telefonnummer och visualisering av ditt rum) till denna partner för att underlätta ytterligare dialog.