Installation

Modulkoncept

VELUX takljusmoduler är baserade på vårt beprövade modulkoncept. Alla komponenter är prefabricerade för att klara de krav den nya takljuslösningen ställer på byggnaden. Varje modul har testats med avseende på extrema väder- och klimatförhållanden.

Krav på sargkonstruktion

För att säkra en exakt och enkel installation, måste underkonstruktionen motsvara de krav som takljuslösningen ställer på byggnaden.
OBS: Sargkonstruktionen ingår inte i modulsystemet och måste byggas på plats.

P g a byggnadslagstiftning får takljuslösningar med öppningsbara fönster EJ installeras lägre än 2,5 m från golvet.

Installation

Så gör du – video

Denna 7 minuter långa video visar hur enkel installationen är. Titta och se hur takljusmodulerna kommer på plats.

Filer för nedladdning och tekniska data