Filer för nedladdning och tekniska data

Sargkonstruktion 

Underkonstruktionen är en viktig del av installationen. Denna guide kan hjälpa dig och din entreprenör med design och specifikationer för sargkonstruktionen.

Installations-anvisning 

Att installera VELUX takljusmoduler är enkelt – om man vet hur. Denna vägledning visar steg för steg hur du och din entreprenör klarar installationen.

Tvärsnitt 

För att få geometriska detaljer och mått, ladda ned denna 2D-ritning av tvärsnittet.

Längdsnitt

För att få en illustration av gränssnittet mellan takljusmodulen och underkonstruktionen, ladda ner en 2D-ritning av längdsnittet.