VELUX takfönster för brandventilation

Tekniska data


Inledning

VELUX brandventilationsfönster för platta tak med inbyggd motor är CE-märkta enligt europastandarden för brandgasventilatorer och termisk brandventilation SS-EN 12101-2.


Brandventilering för platta tak
Takfönster Material Glasruta Kupol EN-standard
CSP Data Data Varianter Klassificering
Produktkod:
1073Q
PVC Tvåglasruta Polykarbonat
eller akryl
SS-EN 12101-2

Storleksmatris
CSP CSP  
 
100 × 100 120 × 120  

Geometrisk glasarea Av i m2
CSP CSP  
0,88 130  

Klassificering i enlighet med parametrarna i SS-EN 12101-2
Specifikationer VELUX brandventilationsfönster
Tillförlitlighet (Re) Re 1000+10000
Snölast (SL)

SL 1000 (mått 100 × 100), SL 500 (mått 120 × 120)

Låg temperatur (T) T (-15)
Vindlast (WL) WL 3000
Värmebelastning (B) B 300

Aerodynamisk area Aa i m2

CSP CSP  
0,42 0,58  

Tekniska data
Uw-värde W/m2K Ug-värde W/m2K g-värde Tv-värde Rw-värde
10* 0,9 0,53** 0,72** 37 dB
* A= 2,79 m2 (u-värde enligt SS-EN 1873:2005)
**med klar akrylkupol

Kablageguide

Fönstret och styrsystemet
Brandventilationsfönster  
 • Brandventilationsfönster för platta tak med inbyggd motor och CE-märkning enligt europastandarden för brandgasventilatorer och termisk brandventilation SS-EN 12101-2.
 • Takfönstret kan öppnas upp till ca 15 cm för daglig komfortventilation.
 • Brandventilationsmotorn är dold i både öppet och stängt läge.
 • När brandventilationsfunktionen är aktiverad öppnas takfönstret 50 cm.
Styrsystem KFX 210  
 • Styrsystem bestående av styrenhet (KFC 210) med integrerad glaskross och omkopplare för komfortventilation (24 V utgångsspänning, 10 A), extra glaskross (KFK 100) och rökdetektor (KFA 100).
 • CE-märkt enligt SS-EN 12101-10.
 • Styr upp till 4 GGL/GGU brandventilationsfönster eller 1 CSP takfönsterkupol för brandventilation.
 • Inbyggd reservströmförsörjning för 72 timmar.
 • Infälld väggmontering eller med ram för utanpåliggande väggmontering. Enhetens mått: 398 × 393 × 127 mm (B × H × D).
 • Styrsystemets färg: Vit NCS S 1000N.
 • Kan länkas med upp till 10 KFC 210/220 styrenheter med möjlighet att styra upp till 80 brandventilationsfönster.
 • Möjliggör styrning via externt larmsystem vid behov.
Styrenhet KFC 210  
 • Styrenhet med inbyggd glaskross och omkopplare för komfortventilation (24 V utgångsspänning, 10 A).
 • CE-märkt enligt SS-EN 12101-10.
 • Styr upp till 4 GGL/GGU brandventilationsfönster eller 1 CSP takfönsterkupol för brandventilation.
 • Inbyggd reservströmförsörjning för 72 timmar.
 • Infälld väggmontering eller med ram för utanpåliggande väggmontering. Styrenhetens mått: 398 × 393 × 127 mm (B × H × D).
 • Styrsystemets färg: Vit NCS S 1000N.
 • Kan länkas med upp till 10 KFC 210/220 styrenheter med möjlighet att styra upp till 80 brandventilationsfönster.
 • Möjliggör styrning via externt larmsystem vid behov.
Styrenhet KFC 220  
 • Styrenhet med inbyggd glaskross och omkopplare för komfortventilation (24 V utgångsspänning, 2 × 10 A).
 • CE-märkt enligt SS-EN 12101-10.
 • Styr upp till 8 GGL/GGU brandventilationsfönster eller 2 CSP takfönsterkupoler för brandventilation.
 • Inbyggd reservströmförsörjning för 72 timmar.
 • Infälld väggmontering eller med ram för utanpåliggande väggmontering. Styrenhetens mått: 398 × 393 × 127 mm (B × H × D).
 • Styrsystemets färg: Vit NCS S 1000N.
 • Kan länkas med upp till 10 KFC 210/220 styrenheter med möjlighet att styra upp till 80 brandventilationsfönster.
 • Möjliggör styrning via externt larmsystem vid behov.
Glaskross KFK 100  
 • Glaskross för aktivering av brandventilationsfunktionen.
 • Färg: Grå (RAL 7047).
 • Mått: 125 × 125 × 36 mm (B × H × D).
 • Upp till 10 manuella larmknappar kan användas tillsammans med varje VELUX styrsystem.
 • Optisk och akustisk visning av korrekt funktion, fel och larm.
Komfortomkopplare KFK 200  
 • Väggbrytare för aktivering av naturlig ventilation för dagskomfort.
 • Färg: Vit (RAL 1013).
 • Mått: 81 × 81 × 12 mm (B × H × D).
 • Upp till 10 väggbrytare kan användas tillsammans med varje VELUX styrsystem.
Rökdetektor KFA 100  
 • Rökdetektor för tidig branddetektion.
 • Färg: Vit (RAL 9003).
 • Mått: 50 × 100 mm (H × D) inkl. sockel.
 • Upp till 10 rökdetektorer kan användas tillsammans med varje VELUX styrsystem.
 • Optisk visning av aktivering.
Regnsensor KLA 200  
 • Regnsensor för automatisk stängning av VELUX brandventilationsfönster vid regn (om fönstret är i komfortventilationsläge).
 • Färg: Mörkgrå (NCS S 7500-N).
 • Mått: 40 × 70 × 13 mm (B × H × D).
 • Regnsensorn överbryggas vid brand.