VELUX installationsprodukter för snabb, enkel och säker montering

Se hur monteringen går till

VELUX Solo 7

Solo 7 - Komplett in- och utvändigt

VELUX Solo 7 ger dig en komplett lösning både in- och utvändigt. Paketet innehåller intäckningsplåtar, fönsterkrage, avvattningsränna, isoleringsram för det utvändiga montaget samt diffusionsspärr och en anpassningsbar smyg som ger dig en elegant invändig anslutning. För taktjocklek upp till 430mm. Taktjockleken mäts från ovankant bärläkt till insida färdigt innertak.

VELUX smyg


VELUX Solo 2

Solo 2 - Komplett utvändigt + invändig diffusionsspärr

VELUX Solo 2 ger dig en komplett utvändig lösning. Paketet innehåller intäckningsplåtar, fönsterkrage, avvattningsränna, isoleringsram för det utvändiga montaget samt en invändig diffusionsspärr.

Diffspäär VELUX

*Solo 3 har utgått ur VELUX sortiment och ersatts av Solo 2 och Solo 7.

Installationsprodukter

1

Original VELUX
intäckningsplåtar

Fönsterkrage BFX

Avvattnings-
ränna

Isoleringsram
BDX

Diffusionsspärr
BBX

Invändig smyg
LSC/LSD

Passar takfönstrets mått exakt och ansluter perfekt till ditt takmaterial

Plisserad fönsterkrage bildar en tät packning mellan takfönstret och ditt filtunderlag.

Självbärande avvattningsränna ger säker avrinning från takfönstrets ovansida.

Isoleringsram med skumgummi för tät och säker passning mot takkonstruktionen.

Diffusionsspärr inklusive monteringsverktyg för en ång- och lufttät lösning.

Prefabricerade smygar för enkel och lufttät avslutning. Med foder.

 Solo 2 & 7  Solo 2 & 7  Solo 2 & 7  Solo 2 & 7   Solo 2 & 7  Solo 7
 Intäckningsplåtar  VELUX Fönsterkrage  VELUX avvattningsränna  VELUX Isoleringsram  BBX VELUX Diffusionsspärr  VELUX Smyg
VELUX installationsprodukter

Intäckningsplåtar

VELUX intäckningsplåtar

Extra isolering och skydd

Optimera ditt nya takfönster för att få en energieffektiv och hållbar installation. Du kan välja mellan isoleringsramen BDX, som ger en fackmässig isolering mellan takkonstruktionen och fönsterkarmen, och fönsterkragen BFX, som ger en flexibel och tät anslutning mellan undertaket och fönsterkarmen. Avvattningsrännan säkerställer att vattnet från undertaket ovanför kan rinna bort från takfönstret.

Elegant invändig yta