VELUX takfönsterkupol

Mer ljus ger mer liv

VELUX takfönsterkupol
VELUX takfönsterkupol

VELUX fasta fönster för platta tak

Läs mer
VELUX fasta fönster för platta tak

VELUX öppningsbara fönster för platta tak

Läs mer
VELUX öppningsbara fönster för platta tak

VELUX öppningsbara fönster för platta tak

VELUX öppningsbara fönster för platta tak ger dig både dagsljus och frisk luft. Du kan vädra när du vill och fönstret är perfekt för kontor, mottagningar, verkstäder och alla andra miljöer där dagsljus och frisk luft behövs.


Tvåglasrutan har en laminerad inre ruta för extra säkerhet. 

Den klara eller ogenomskinliga kupolen är gjord för att skydda tvåglasrutan där under från regn och snö.

Finns i nio storlekar.

Se funktionen


VELUX takfönster för rökgasventilation

Läs mer
VELUX takfönster för rökgasventilation

VELUX takfönster för rökgasventilation

VELUX takfönster för rökgasventilation är den perfekta lösningen för byggnader som måste klara olika säkerhetskrav men samtidigt också ge de som använder byggnaden en god komfort. Vid eldsvåda öppnas fönstret automatiskt för att släppa ut rök och andra farliga gaser.

Fönstren kan också öppnas för att förse byggnaden med ventilation efter behov.

Typiska användningsområden för fönster med rökgasventilation är allmänt tillgängliga utrymmen som t ex trapphus liksom i industribyggnader och kontor.

Se funktionen

 • Öppnas 50 cm inom 60 sekunder 

 • Ostörd utsikt med inbyggd motor  

 • Samma utseende som standard VELUX takfönsterkupoler invändigt och utvändigt 

 • Komfortventilation med en knapptryckning. Regnsensor finns


VELUX takfönster för rökgasventilation

Fönstertyp:  Produktkod:  Förklaring:  EN-certifiering: 
CSP  1073Q Tvåglasruta med kupol  EN 12101-2 

Överblick av kontrollsystemet
– vad enheterna gör och passar

Kontrollsystem
KFX 210

Komplett kontrollsystem
för upp till fyra GGL/GGU
takfönster för
rökgasventilation eller
1 CSP takfönster
 för platta tak.
Inklusive KFC 210
+ KFK 100
+ KFA 100

    Kontrollenhet
KFC 210
 • 10 amp.
 • Styr upp till 4 GGL/GGU
  takfönster för
  rökgasventilation
  eller 1 CSP takfönster
  med rökgasventilation
  för platta tak.
    Kontrollenhet
KFC 220
 • 2 x 10 amp.
 • Styr upp till
  8 GGL/GGU
  takfönster för
  rökgasventilation
  eller 2 CSP
  takfönster med
  rökgasventilation
  för platta tak.
    Glas-skyddat larm
KFK 100 
 • Glas-skyddat
  larm för att
  aktivera
  rökgasventilationen.
    Ventilationsbrytare
KFK 200 
 • Väggströmbrytare
  för daglig
  komfortventilation.
     Rökdetektor
KFA 100 
 • Rökdetektor för
  tidig brandvarning
     Regnsensor
KLA 200
 • Stänger fönster
  öppet för
  ventilation i
  händelse av regn.
 • Åsidosätts vid brand.

För alla utrymmen där brandventilation krävs

VELUX takfönster för rökgasventilation

        Passager

VELUX takfönster för rökgasventilation

        Kontor och offentliga byggnader

VELUX takfönster för rökgasventilation

        Fabriker och lager

Vad är standarden SS-EN 12101-2?

Vad är standarden SS-EN 12101-10?

Hur CE-märks en produkt enligt standarden SS-EN 12101-2?

Omfattar SS-EN 12101-2 sluttande tak?

Lever VELUX brandventilationsprodukter upp till de senaste EN-produktstandarderna?

Vad hittar jag belägg för överensstämmelse med SS-EN 12101-2?
Vad bör jag beställa tillsammans med VELUX takfönster för att ha ett certifierat system för brandgasventilatorer och termisk brandventilation?

Finns det VELUX brandventilationsfönster i olika storlekar och varianter?

Varför använder VELUX ett mitthängt takfönster som öppnas 90°?

Är det möjligt att använda brandventilationssystemet för komfortventilation?

Vilken är den maximala ventilationsarea som kan uppnås?

Är brandventilationssystemet skyddat mot strömavbrott?

Hur monteras ett VELUX brandventilationsfönster?

Är det möjligt att byta ut tidigare monterade styrdon till VELUX brandventilation?

Är det möjligt att ansluta VELUX system till externa larmsystem?

Erbjuder VELUX Svenska AB service av brandventilationen?

För vilka applikationer kan ett VELUX brandventilationssystem användas?

Hur kan prestanda hos olika brandgasventilatorer jämföras?

När bör vindavvisare monteras tillsammans med ett brandventilationsfönster?

När bör vindavvisare monteras tillsammans med ett brandventilationsfönster?

Kan VELUX brandventilationsfönster användas i platta tak?

VELUX takutgång för platta tak

Läs mer
VELUX takutgång för platta tak

VELUX fönster med takutgång för platta tak 

Till skillnad från de flesta fönster för takutgång är VELUX fasta takutgång CXP lika tilltalande för ögat som våra andra takfönsterkupoler och kan därför enkelt kombineras med en grupp av VELUX takfönsterkupoler CFP/CVP. Den kan öppnas manuellt i 60° vinkel så att taket lätt kan nås.

Tvåglasrutan har en laminerad inre ruta för extra säkerhet. Den klara eller ogenomskinliga polykarbonatkupolen är konstruerad så att den skyddar tvåglasrutan från regn och snö.

Finns i tre storlekar. 

Se funktionen

Utmärkt regnljudsreduktion

Alla VELUX takfönsterkupoler ger en utomordentlig minskning av ljudet från regn, hagel etc. Kupolens speciella struktur avleder ljudet, medan kombinationen av en utvändig kupol, tvåglas lågenergiruta och isolerad karm minskar ljudet betydligt. Tillsammans ger de skydd mot ljudet av regn och hagel liksom flyg- och trafikbuller och andra störningar. 

Mer än bara ett fönster

Fönster för platta tak kan dramatiskt förändra ett rum. De är det snabbaste sättet att ge dig dagsljus, ventilation och en känsla av öppenhet och fri rymd. Effekten av dagsljus och frisk luft, för att inte nämna utsikten, är förbluffande.