Rökventil med glas
Se galleriet

CSP 1073Q, ISD--

Brand- & rökgasventilation


Från 20.695 kr inkl. moms

För taklutning mellan 0–15°

Brand- & rökgasventilen är utvecklad för att uppfylla säkerhetskrav samtidigt som det ger komfort för användarna av byggnaden. I händelse av brand öppnas fönstret automatiskt så att rök och andra skadliga gaser släpps ut. Perfekt för trapphus och tillbyggnader.
  • AA-brandklassad
  • Testat och certifierat enligt EN ISO 12101-2
  • Isolerad 2-glaskassett
  • Möjlighet till daglig ventilation med styrsystem

Du kanske också intresserad av …

VELUX takutgång med glas

Hantverkarutgång

Kupol med fri utgångshöjd upp till 1 187 mm och en öppning på 60 ° för enkel åtkomst till taket.
VELUX kupol med glas

Klar kupol

För bättre energieffektivitet och högre komfort ska du välja denna avancerade kupol med glas för bebodda rum och byggnader.

Produktinformation

Stegen nedan guidar dig bland dina produktalternativ.

Steg 1 – Välj en överdel

Det robusta materialet av akryl som används i Brand- & rökgasventilkupolen är mycket tålig.


Transparent kupol

Den transparenta ytan ger klar sikt utåt och gott om dagsljus.

 Klar kupol

Ogenomskinlig kupol

Den ogenomskinliga ytan ger dagsljus samtidigt som den skyddar mot insyn.

VELUX ogenomskinlig kupol

Steg 2 – Basenhet

Brand- & rökgasventilationskupolen har en överdel som kan öppnas ända upp till 50 cm för att snabbt släppa ut rök och andra farliga gaser i akuta situationer. Den kan även öppnas upp till ca. 15 cm för daglig ventilation. Styrsystem för manövrering av flera takfönsterkupoler och daglig ventilation köps separat.


Rökventil, basenhet

Steg 3 – Tillbehör för rökventilation

Röksensorer, styrsystem och enhet med glaslucka köps separat.

Styrenhet

För manövrering av upp till fyra Brand- & rökventilationskupoler. Välj mellan två styrenheter för manövrering av en eller två kupoler.
KFC 210 eller KFC 220

Styrenhet


Rökdetektor

Varnar för brand i god tid.
KFA 100

Glaskross

För att aktivera rökventilationsfunktionen. 
KFK 100Larm med glaslucka

Steg 4 – Möjliga installationstillägg


Förlängningsvägg

Använd förlängningsväggen för en högre installation i taket.
(ZCE)

Sats för karminfästning

Sats för karminfästning för säker mekanisk fastsättning av takmaterialet i fönsterkarmen. Satsen för karminfästning levereras i svart för en estetiskt tilltalande finish.
(ZZZ 210)
Frame fixing kit

Smyginklädnad

Smyginklädnad för platt tak för ett snyggt utseende. Denna universallösning innefattar PVC-paneler, diffusionsspärr och ytor.
(LSF 2000)


VELUX kupol, smyginklädnad

Steg 5 – Komplettera din Brand- & rökgasventilation

VELUX solskydd är enkla att montera på kupolen, för att stänga ute både värme och ljus.


Värmereducerande markis

Minskar solvärme.
MSG* **
Värmereducerande markis

Isolerande mörkläggningsplissé

Mörkläggande och isolerande effekt
FSK* **
VELUX isolerande dubbelplissé

*Godkännande från lokala brandmyndigheter krävs före installation.

**Solcellsdrivna markiser rekommenderas inte med ogenomskinlig kupol.

Osäker på vilken produkt du ska välja?

Storlekar och priser

Takfönsterkupolerna finns i följande storlekar (B x H)100 x 100


120 x 120
Kod Beskrivning

100100

120120
Överdel
 ISD 0000 Transparent takljuskupol i akryl 2.955:- 3.840:-
 ISD 0100 Ogenomskinlig takljuskupol i akryl 2.955:- 3.840:-
Basenhet
 CSP 1073Q Basenhet 17.740:- 21.645:-
Installationstillbehör
 KFC 210 Styrsystem för manövrering av fyra fönster eller ett platt takfönster 8.570:-
 KFC 220 Styrsystem för manövrering av åtta lutande takfönster eller två platta takfönster 9.880:-
 KFA 100 Röksensor 1.165:-
 KFK 100 Enhet med glaslucka 1.155:-
 LSF 2000 Smyginklädnad 3.300:- 3.565:-
 BBX 0000 Diffusionsspärr 365:- 365:-
 
 MSG--**  Värmereducerande markis* 3.265:- 3.400:-
 FSK--**  Isolerande mörkläggningsplissé* 3.325:- 3.460:-
Alla priser inklusive moms.

* Godkännande från lokala brandmyndigheter krävs före installation.
**Solcellsdrivna markiser rekommenderas inte med ogenomskinlig kupol.

Redo att köpa?

Solskydd till takfönsterkupoler