Kopiera från en befintlig kontrollenhet (KLR 200)

Den här artikeln visar hur du kopierar produkter som styrs av en befintlig kontrollenhet (KLR 200) för att slutföra installationen av din nya VELUX Touch.

Förbered din tvåvägskontrollenhet KLR 200 för att skicka en kopia av produkterna till din nya VELUX Touch.
Följ stegen som beskrivs nedan:

  1. Slå på kontrollenheten (hussymbolen i det nedre högra hörnet).
  2. Fliken mer ("+" i det övre högra hörnet)
  3. Fliken Nya produkter
  4. Fliken Kopiera kontroll
  5. Fliken nästa (pilen i det övre högra hörnet) för att börja skicka kopian

Gå nu tillbaka till din VELUX Touch för att slutföra produktöverföringen och installationen.
Obs: Produktöverföringen måste slutföras inom högst 2 minuter.

Lägga till produkter till din nya VELUX Touch från en befintlig kontrollenhet (KLR 200)