Produktkopieringen misslyckades!

Produktkopieringen misslyckades!

Tyvärr kunde kopieringen av produkter inte slutföras.

Eftersom detta kan bero på olika saker ber vi dig vara medveten om nedanstående krav innan du påbörjar kopieringen igen.

  1. Verifiera alltid att din befintliga kontroll kan styra produkten/produkterna som ska kopieras till din VELUX Touch innan du börjar förbereda kopieringen.
  2. Håll alltid kontrollen för kopiering fysiskt nära (30–50 cm) till din VELUX Touch under kopieringen.
  3. Skanna QR-koden med din mobiltelefon för att få (detaljerade) instruktioner om hur du ska förbereda för kopieringen.
    Obs: För de parkopplade kontrollerna (KLI 311/KLI 312/KLI 313) finns instruktioner om hur du förbereder kopieringen direkt på din VELUX Touch.
  4. Slutför alltid alla steg som finns i instruktionerna innan du startar sökningen efter produkter från din VELUX Touch.
  5. Starta alltid produktsökningen från din VELUX Touch inom maximalt 2 minuter efter att ha fullföljt förberedelsen av produktkopieringen på din befintliga kontroll.

Tips: Du kan alltid lägga till produkter till din VELUX Touch en efter en om du har flera kontroller att kopiera från.
Se "Anpassa VELUX Touch" > "Lägg till produkter".

Försök att kopiera igen med ovanstående krav i åtanke.