1. Erbjudande

Köp VELUX INTEGRA® takfönster och/eller INTEGRA® takfönsterkupol och få en återbetalning på 2.000 kr per fönster. Produkten inhandlas hos en återförsäljare, och cashbacken utbetalas i efterhand från VELUX. Köpet måste utföras mellan den 1/9 till den 31/10 2020 och registreringen av köpet kan göras fram till den 30/11 2020. Kampanjen riktar sig endast mot privatpersoner. 

I kampanjen VELUX INTEGRA® cashback 2020 ingår alla VELUX INTEGRA® (VELUX standard INTEGRA® takfönster och takfönsterkupoler från VELUX prislista 2020). Kampanjen omfattar endast INTEGRA® takfönstret och takfönsterkupol.

VELUX ljustunnlar, solskydd, uppgraderingspaket eller tillbehör ingår inte i kampanjerbjudandet. Erbjudandet omfattar inte specialbeställningar (storlekar eller kulörer).

2. Hur utnyttjar man erbjudandet

  1. Köp minst en INTEGRA® takfönsterkupol eller takfönster under perioden 1/9-31/10 2020. 

2. Registrera köpet på velux.se/cashback innan den 30/11 2020. Bifoga originalkvitto. Rabatten utbetalas direkt från VELUX Svenska AB till dig som slutkonsument, mot uppvisande av inköpskvitto/faktura från återförsäljaren, som måste vara daterat 1 september - 31 oktober 2020. Om du inte har möjlighet att skicka in en bild på kvittot/fakturan på detta sätt kan du antingen ange VELUX ordernummer (detta nummer får du av din återförsäljare), eller skicka in originalet med vanlig post till oss. Glöm i så fall inte att bifoga namn, adress, telefon och bankuppgifter (bank, IBAN- och BIC/Swiftnummer)!

3. Fyll i korrekta uppgifter i formuläret (namn, telefonummer, epost, IBAN / BIC). VELUX integritetspolicy.

4. En bekräftelsesida  syns vid inskickad registrering. Om något behöver kompletteras så får du information om detta inom 5 arbetsdagar.

5. Utbetalningen (cashbacken) sker tidigast 3 månader efter registrerat köp.

3. Regler och villkor 

För att ta del av kampanjen bör följande villkor uppfyllas:

  • För att få rabatten ska du köpa dina INTEGRA® takfönster eller / och takfönsterkupoler under perioden 1/9 till 31/10 2020 och registrera köpet på velux.se/cashback senast den 30/11 2020.
  • Du ska utföra köpet som en privatperson och ej företag eller föreningar. Fysiska personer som är bosatt i Sverige.
  • Originalkvitto/fakturan och begäran om utbetalning av rabatten måste vara VELUX Svenska AB tillhanda senast den 30 november 2020. Vi godkänner endast registreringar gjorda via cashback formuläret eller via post, samt att inköpet ska ha skett i Sverige.
  • Porto, internetanslutning eller utskrift av kvitto är kostnader som inte ingår i erbjudandet.
  • Erbjudandet gäller ej för specialbeställningar (storlekar och kulörer).

Kunden ansvarar själv att ansökan har nått VELUX Svenska AB. Kunden ansvarar även för att informera VELUX Svenska AB om bankuppgifter för utbetalning skulle ha ändrats sedan ansökan om cashback skickats in.

Informationen som samlas in under cashback kampanjen lagras i en fil datoriserad av VELUX Svenska AB för att behandla din begäran om återbetalning. De bevaras i 3 år. I enlighet med lagen "GDPR" kan du utöva din rätt till tillgång till uppgifter om dig och få dem rättade genom att kontakta: marknad@velux.se.