VELUX takfönster för platta tak – rökgasventilation

Tekniska data


Introduktion

VELUX fönster för platta tak med rökgasventilation och med inbyggd motor är CE-märkta i enlighet med EU-standarden för rökgasventilation EN 12101-2.


Rökgasventilation för platta tak

Fönster
Material Ruta
Kupol EU-norm
CSP Detaljer Detaljer Versioner
Klassificering
Produktkod:
1073Q
PVC Tvåglas
Polykarbonat 
eller alryl
EN 12101-2

Storlekar
CSP CSP  
 
100 x 100 120 x 120  

Glasyta, m2
CSP CSP  
0.88 130  

Klassificering i enlighet med EU-standarden EN 12101-2
Specifikation
VELUX fönster med rökgasventilation
Tillförlitlighet (Re) Re 1000+10000
Snölast (SL)

SL 1000 (Storlek 100x100), SL 500 (Storlek 120x120)

Lägsta temperatur (T) T (-15)
Vindtålighet (WL) WL 3000
Värmeexponering (B) B 300

Aerodynamisk yta, m2

CSP
100x100
CSP
120x120
 
0.42 0.58  

Tekniska värden
Uw-värde
Ug-värde
g-värde Tv-värde Rw-värde
10* 0.9 0.53** 0.72** 37db
* A= 2.79 m2 (u-värde enligt EN 1873:2005)
**med kupol i klar akryl

Guide för kabeldragning
VELUX kabelguide platt tak brand

Fönstret och styrsystemet
Fönster med rökgasventilation
 
 • Fönster för platta tak med rökgasventilation och med inbyggd motor i enlighet med EU-standarden för rökgasventilation EN 12101-2
 • Fönstret kan öppnas upp till ca 15 cm för daglig ventilation.
 • Motorn för rökgasventilation är dold, i både stängt och öppet läge
 • När rökgasventilationen är aktiverad öppnas fönstret till 50 cm.
Control system KFX 210  
 • Styrsystem med kontrollenhet (KFC 210) med integrerad glaskross och strömbrytare för ventilation (24 V utspänning, 10 amp), ytterligare glaskrossenhet (KFK 100) samt rökdetektor (KFA 100).
 • CE- märkt i enlighet med EN 12101-10.
 • Styr upp till 4 GGL/GGU fönster med rökgasventilation eller 1 CSP fönster med rökgasventilation.
 • Integrerad reservkraft, 72 timmar.
 • Infällt montage eller med ram för utanpåliggande montage. Mått: 398 x 393 x 127 mm (B x H x D).
 • Färg: Vit, NCS S 1000N.
 • Möjlighet att sammanlänka upp till 10 KFC 210/220 kontrollenheter, vilket möjliggör kontroll över upp till 80 fönster med rökgasventilation.
 • Möjlig att styra via externa larmsystem, om så erfordras.
Kontrollenhet KFC 210
 
 • Kontrollenhet med integrerad glaskross och strömbrytare för ventilation (24 V utspänning, 10 amp).
 • CE- märkt i enlighet med EN 12101-10.
 • Kontrollerar upp till 4 GGL/GGU fönster med rökgasventilation eller 1 CSP fönster med rökgasventilation.
 • Integrerad reservkraft, 72 timmar.
 • Infällt montage eller med ram för utanpåliggande montage. Mått: 398 x 393 x 127 mm (B x H x D).
 • Färg: Vit, NCS S 1000N.
 • Möjlighet att sammanlänka upp till 10 KFC 210/220 kontrollenheter, vilket möjliggör kontroll över upp till 80 fönster med rökgasventilation.
 • Möjlig att styra via externa larmsystem, om så erfordras
Kontrollenhet KFC 220
 
 • Kontrollenhet med integrerad glaskross och strömbrytare för ventilation (24 V utspänning, 10 amp).
 • CE- märkt i enlighet med EN 12101-10.
 • Kontrollerar upp till 4 GGL/GGU fönster med rökgasventilation eller 2 CSP fönster med rökgasventilation.
 • Integrerad reservkraft, 72 timmar.
 • Infällt montage eller med ram för utanpåliggande montage. Mått: 398 x 393 x 127 mm (B x H x D).
 • Färg: Vit, NCS S 1000N.
 • Möjlighet att sammanlänka upp till 10 KFC 210/220 kontrollenheter, vilket möjliggör kontroll över upp till 80 fönster med rökgasventilation.
 • Möjlig att styra via externa larmsystem, om så erfordras.
Glaskross KFK 100
 
 • Glaskross för att aktivera rökgasventilationen.
 • Färg: Grå, RAL 7047.
 • Mått: 125 x 125 x 36 mm (B x H x D).
 • Upp till 10 glaskross-enheter kan användas för varje VELUX styrsystem.
 • Visuell och akustisk indikering av korrekt funktion, fel och alarm.
Väggbrytare KFK 200
 
 • Väggbrytare som möjliggör daglig ventilation.
 • Färg: Vit, RAL 1013.
 • Mått: 81 x 81 x 12 mm (B x H x D).
 • Upp till 10 väggbrytare kan användas för varje VELUX styrsystem.
Rökdetektor KFA 100
 
 • Rökdetektor för tidig upptäckt av brand.
 • Färg: Vit, RAL 9003.
 • Mått: 50 x 100 mm (H x D) inklusive uttag.
 • Upp till 10 rökdetektorer kan användas för varje VELUX styrsystem.
 • Visuell indikering när detektorn är aktiverad.
Regnsensor KLA 200
 
 • Regnsensor för automatisk stängning av öppet fönster vid regn.
 • Färg: Mörkgrå, NCS S 7500-N.
 • Mått: 40 x 70 x 13 mm (B x H x D).
 • Regnsensorn kopplas automatiskt bort i händelse av brand.