Tillsammans med World Wide Fund for Nature (WWF) samlar vi in våra C02-utsläpp genom historien genom skogsbevaring.  Vi kommer också att minska våra framtida koldioxidutsläpp från hela vår värdekedja enligt Parisavtalets 1,5 ˚C-reduktionsmål.

Vi kallar detta Lifetime Carbon Neutral.

WWF och VELUX Gruppenp

Vi kliver ur vår koldioxidzon

”Vi har åtagit oss att bli Lifetime Carbon Neutral år 2041 genom att fånga upp hundra års CO2-utsläpp och minska vårt framtida koldioxidavtryck.”

– David Briggs, VD för VELUX Gruppen

Skogsprojekt med WWF för att återställa och bevara skogar för att samla upp koldioxid
 Vi åtar oss att minska våra framtida utsläpp för att uppfylla Parisavtalets 1,5 °C
WWF och VELUX Gruppenp
Våra takfönster och övergripande produkthållbarhet är kärnan i vår hållbarhetsstrategi 2030