Lösningar för hållbart liv 

Våra takfönster kan skapa ett bättre och hälsosammare inomhusutrymme för kommande generationer. De är gjorda för att hålla och är tillverkade av certifierat trä. De senaste 80 åren, ända sedan starten, har vi försökt förbättra våra takfönster och göra produkter som är användbara för samhället. Men vi kan göra ännu bättre ifrån oss.

Därför har vi satt upp några ambitiösa mål. År 2041 kommer vi att bli Lifetime Carbon Neutral samtidigt som vi förbättrar våra produkters hållbarhet. Vi kommer att lägga till nya funktioner och uppgradera det material som används för att göra våra takfönster smartare och minimera deras koldioxidavtryck. 2030 kommer därför ett VELUX takfönster att innehålla 50 % mindre koldioxid och förpackningen vara plastfri, 100 % återvinningsbar och tillverkad i ett enda material.

Varför? Eftersom It’s our Nature.

WWF och VELUX Gruppenp


Tillverkat för att hålla

Tillsammans med World Wide Fund for Nature (WWF) samlar vi in våra C02-utsläpp genom historien genom skogsbevaring.  Vi kommer också att minska våra framtida koldioxidutsläpp från hela vår värdekedja enligt Parisavtalets 1,5 ˚C-reduktionsmål.

Vi kallar detta Lifetime Carbon Neutral.


Skogsprojekt med WWF för att återställa och bevara skogar för att samla upp koldioxid
 Vi åtar oss att minska våra framtida utsläpp för att uppfylla Parisavtalets 1,5 °C
WWF och VELUX Gruppenp