Komplett brandventilationssystem i överensstämmelse med europeiska EN-standarder

 • Öppnas till 90° inom 60 sekunder

 • Komfortöppning 0-200 mm

 • Finns med dubbla eller tredubbla glasrutor

 • Komfortventilation möjlig med en knapptryckning. Regnsensor finns.

 • Komplett styrsystem för enstaka takfönster eller grupper av takfönster

Brandventilationsfönster

Fönstertyp:  Produktkod:  Förklaring:  EN-certifierad: 
GGU ---- 006640 Polyuretan med treglasruta SS-EN 12101-2

Brandventilationsfönster med vindavvisare

Fönstertyp:  Förklaring:  EN-certifierad: 
GGU Polyuretan med treglasruta SS-EN 12101-2
GGU Polyuretan med tvåglasruta SS-EN 12101-2

Helautomatiska
brandventilationssystem
för alla projekt

Utforska mer 

VELUX styrsystem:
Vad de gör och var de passar

Styrsystem KFX 210

Komplett styrsystem
för upp till 4 GGU
brandventilationsfönster
eller 1 CSP
takfönsterkupol.
Följande ingår: KFC 210 +
KFK 100 + KFA 100

    Styrenhet KFC 210
 • 10 A
 • Styr upp till 4 GGU brandventilationsfönster
  eller 1 CSP
  takfönsterkupol för
  brandventilation.
    Styrenhet KFC 220
 • 2 × 10 A
 • Styr upp till 8 GGU brandventilationsfönster
  eller 2 CSP
  takfönsterkupoler för
  brandventilation.
    Glaskross KFK 100 
 • Glaskross
  för aktivering av
  brandventilations-
  funktionen.
    Komfortomkopplare KFK 200 
 • Väggbrytare
  för aktivering av naturlig
  ventilation för
  dagskomfort.
     Rökdetektor KFA 100 
 • Rökdetektor
  för tidig
  branddetektion.
     Regnsensor KLA 200
 • Stänger fönstret i
  komfortventilations-
  läge vid regn.
 • Överbryggas vid brand.

Passar alltid där det krävs brandventilation.

VELUX brandventilation i trappor
Trappor
VELUX brandventilation i kontor och offentliga byggnader
Kontor och offentliga byggnader
VELUX brandventilation i fabriker och lager

Fabriker och lager

Brandventilation för fönster för platta tak

VELUX säljer även brandventilationsfönster för platta tak.

Vanliga frågor (FAQ)

Brandventilation för takfönster i sluttande tak

Utforska mer

Brandventilation

Vad är standarden SS-EN 12101-2?

Vad är standarden SS-EN 12101-10?

Hur CE-märks en produkt enligt standarden SS-EN 12101-2?

Omfattar SS-EN 12101-2 sluttande tak?

Lever VELUX brandventilationsprodukter upp till de senaste EN-produktstandarderna?

Vad hittar jag belägg för överensstämmelse med SS-EN 12101-2?
Vad bör jag beställa tillsammans med VELUX takfönster för att ha ett certifierat system för brandgasventilatorer och termisk brandventilation?

Finns det VELUX brandventilationsfönster i olika storlekar och varianter?

Varför använder VELUX ett mitthängt takfönster som öppnas 90°?

Är det möjligt att använda brandventilationssystemet för komfortventilation?

Vilken är den maximala ventilationsarea som kan uppnås?

Är brandventilationssystemet skyddat mot strömavbrott?

Hur monteras ett VELUX brandventilationsfönster?

Är det möjligt att byta ut tidigare monterade styrdon till VELUX brandventilation?

Är det möjligt att ansluta VELUX system till externa larmsystem?

Erbjuder VELUX Svenska AB service av brandventilationen?

För vilka applikationer kan ett VELUX brandventilationssystem användas?

Hur kan prestanda hos olika brandgasventilatorer jämföras?

När bör vindavvisare monteras tillsammans med ett brandventilationsfönster?

När bör vindavvisare monteras tillsammans med ett brandventilationsfönster?

Kan VELUX brandventilationsfönster användas i platta tak?