Download guides for roof window use and maintenance

Download the care and operating instructions for your roof window as a PDF here. To do this, you need some information that you can find on the type plate of your VELUX roof window.
Roof windows - wood (GGL/GPL/GHL/GLL/GZL/GTL/GXL/GFL)
Roof windows - polyurethane (GGU/GPU/GHU/GLU/GTU/GXU)
Special function (GDL/GEL)
For uninhabited spaces (GVO)
Type design

Så här identifierar du ditt VELUX takfönster:

Alla VELUX takfönster som är tillverkade efter 1968 har en typskylt som ger exakt information om fönstret. Den hittar du i det högra hörnet av den övre fönsterbågen bakom ventilationsklaffen.

1. Typ
2. Storlek
3. Variant
4. Tillverkningskod

Träunderhåll

Träet har genomgått en grundbehandling och ytbehandling på fabriken och kan rengöras med vanliga hushållsrengöringsmedel. Det måste efterbehandlas minst vart fjärde år och alltid när det behövs. Takfönster som är utsatta för stark värme, starkt solljus och/eller mycket hög fuktighet (t ex i kök och badrum) ska efterbehandlas minst vartannat år.

Underhåll av ytan: Avlägsna ytbehandlingen (fernissa eller målarfärg). Se till att ytan är ren och torr och stryk på primer på träet. Måla vattenbaserad akryllack/-färg när träet har torkat. Följ alltid tillverkarens anvisningar. Gör på samma sätt på de berörda ytorna om lacken eller målningen är skadad. Till VELUX takfönster finns en reparationssats med original bättringslack eller -färg, som du kan beställa online.

När du behandlar träet är det viktigt att du täcker tätningarna för att förhindra att lack eller färg kladdar på dem. Lack och färg gör dem nämligen stela och hårda och förstör deras effekt.

Rengöring av fönsterrutan

Rotera fönsterbågen 180° för att tvätta fönstrets utsida. Fönsterbågen ska låsas fast genom att skjutregeln skjuts in i hålet i nederdelen av sidokarmen. Med denna säkerhetsåtgärd har du båda händerna fria för rengöring. Tvätta rutan med en mjuk, ren och luddfri trasa eller sämskskinn– eller med en repfri svamp eller en ren fönsterskrapa (ej i metall). Vanligen räcker det med rent vatten för att tvätta fönsterrutan. Vanliga, icke polerande hushållsrengöringsmedel kan också användas. Mjukt vatten är bäst för fönstertvätt. Sätt därför till en liten mängd tvättmedel om vattnet är hårt för att få det mjukare, och torka av allt överflödigt vatten efter rengöringen.
  • Undvik att fönsterrutan kommer i kontakt med silikon. 
  • Använd inga rengöringsmedel som innehåller slipmedel. 
  • Använd inte kemiska produkter för rengöring av fönsterrutan. 
  • Undvik att fönsterrutan kommer i kontakt med vassa eller slipande föremål, även smycken. 
  • Försök aldrig ta bort smuts från fönsterrutan utan att väta den först. 
  • Skydda fönsterrutan med plast om det pågår arbeten i närheten, för att undvika stänk av frätande och slipande ämnen. 

Rengöring av luftfiltret

Rengöring av intäckningsplåtarna

Ta bort löv och annat skräp från intäckningsplåtarna runt takfönstret en gång om året så att regnvattnet kan rinna fritt.

Snö och is

I områden med långa, kalla perioder och kraftiga snöfall kan det samlas betydande mängder snö och is på taket, och VELUX takfönster kan vara täckta av snö och is under lång tid. 

När temperaturen stiger är takfönstret ofta ett av de första ställena där snön och isen börjar smälta. Detta kan leda till att vattnet börjar tränga in eftersom varken takfönstret eller taket normalt sett är konstruerat för att motstå ett sådant vattentryck som stillastående vatten ger.


OBS!
Takfönstret måste hållas fritt från snö och is enligt skötselanvisningen, det är viktigt att kontrollera att vattnet alltid kan rinna av!

Kondens

Om det bildas kondens på rutorna bör du se det som en varningssignal att du behöver vädra oftare. Regelbunden vädring är det mest effektiva sättet att förhindra kondens på rutorna.

Vintertid och kondens
Om ventilationsklaffen är öppen under den kalla årstiden finns det risk att det uppstår kondens. Detta sker när den varma fuktiga inomhusluften möter den kalla utomhusluften. Därför rekommenderar VELUX att man under den kalla årstiden använder ventilationsklaffen mer sparsamt.
Med det sagt behöver du fortfarande få in frisk luft i rummet. Du kan vädra tre till fyra gånger om dagen i ungefär fem minuter - men var sedan noga med att hålla ventilationsklaffen helt stängd under resten av dagen.

Begränsa mängden fukt:
  • Torka om möjligt inte tvätten inomhus. 
  • Stäng dörrarna till kök och badrum. 
  • Vädra regelbundet i minst fem minuter tre eller fyra gånger om dagen.
  • Håll om möjligt en konstant rumstemperatur på minst 20 °C.