Tävlingsvillkor

VELUX Svenska AB (hädanefter VELUX) driver en tävling där du har möjlighet att vinna högst tre av VELUX takfönster och intäckningsprodukter som ingår i ditt kommande takfönsterprojekt, om du skickar en begäran om gratis visualisering under perioden 10/11 till 9/12 2020.  Denna tävling innebär chans att vinna de tre billigaste VELUX-takfönstren och tillhörande intäckningar som ingår i projektet, dessa utbetalas som cashback av VELUX.

För att delta i tävlingen måste du ha gjort följande inom tävlingsperioden:
 Du måste ha begärt en gratis kod för visualisering här: https://www.velux.se/visualisering

  • Du kommer då att få ett e-postmeddelande där du måste ange och bifoga all relevant information via en länk och därmed fylla i din begäran om gratis visualisering.
  • För att få chansen att vinna måste du ha slutfört takfönsterprojektet senast sex månader efter att tävlingsperioden har avslutats, dvs. 31/5 2021.
  • Vinnaren måste acceptera att VELUX får foto/bevis som visar resultat på installation av vinsten.
  • Takfönstren och intäckningana du vinner beställs direkt från VELUX och levereras av VELUX
  • Alla andra nödvändiga produkter köps via en professionell hantverkare eller återförsäljare.

Endast privata husägare över 18 år, där produkten har köpts för installation i sitt eget privata hem, kan delta i tävlingen. Med privata husägare avses den fysiska eller juridiska personen som äger VELUX-produkten och inte har förvärvat den i syfte att sälja den igen eller montera den som en del av sin verksamhet. Anställda i VELUX-gruppen får inte delta i tävlingen.
En vinnare kommer att lottas ut och meddelas  av VELUX. Vinsten betalas ut som en cashback. Detta innebär att vinnaren måste skicka en faktura som innehåller alla VELUX-produkter som inköpsbevis och får då en cashback från VELUX. Vinstskatten regleras av VELUX.

Observera att - på grund av konstruktionstekniska utmaningar - kan det finnas en skillnad mellan lösningen i visualiseringen du får och den faktiska takfönsterlösningen som kan implementeras. Det är vinnarens eget ansvar att samordna den slutliga lösningen med en professionell partner, som en snickare. Det är ditt eget ansvar att kontakta en montör, och du är ansvarig för att betala alla kostnader utöver de tre VELUX takfönster och intäckningar som du vinner.

Observera att det bara är möjligt att få en gratis visualisering per person och endast ett rum.

Reservation


VELUX förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra händelsen när som helst under evenemanget på grund av en omständighet på grund av force majeure, vilket förstås som en yttre omständighet som ligger utanför VELUXs kontroll och som VELUX inte kunde förutse.

VELUX förbehåller sig rätten att kontrollera att den privata husägaren uppfyller kampanjvillkoren innan premien överförs.

VELUX förbehåller sig rätten att vägra att överlämna priset om den privata husägaren enligt VELUX krav inte uppfyller kampanjvillkoren, till exempel om vinnaren inte har slutfört sitt takfönsterprojekt inom sex månader efter att tävlingsperioden har avslutats, dvs. 31 / 5-2021.

Tävlingen erbjuds av VELUX Svenska AB, Karbingatan 22, 254 67, Helsingborg