VAD DÅLIG INOMHUSLUFT FAKTISKT KOSTAR DIG


​Idag lever 84 miljoner européer i fuktiga eller mögliga hem, vilket ökar risken att utveckla sjukdomar i andningsvägarna och livslånga allergier.


Fuktiga och mögliga miljöer kan öka risken att utveckla astma med 40 %, och en studie utförd i hela Europa visar att 2,2 miljoner européer lider av astma som ett direkt resultat av att bo i fuktiga eller mögliga byggnader. Fukt kan också framkalla allergiska reaktioner. Det finns bara ett riktigt effektivt och hållbart sätt att ta itu med konsekvenserna av dålig inomhusmiljö: att ersätta den instängda luften med frisk luft. Ändå vädrar nästan sex av tio personer för sällan i sina bostäder.

SYMPTOM

De tydligaste symptomen på astma är andfåddhet och att det är tungt att andas. Men det finns fler varningssignaler att hålla utkik efter. Du kan ha astma om du har en känsla av att det spänner i bröstet och att du andas med ett pipande eller väsande ljud, särskilt när du andas ut. Ett annat tecken är kronisk hosta, särskilt nattetid eller när du motionerar.

LÖSNINGAR

Här är tre enkla, men effektiva sätt att förbättra din inomhusmiljö. Ju mer du gör dem till en vana, desto bättre resultat får du.

1.


Öppna mer än ett fönster för vädring

Inomhusluften innehåller gaser, partiklar, biologiskt avfall och vattenånga, vilka alltihop är potentiella hälsorisker. Det rekommenderas att vädra bostaden tre till fyra gånger per dag i åtminstone 10 minuter åt gången, genom att öppna mer än ett fönster. Vädra också ut ditt sovrum innan du lägger dig och när du stiger upp på morgonen.

2.


Rengör och vädra dina mattor

... eller ännu bättre, gör dig av med dem. Tjocka mattor och möbler som gamla soffor är himmelriket för kvalster och bakterier.

3.


Minimera fukt och väta

65 % av alla européer torkar sina kläder inomhus, vilket är en dålig vana. Kläder som torkar ger ifrån sig väta, vilket kan leda till skadligt mögel och fukt i bostaden. Så försök att torka kläderna någon annanstans om du kan. Om du inte kan torka kläderna utomhus, försök att öppna ett fönster nära platsen där du torkar dem så att du får bort en del av fukten. Se av samma skäl till att ditt badrum och ditt kök har tillräcklig ventilation.

SE
HELHETEN

Förutom att hitta nya dagsrutiner är det viktigt att ta chansen att göra grundläggande förändringar i din inomhusmiljö. Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus och är hemma två tredjedelar av den tiden, så bostaden är en ypperlig plats att börja förbättra din inomhustillvaro.

 

Förbättra ditt befintliga utrymme

Fundera på hur du kan skapa mer utomhuskänsla. Eftersom de flesta av oss bor i stadsmiljö har vi i viss mån tagit avstånd från naturen. Även en liten åtgärd som att ställa fram krukväxter kan förbättra din inomhusmiljö. Krukväxter är erkänt effektiva luftrenare. Fundera också på hur du kan skapa bättre utsikt genom att utnyttja fönster och dörrar på ett smart sätt.

Utöka ditt utrymme på rätt sätt

Att utöka antalet kvadratmeter i ditt hem är ett bra sätt att förbättra din inomhustillvaro. Överväg att renovera vinden eller göra en tillbyggnad och prioritera lösningar som släpper in frisk luft och dagsljus.

Att flytta

När du söker ny bostad, kom ihåg att äldre bostäder kan ha problem som påverkar din inomhusmiljö. Kontrollera till exempel att alla fönster fungerar och kan öppnas helt och hållet, särskilt i kök och badrum. När det är dags att inreda och måla om bör du välja en ljus färg. Den skapar ytor som reflekterar ljus på ett bättre sätt i ditt hem.


INOMHUSLUFT KAN VARA FEM GÅNGER MER FÖRORENAD ÄN UTOMHUSLUFT

Oavsett var du bor är det nästan alltid bättre att öppna ett fönster och släppa in frisk luft än att andas instängd inomhusluft.

VAD KAN JAG GÖRA?

Det finns många sätt att få in bättre luft och mer dagsljus i ditt hem. Några är snabba och enkla och andra tar lite mer tid. Men de kommer att innebära stora och långsiktiga förbättringar.