VÅRA STÖRSTA TILLGÅNGAR ÄR DE MEST SÅRBARA


Barn är särskilt sårbara för dålig inomhusmiljö eftersom deras lungor och hjärnor inte är färdigutvecklade än.


Barnens rum är ofta de sämsta platserna att vara på med tanke på förorenad luft. Alla de leksaker och elektriska apparater som finns i barnens rum kan utsöndra potentiellt hälsofarliga ämnen, på samma sätt som andra delar av huset kan släppa ifrån sig giftiga partiklar. I en färsk dansk undersökning hade hälften av de deltagande familjerna högre koncentrationer av CO2 i barnens rum nattetid än rekommenderat. Och ungefär vart fjärde rum hade tre gånger högre nivåer av CO2 än maxrekommendationen.

SYMPTOM

Förorenad luft och höga nivåer av CO2 kan leda till problem som huvudvärk, dålig sömn, utmattning och koncentrationssvårigheter. Dålig inomhusmiljö kan drabba barn särskilt hårt eftersom de fortfarande växer och andas fortare än vuxna.

LÖSNINGAR

Här är några enkla sätt att minska CO2-nivåerna och förbättra inomhusmiljön i barnens rum.

1.


Öppna mer än ett fönster för vädring

Inomhusluften innehåller gaser, partiklar, biologiskt avfall och vattenånga, vilka alltihop är potentiella hälsorisker. Det rekommenderas att vädra bostaden tre till fyra gånger per dag i åtminstone tio minuter åt gången. Vädra också ut barnens sovrum på morgonen, när de leker och innan de går och lägger sig på kvällen.

2.


Plast är ingen barnlek

Uppvärmd plast kan avge giftiga ångor, så se till att barnens plastleksaker inte exponeras för direkt solljus. Lämna inte heller plastföremål på golvet om du har installerat golvvärme. Enligt EU:s regelverk bör du avlägsna alla plastleksaker tillverkade före 2007 eftersom de har konstaterats innehålla förbjudna kemikalier. Har du tillräckligt med utrymme kan du uppmuntra dina barn att leka i andra rum än sina sovrum. Det hjälper att minska mängden potentiellt miljöfarliga ämnen i luften. Att placera ut vissa sorters växter i rummet kan också förbättra inomhusmiljön eftersom de hjälper till att avlägsna överbliven CO2.

3.


Begränsa fukten och bekämpa kvalstren

65 % av alla européer torkar sina kläder inomhus, vilket är en dålig vana. Kläder som torkar ger ifrån sig väta, vilket kan leda till skadligt mögel och fukt i bostaden. Så försök att torka kläderna någon annanstans om du kan. Av samma skäl, se till att ditt badrum har tillräcklig ventilation. Kvalster älskar sängkläder, så byt dina lakan regelbundet. Överväg att byta madrasser och kuddar också, om du haft dem en längre tid. En vanlig madrass innehåller allt från 100 000 till 10 miljoner kvalster. Döda kvalster och deras spillning kan utgöra hela 10 % av vikten hos en två år gammal kudde. 

SE HELHETEN

Förutom att hitta nya dagsrutiner är det viktigt att ta chansen att göra grundläggande förändringar i din inomhusmiljö. Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus och är hemma två tredjedelar av den tiden, så bostaden är en ypperlig plats att börja förbättra din inomhustillvaro.

 

Förbättra ditt befintliga utrymme

Fundera på hur du kan skapa mer utomhuskänsla. Eftersom de flesta av oss bor i stadsmiljö har vi i viss mån tagit avstånd från naturen. Även en liten åtgärd som att ställa fram krukväxter kan förbättra din inomhusmiljö. Krukväxter är erkänt effektiva luftrenare. Fundera också på hur du kan skapa bättre utsikt genom att utnyttja fönster och dörrar på ett smart sätt.

Utöka ditt utrymme på rätt sätt

Att utöka antalet kvadratmeter i ditt hem är ett bra sätt att förbättra din inomhustillvaro. Överväg att renovera vinden eller göra en tillbyggnad och prioritera lösningar som släpper in frisk luft och dagsljus.

Att flytta

När du söker ny bostad, kom ihåg att äldre bostäder kan ha problem som påverkar din inomhusmiljö. Kontrollera till exempel att alla fönster fungerar och kan öppnas helt och hållet, särskilt i kök och badrum. När det är dags att inreda och måla om bör du välja en ljus färg. Den skapar ytor som reflekterar ljus på ett bättre sätt i ditt hem.


DAGSLJUS KAN FÖRBÄTTRA DINA BARNS INLÄRNINGSFÖRMÅGA MED UPP TILL 15 %

Undersökningar visar att klassrum med ordentlig tillgång till dagsljus ger förutsättningar för effektivare inlärning än dåligt upplysta klassrum. Det finns ingen anledning att tvivla på att dessa fördelar även gäller hem och arbetsplatser.

VAD KAN JAG GÖRA?

Det finns många sätt att få in bättre luft och mer dagsljus i ditt hem. Några är snabba och enkla och andra tar lite mer tid. Men de kommer att innebära stora och långsiktiga förbättringar.