EFTERLYSES: ETT NYTT SYNSÄTT PÅ INOMHUSTILLVARON


Vi har lyckats isolera oss själva från den naturliga världens ovisshet och obehag, men det har visat sig vara en tom seger på alltför många sätt.


Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus och våra hem är så välisolerade att vi får för lite solljus och frisk luft. Idag bor 84 miljoner européer i byggnader som är så fuktiga och mögliga att de utgör fara för fysiskt och psykiskt välmående. Den dåliga inomhusluften kan orsaka en hel mängd sjukdomar hela vägen från huvudvärk och irriterade ögon till allergier, astma och mycket mer. Människor löper 40 % större risk att drabbas av astma när de bor i fuktiga och mögliga hem.

Brist på direkt solljus orsakar också hälsoproblem som D-vitaminbrist, som kan bidra till trötthetskänslor, utmattning och håglöshet. Experter uppskattar också att upp till 30 % av världens befolkning lider av olika nivåer av SAD (Seasonal Affective Disorder, eller vinterdepression). Exakt vad som orsakar vinterdepression är inte klarlagt, men fenomenet kopplas ofta till minskad exponering för solljus.
De här problemen kommer bara att bli värre om ingenting görs. Därför är det viktigt att vi allihop tänker om när det gäller vårt sätt att vistas inomhus. Vi har alla ett ansvar att göra allt vi kan för att göra våra hem säkra att bo och växa upp i, oavsett om vi är individer eller arkitekter, företag eller regeringar. Vi måste börja bygga annorlunda, och vi måste börja bo och leva annorlunda.

En del lösningar är enkla, andra mer krävande och några kräver grundläggande samhällsförändringar. Men det är fullt möjligt. Om vi agerar nu. Tillsammans.

RESAN MOT EN FRISKARE INOMHUSMILJÖ

I över 75 år har ​​​Velux arbetat hängivet för att förbättra människors livskvalitet genom att bidra till att hem, arbetsplatser och skolor får tillräckligt med ljus och frisk luft. Vetenskapen har numera bekräftat hälsofördelarna, men vi har fortfarande en bit kvar innan vi inser att solljus och frisk luft inte bara är "väldigt skönt" – utan också "väldigt viktigt".
Lyckligtvis är vi inte ensamma på den här resan. Vi arbetar tillsammans med andra världsledande aktörer inom bygg och industri för att skapa bättre hem. Våra lösningar kan inte ta hand om inomhusgenerationens alla problem, men vi kan hjälpa till att visa den mest framkomliga vägen.


INOMHUSLUFT KAN VARA FEM GÅNGER MER FÖRORENAD ÄN UTOMHUSLUFT

Oavsett var du bor är det nästan alltid bättre att öppna ett fönster och släppa in frisk luft än att andas instängd inomhusluft.

BRIST PÅ DAGSLJUS GÖR 15 % AV OSS NEDSTÄMDA

Dagsljusets kraft kan inte återskapas på konstgjord väg. Vi behöver solljus för att känna oss friska och pigga.