DAGSLJUSETS DOLDA KRAFT


Dagsljus kan ge dig mycket mer än att det bara känns bra. Tillräckligt med dagsljus är en bevisat positiv hälsofaktor för barn, både fysiskt och psykiskt.


En fransk undersökning från 2012 med över 2 000 deltagande barn i hela Europa visade att mängden dagsljus i ett klassrum förbättrade elevernas provresultat i matematik och logik med upp till 15 %. Fönster vända mot söder kombinerade med effektiv skuggning gav gladare och mer produktiva barn.

De rönen är klara bevis på att det är både nödvändigt och gynnsamt att ge barn tillräckligt med dagsljus. För föräldrar kan den insikten vara en bra morot för att ändra om i hemmet och skapa nya sätt och utrymmen för att umgås med sina barn.

SYMPTOM

I vår tidsålder av digital underhållning kan det vara svårt för unga människor att skapa utrymme för enklare nöjen som den underbara känslan av solljus. Men faktum är att brist på tillräckligt med direkt eller indirekt dagsljus kan skapa D-vitaminbrist, störa barnens biologiska klockor och påverka deras allmänhumör och koncentrationsförmåga.

LÖSNINGAR

Det finns några enkla och praktiska steg för att se till att dina barn får det dagsljus de behöver.

1.


Öppet hus (mår bäst)

Se till att släppa in så mycket dagsljus som möjligt i ditt hem. Helst ska dina gardiner och persienner vara helt fråndragna under dygnets ljusa timmar. Om ditt barn har en arbetsplats eller något slags bord, flytta det närmare ett fönster.

2.


Hitta riktningen

Våra kroppar kan bara följa sin naturliga dygnsrytm om vi får rätt mängder av ljus och mörker. Det gäller även våra barn. Placera om möjligt barnens sovrum mot öster så att ni fångar morgonsolen. Detta är särskilt gynnsamt för ungdomar och unga vuxna som har fördröjd biologisk klocka och ofta svårt att komma upp på morgonen. Se också till att gardiner och persienner stoppar så mycket ljus som möjligt från att komma in i rummet under natten.

3.


Kom ut i friska luften

Uppmuntra dina barn att leka utomhus så fort de har möjlighet. Förutom den fysiska hälsoeffekten är de flesta vetenskapsmän överens om att mellan 30 minuters och två timmars dagsljus per dag kan vara ett mycket bra sätt att stärka vårt psykiska välbefinnande.

SE
HELHETEN

Förutom att hitta nya dagsrutiner är det viktigt att ta chansen att göra grundläggande förändringar i din inomhusmiljö. Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus och är hemma två tredjedelar av den tiden, så bostaden är en ypperlig plats att börja förbättra din inomhustillvaro.

 

Förbättra ditt befintliga utrymme

Fundera över hur du kan skapa utomhuskänsla genom att få in mer dagsljus i ditt hem. Eftersom de flesta av oss bor i stadsmiljö har vi i viss mån tagit avstånd från naturen. Undersök vilka fönster som ökar mängden solljus i ditt rum. Kom ihåg att ljus från ett takfönster ger mer dagsljus än ett vanligt fönster.

Utöka ditt utrymme på rätt sätt

Att utöka antalet kvadratmeter i ditt hem är ett bra sätt att förbättra din inomhustillvaro. Överväg att renovera vinden eller göra en tillbyggnad och prioritera lösningar som släpper in frisk luft och dagsljus.

Att flytta

När du söker ny bostad, kom ihåg att äldre bostäder kan ha problem som påverkar din inomhusmiljö. Kontrollera till exempel att alla fönster släpper in tillräckligt med dagsljus. Överväg annars att lägga till fler fönster eller dörrar. När det är dags att inreda och måla om bör du välja en ljus färg. Den skapar ytor som reflekterar ljus på ett bättre sätt i ditt hem.


BARNENS SOVRUM ÄR OFTA DE MEST FÖRORENADE RUMMEN I HUSET

Giftiga partiklar och CO2 från utandningsluft gör att barnens rum ofta innehåller den högsta koncentrationen av skadliga ämnen i hemmet.

VAD KAN JAG GÖRA?

Det finns många sätt att få in bättre luft och mer dagsljus i ditt hem. Några är snabba och enkla och andra tar lite mer tid. Men de kommer att innebära stora och långsiktiga förbättringar.