DAGSLJUS-ÄR-EN-NÖDVÄNDIGHET-INTE-EN-LYX


Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus och ingenting kan ersätta dagsljuset och skydda oss från de negativa hälsoeffekter som uppstår när våra kroppar får för lite ljus.


Konstgjort ljus kan aldrig hålla oss friska på samma sätt som dagsljus. Oavsett hur starkt och klart ljuset är. Vetenskapliga undersökningar har bevisat kopplingen mellan brist på dagsljus och en rad fysiska och psykiska problem. Experter uppskattar faktiskt att upp till 15 % av världens befolkning lider av SAD (Seasonal Affective Disorder, eller vinterdepression), och att siffran stiger ju längre norrut på jordklotet du lever.  

Det finns många andra hälsorisker som hänger ihop med brist på dagsljus. Ett exempel är D-vitaminbrist, som har kopplats till problem som trötthet, utmattning och ökad känslighet för sjukdom. Du måste komma ut för att få det solljus som möjliggör produktion av D-vitamin och i Europa och andra nordliga länder måste du vistas utomhus även sommartid. Konstgjort ljus kan också störa vår biologiska klocka och orsaka koncentrationssvårigheter, högt blodtryck – och mycket annat.

SYMPTOM

Även om konsekvenserna av för lite solljus inte kan uppfattas med blotta ögat, måste de tas på allvar. Vår metabolism behöver dagsljus för att fungera ordentligt, så allmän utmattning och dålig sömn är vanliga symptom Och sömnstörningar har kopplats till problem som stress, depression, hjärtsjukdomar och ökad känslighet för infektioner.

LÖSNINGAR

För de flesta människor handlar nog frågan om att få tillräckligt med dagsljus om att bemöta ett helt nytt problem, som de inte visste att de hade. Därför kan det vara svårt att hitta motivationen. Men kom ihåg att problemen är äkta och att du kan förbättra din livskvalitet drastiskt om du tar tag i dem.

Vetenskapen har bevisat att mer dagsljus ger både fysiska och psykiska hälsoeffekter. Därför får du några tips på några enkla förändringar som du kan göra redan idag:

1.


Följ (det naturliga) ljuset

Ljussätt ditt hem och din arbetsplats med så mycket dagsljus som möjligt. Konstgjort ljus kan inte ersätta solljusets antidepressiva egenskaper, så använd dagsljus som din primära ljuskälla och komplettera med konstgjort ljus vid behov. Flytta också ditt köksbord eller skrivbord närmare fönstret.

2.


Ta en promenad

Gå ut när du har möjlighet och försök sträcka på benen regelbundet. De flesta vetenskapsmän är överens om att två timmars dagsljus per dag är ett mycket bra sätt att stärka vårt psykiska välbefinnande.

3.


Hitta rytmen

Våra kroppar kan bara följa sin naturliga dygnsrytm om vi får rätt mängder av ljus och mörker. Placera om möjligt alla sovrum – särskilt de som tillhör ungdomar och unga vuxna som har en fördröjd biologisk klocka och ofta svårt att komma upp på morgonen – mot öster så att ni fångar morgonsolen.

SE HELHETEN

Förutom att hitta nya dagsrutiner är det viktigt att ta chansen att göra grundläggande förändringar i din inomhusmiljö. Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus och är hemma två tredjedelar av den tiden, så bostaden är en ypperlig plats att börja förbättra din inomhustillvaro.

 

Förbättra ditt befintliga utrymme

Fundera över hur du kan skapa utomhuskänsla genom att få in mer dagsljus i ditt hem. Eftersom de flesta av oss bor i stadsmiljö har vi i viss mån tagit avstånd från naturen. Undersök vilka fönster som ökar mängden solljus i ditt rum. Kom ihåg att ljus från ett takfönster ger mer dagsljus än ett vanligt fönster.

Utöka ditt utrymme på rätt sätt

Att utöka antalet kvadratmeter i ditt hem är ett bra sätt att förbättra din inomhustillvaro. Överväg att renovera vinden eller göra en tillbyggnad och prioritera lösningar som släpper in frisk luft och dagsljus.

Att flytta

När du söker ny bostad, kom ihåg att äldre bostäder kan ha problem som påverkar din inomhusmiljö. Kontrollera till exempel att alla fönster släpper in tillräckligt med dagsljus. Överväg annars att lägga till fler fönster eller dörrar. När det är dags att inreda och måla om bör du välja en ljus färg. Den skapar ytor som reflekterar ljus på ett bättre sätt i ditt hem.


DAGSLJUS KAN FÖRBÄTTRA DINA BARNS INLÄRNINGSFÖRMÅGA MED UPP TILL 15 %

Undersökningar visar att klassrum med ordentlig tillgång till dagsljus ger förutsättningar för effektivare inlärning än dåligt upplysta klassrum. Det finns ingen anledning att tvivla på att dessa fördelar även gäller hem och arbetsplatser.

VAD KAN JAG GÖRA?

Det finns många sätt att få in bättre luft och mer dagsljus i ditt hem. Några är snabba och enkla och andra tar lite mer tid. Men de kommer att innebära stora och långsiktiga förbättringar.