DEN OROVÄCKANDE SANNINGEN OM INOMHUSGENERATIONEN


Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus utan tillräckligt med dagsljus eller frisk luft. Vi tänker inte på det längre – men vetenskapen har visat att detta kan skada vår hälsa och vårt välmående.

Vi är inomhusgenerationen. Du avgör hur vår berättelse slutar.

Se filmen


INOMHUSLUFT KAN VARA FEM GÅNGER MER FÖRORENAD ÄN UTOMHUSLUFT

Oavsett var du bor är det nästan alltid bättre att öppna ett fönster och släppa in frisk luft än att andas instängd inomhusluft.

DAGSLJUS KAN FÖRBÄTTRA DINA BARNS INLÄRNINGSFÖRMÅGA MED UPP TILL 15 %

Undersökningar visar att klassrum med ordentlig tillgång till dagsljus ger förutsättningar för effektivare inlärning än dåligt upplysta klassrum. Det finns ingen anledning att tvivla på att dessa fördelar även gäller hem och arbetsplatser.

VAD KAN JAG GÖRA?

Det finns många sätt att få in bättre luft och mer dagsljus i ditt hem. Några är snabba och enkla och andra tar lite mer tid. Men de kommer att innebära stora och långsiktiga förbättringar.

ATT BO I FUKTIGA OCH MÖGLIGA HEM ÖKAR RISKEN FÖR ASTMA MED 40 %

Låg kvalitet på inomhusluften kan
orsaka eller förvärra andningssvårigheter och allergier.

BARNENS SOVRUM ÄR OFTA DE MEST FÖRORENADE RUMMEN I HUSET

Giftiga partiklar och CO2 från utandningsluft gör att barnens rum ofta innehåller den högsta koncentrationen av skadliga ämnen i hemmet.

BRIST PÅ DAGSLJUS GÖR 15 % AV OSS NEDSTÄMDA

Dagsljusets kraft kan inte återskapas på konstgjord väg. Vi behöver solljus för att känna oss friska och pigga.

DET RÄCKER INTE ATT VETA


Vi måste allihop tänka om när det gäller vårt sätt att vistas inomhus. Vi har alla ett ansvar att göra allt vi kan för att göra våra hem säkra att bo och växa upp i, oavsett vi är individer eller arkitekter, företag eller regeringar.


Varför bryr vi oss?

I över 75 år har Velux hängivet arbetat för att förbättra människors livskvalitet genom att bidra till att hem och arbetsplatser får tillräckligt med ljus och frisk luft.
Vetenskapen har numera bekräftat hälsofördelarna, men vi har fortfarande en bit kvar innan vi inser att solljus och frisk luft inte bara är "väldigt skönt" – utan också "väldigt viktigt".
Lyckligtvis är vi inte ensamma på den här resan. Vi arbetar tillsammans med andra världsledande aktörer inom bygg och industri för att skapa bättre hem. Våra lösningar kan inte ta hand om inomhusgenerationens samtliga problem, men vi kan hjälpa till att visa den mest