Artikel

Reset – INTEGRA takfönsterkupol

Kontrollera först om det finns en anslutning mellan fönstret och fjärrkontrollen genom att ge styrenheten (KLI) ett kort tryck på GEAR (växel)-knappen, och sedan, om det finns en anslutning, kommer fönstret att flytta sig något upp och ner.

Om anslutningen mellan styrenheten och fönstret försvinner kan den återställas på det här sättet.

Var denna artikel användbar?
Ja Nej