Artikel

Att tänka på vid snö och is

I snörika områden med långa kalla perioder och kraftigt snöfall, kan VELUX takfönster vara täckta av snö en längre tid under vintermånaderna.

Tjocka snölager har en isolerande effekt, och det kan inträffa att den snö som är längst in mot taket och takfönstret börjar smälta på grund av den lilla värmeförlust som finns på och runt ett takfönster. Precis samma fenomen ses vid andra typer av genomföringar i taket, som exempelvis vid en skorsten eller ventilationsgenomförningar. Smältvattnet rinner då ner längs med taket under snötäcket. När vattnet träffar en kallare yta under 0 °C, fryser det till is. Detta händer exempelvis vid takfoten och på fönsterplåtar under takfönstret.

I sådana situationer kan det uppstå en isuppbyggnad och fördämning under takfönstret, som förhindrar avrinning från ytterligare smältvatten. Det smältvatten som då blir stående i nederkant på takfönstret skapar en fördämning. Vattnet har en kapillärkraft och kan orsaka en vattengenomträngning runt eller genom takfönster, då varken takfönster eller tak är konstruerat för att motstå detta.

Perioder med skiftande temperaturer runt fryspunkten, kräver extra uppmärksamhet då fördämningen kan växa snabbt. För att motverka dessa problem ska man avlägsna snö och is, på och omkring takfönstret för att på så vis försäkra sig att smältvatten alltid leds bort från fönstret.

VELUX Triple Protect

 VELUX takfönster för snörika områden är en ny takfönsterkonstruktion som är ännu robustare.

Var denna artikel användbar?
Ja Nej