Artikel

Borttagning av diffusor på ljustunnel

För att ta bort diffusor på ljustunnel (för rengöring)

Ljustunnlar installerade efter mitten av 2015, gå vidare till steg 5

Ljustunnlar installerade i mitten av 2015:

1. Ta bort takringen genom att vrida den antingen medurs eller moturs tills den "lossas" från spridarramen

2. Du kan nu se "dataplattan" fastnat på spridaren. Detta startar TWR, TWF, TLR eller TLF och sedan 010 eller 014. Tecknen efter detta avgör hur spridarrutan tas bort.

3. Om nästa del av koden är 2010 eller 2010E (installerad före 2012), hålls rutan med 4 inga vita flikar roteras bort från rutan. Det kan vara nödvändigt att trycka på rutan ett antal gånger för att lossa greppet som gummitätningen har runt rutan.

4. Om den sista delen av koden är 2010E1 (installerad från slutet av 2011 till mitten av 2015), rutan har  4 fixeringspunkter på sig, som sedan fixeras på plats av grå clips. Lossa klämmorna och vrid rutan moturs för att släppa rutan från ramen.

5. För ljustunnlar där koden är TWR/TWF/TLR/TLF 0K10 eller 0K14 2010 finns ingen takring. Den nya utformningen av takljusdiffusorn kan du helt enkelt ta bort den genom att vrida moturs.

6. När spridaren är rengjord, sätt in den igen och säkra med hjälp av lämpliga steg ovan (i omvänd riktning).

Var denna artikel användbar?
Ja Nej