Artikel

Är det möjligt att styra elektriskt drivna VELUX-produkter (INTEGRA) med ett icke-VELUX-styrsystem?

Det är möjligt att styra VELUX INTEGRA produkter med icke-VELUX styrsystem, såsom ett KNX-system.

Det externa växel- eller hemautomationssystemet måste anslutas till ett VELUX-sensorgränssnitt: KLF 200. KLF 200 skickar den nödvändiga signalen till VELUX INTEGRA-produkter. Högst 200 produkter kan anslutas till KLF 200.

Var denna artikel användbar?
Ja Nej