Artikel

Reset - INTEGRA takfönster

Svarar inte mitt takfönster?

Kontrollera först om det finns en anslutning mellan fönstret och fjärrkontrollen genom att ge styrenheten (KLI) ett kort tryck på GEAR (växel)-knappen, och sedan, om det finns en anslutning, kommer ventilationsluckan att flyttas något fram och tillbaka. Att göra så detta är fönstret och KLI paret och utmaningen måste förmodligen hittas av regnsensor eller låsmagnet.

Regnsensorn, om den är våt, kommer fönstret inte att öppnas. Torka regnsensorn och tryck på "PIL UPP" på KLI

Klaffmagneten signalerar fönstret att ramen är korrekt stängd. Om klaffmagneten inte sitter korrekt eller saknas öppnas inte fönstret.

Om anslutningen mellan styrenheten och fönstret försvinner kan den återställas på det här sättet.

Var denna artikel användbar?
Ja Nej