Cashback upp till 1.000 kr per takfönster

Villkor:

Två olika cashback nivåer:

  • 500 kr cashback vid köp av manuella takfönster
  • 1.000 kr cashback vid köp av fjärrstyrda INTEGRA® takfönster

Cashbacken gäller endast för privatpersoner, där takfönstret köps för montage i det egna hushållet.

En privatperson är den fysiska eller juridiska personen som äger VELUX-produkten och inte har förvärvat den i syfte att sälja eller installera den som en del av sin yrkesroll.

500 kr i rabatt

Du får en rabatt på 500 kr för varje manuellt VELUX takfönster som du köper och installerar i ditt hem istället för ett befintligt VELUX takfönster som producerats före 1998.

1.000 kr i rabatt

Du får en rabatt på 1.000 kr för varje fjärrstyrt VELUX INTEGRA® takfönster som du köper och installerar i ditt hem istället för ett befintligt VELUX takfönster tillverkat före 1998.

Utbetalningen av cashbacken sker genom en banköverföring (med IBAN & BIC) till ditt konto i Sverige. Takfönstret måste ha införskaffats hos en svensk återförsäljare.

Du kan erhålla cashback för maximalt 10 stycken VELUX takfönster.

Hur du tar del av erbjudandet:

Ladda upp faktura från din återförsäljare eller snickare daterad efter 1 maj 2020. Se till att takfönsterinformationen är tydlig. Cashbacken måste lösas in inom sex månader efter köpet av takfönstret.

  •  Se till att priset är överstryket.
  • Ladda upp bild(er) på typskylten från det gamla VELUX takfönster(er) som byts ut.
  •  Utbetalning av cashbacken sker genom banköverföring till konton i banker i Sverige. Beloppet överförs efter tre månader till det angivna bankkontot.

 

* Fält markerade med en asterisk betyder att fältet MÅSTE fyllas i.


OBS! Du kan få rabatt på ANTINGEN takfönster ELLER gardiner/markiser ELLER VELUX ACTIVE. Alltså kan du endast välja en av de tre rabatttyperna.


Läs VELUX Integritetsploicy 

Friskrivningar

  • VELUX förbehåller sig rätten när som helst under kampanjen avbryta eller ändra händelsen på grund av en omständighet på grund av force majeure, vilket förstås som en extern händelse utanför VELUX kontroll och som VELUX inte kunde förutse.
  • VELUX förbehåller sig rätten att begära ytterligare dokumentation (andra dokument, foton).
  • VELUX förbehåller sig rätten att verifiera att konsumenten uppfyller kampanjvillkoren innan cash-backen betalas ut.
  • VELUX förbehåller sig rätten att vägra att betala cashbacken om konsumenten, enligt VELUX bedömning, inte uppfyller kampanjvillkoren.
  • Kampanjen erbjuds av VELUX Svenska AB, Karbingatan 22, 254 67 Helsingborg, (i ovanstående "VELUX").