Miljö och hållbarhet

Miljöarbetet inom VELUX Gruppen är baserat på följande vägledande principer:

– VELUX produkter utformas för att orsaka så liten miljöpåverkan som möjligt vid tillverkning, användning och bortskaffande.
– VELUX Gruppen har en högeffektiv, och därmed snål, användning av råvaror, vatten och energi.
– VELUX Gruppen värnar en hög säkerhet för alla medarbetare.
– VELUX Gruppen samarbetar nära med leverantörer, andra partners liksom med kunderna för att förbättra och förstärka miljöarbetet.
– VELUX Gruppen arbetar kontinuerligt för att göra produkter och tillverkningsmetoder mer miljövänliga.


VELUX Gruppen är ledande när det gäller att utveckla hållbara lösningar. Genom ett antal byggnadsexperiment har företaget visat att det är möjligt att uppfylla de förväntade kraven från EU gällande byggnaders energiförbrukning till 2020. Detta med nu existerande tekniska lösningar och utan att riskera människors hälsa eller välmående.

Alla tillverkningsenheter inom VELUX Gruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Samtliga leverantörer av trä är certifierade enligt PEFC eller FSC, eller bägge dessa. Inga tropiska träslag används i produktionen.