Varför takfönster

De flesta av oss är inomhus under hela 90% av dygnet. Ändå är vi alla direkt beroende av att få tillräckligt med frisk luft och dagsljus för att må bra. Det är t o m så att vi blir sjuka om ljuset och luften inte räcker för våra behov.

På bara några generationer har astma och allergier gått från att ha varit något ovanligt till att fyra av tio barn har någon form av allergi eller överkänslighet. Risken för att få astma dubbleras i ett hus med dålig ventilation, fukt eller mögel.

Ett dåligt inneklimat påverkar också hur vi presterar. Många skolor har idag stora brister när det gäller ventilation och dagsljus och detta påverkar i högsta grad skolarbetet. En omfattande europeisk studie har nyligen visat att elevernas inlärningsförmåga ökar med upp till 15% i ett bra inneklimat.

Dagsljus kan inte ersättas med artificiellt ljus. Men, problemet går att lösa.
Takfönster innebär nästan alltid en drastisk förbättring av såväl ventilation
som mängden dagsljus. Och det blir inte sämre av att insatserna kan göras
med enkla medel och till mycket rimliga kostnader.

Takfönster är ett både enkelt och ekonomiskt sätt att skapa ett fullgott inneklimat. Modern teknik bidrar dessutom till att såväl ventilation som dagsljus kan regleras automatiskt och därmed bekymmersfritt.