Brand- och rökgasventilation

VELUX takfönsterkupol för brand- och rökgasventilation uppfyller den europeiska standarden EN 12101-2 och avlägsnar effektivt rök och värme från byggnaden i händelse av brand. Takfönsterkupolen är lämplig för daglig ventilation och kan utrustas med regnsensor.

VELUX takfönsterkupol med brand- och rökgasventilation för platta tak är precis som en vanlig VELUX takfönsterkupol utrustad med en isolerruta. Även installationen görs på samma sätt som för en VELUX takfönsterkupol.

Utöver takfönsterkupolen behövs en styrcentral – VELUX KFC 220 och glaskross KFK 100 WW samt rökdetektor KFA 100 WW. Klämlist medföljer.