Mer än 75 år i dagsljusets och den friska luftens tjänst

Villum Kann Rasmussen startade VELUX den 1 april 1941. Då specialiserade sig företaget på glastak. Snart fick han idén att med takfönster förvandla mörka vindar till bostadsyta, med dagsljus och frisk luft.

2016 firade denna goda idé 75 år. Dagens breda sortiment erbjuder produkter som bidrar till högre livskvalitet och hälsa – t ex i bostäder, på arbetsplatser och i skolor.

Idag får miljontals människor flödande dagsljus och frisk luft tack vare VELUX produkter. VELUX Gruppen är verksam i 40 länder och har 14.000 anställda.