VELUX ljustunnel för sluttande tak

VELUX ljustunnlar kan monteras i profilerade (TWF/TWR) eller släta tak (TLF/TLR). Ljustunnlar kan monteras i sluttande tak med en lutning mellan 15–60°.

Med VELUX flexrör och fasta rör blir monteringen enkel. Fasta rör ger ett fixerat ljusschakt i de fall då innertaket ligger direkt under det utvändiga ljusinsläppet. Flexrör kan användas där det krävs att ljustunneln monteras vinklad.

VELUX ljustunnel är enkel att montera, oberoende av taktyp.

VELUX ljustunnel för platta tak

VELUX ljustunnlar kan monteras på platta tak med en taklutning mellan 0 och 15° (VELUX kod TCF/TCR).

VELUX ljustunnel är enkel att montera, oberoende av taktyp.