Råd för användning

av VELUX logo och marknadsföringsmaterial

Tänk på

– att inte förändra logon i färg, proportioner eller format
– att logon ska placeras i nära anslutning till, alternativt i, bilden. Om logon inte kan visas ska texten ”Foto VELUX Svenska AB” placeras i nära anslutning till bilden
– att använda högupplösta bilder för tryck av olika slag och webb-bilder när de ska återges på skärm
– att bilderna endast får användas i syfte att marknadsföra VELUX produkter (du får alltså inte använda bilderna som en dekorationsbild i t ex en kundtidning)
– att bilderna ej får överlåtas till tredje part utan VELUX godkännande
– att du kan klippa det du behöver ur det textmaterial som finns på dessa sidor. Men redigera inte för hårt – du vill ju att läsaren ska förstå vad du menar.