VELUX utbildningsalternativ

Boka Grundkurs här!

Boka Dagsljuskurs här!

De hantverkare som får kalla sig Certifierade montörer har alla genomgått VELUX utbildning i praktiskt montage (VELUX grundkurs). Dessa montörer känner sig trygga i VELUX produktutbud och ser till att installationen av takfönster blir lätt och säker.

VELUX Certifierade montörer har dessutom gått VELUX Dagsljuskurs för att lära sig mer om ljusets betydelse, hur takfönster bör placeras i rummen och vilka produkttyper som passar bäst utifrån tak, rum och användning.

Alla våra kurser är kostnadsfria. 

Vill du bli Certifierad montör för VELUX? Börja med att anmäla dig och ditt företag till VELUX Grundkurs.