Monteringsanvisningar för hantverkare - VELUX produkter

Så här lyckas du med montaget

Ett korrekt montage är förstås avgörande för ett bra resultat. För att ge dig bästa möjliga stöd har vi därför tagit fram lättanvända och tydliga monteringsanvisningar. Ladda ner den PDF som gäller för just ditt projekt.

Takfönster

Pivåhängt 
Manuell GGL/GGU
Elektrisk INTEGRA GGL/GGU
Solcell INTEGRA GGL/GGU

Topphängt 
Manuellt GPL/GPU 

Kombitak
Fast nederdel GIL/GIU

Kombifasad

Fasadfönster VFE/VIU
Standard montage (röd nivå)
Fasadfönster VFE/VIU
Infällt montage (blå nivå) 


Kulturfönster 
Överkantshängt oisolerat GVO
Överkantshängt isolerat GVR+EDW
Pivå/topp GGL/GPL  

Hantverkarutgång
 Sidohängt GXL/GXU

Nödutrymning 
Topphängt GTU 

VELUX Extra 
För snörika områden IS2/ TripleProtect 

 

Installations- produkter

Isoleringsram  

Singelmontage BDX 2000
Duo 18mm BDX 2011
Duo  BDX 2011E
Lågt montage BDX 2000F
Lågt montage kombination BDX W34 2000F                                


Fönsterkrage 

Singel BFX 1000
Duo 18mm BFX 1010
Kombitak BFX W34 


Diffusionsspärr 

Singel BBX
Kombitak BBX WK34 


Smyg 

Komplett smyg LSC/LSD
Förlängningsdel LLC
Monteringsram LSG
Fönsterbänk LEI 


Stödregel 

Duo 18mm EBY
Duo 100mm EKY
Ledad 18mm för tak/fasad EBY W10 Intäckningsplåtar

Singelmontage - standard montage (röd nivå) 
Profilerat tak - standard montage (röd nivå) EDW Slätt tak - standard montage (röd nivå) EDL Papptak (tilläggsanvisningar) EDL Korrugerat plåttak EDW Profilerat plåttak EDW Falsat plåttak ZWC Plåttak Decra EDW Klicktak (plåt typ Lindab, Planja m.fl) EDW
Profilerat tak - standard montage (röd nivå) EDW Slätt tak - standard montage (röd nivå) EDL Papptak (tilläggsanvisningar) EDL Korrugerat plåttak EDW Profilerat plåttak EDW Falsat plåttak ZWC Plåttak Decra EDW Klicktak (plåt typ Lindab, Planja m.fl) EDW
Profilerat tak - standard montage (röd nivå) EDW Slätt tak - standard montage (röd nivå) EDL Papptak (tilläggsanvisningar) EDL Korrugerat plåttak EDW Profilerat plåttak EDW Falsat plåttak ZWC Plåttak Decra EDW Klicktak (plåt typ Lindab, Planja m.fl) EDW
Profilerat tak - standard montage (röd nivå) EDW
Slätt tak - standard montage (röd nivå) EDL
Papptak (tilläggsanvisningar) EDL
Korrugerat plåttak EDW
Profilerat plåttak EDW
Plåttak Decra EDW
Klicktak (plåt typ Lindab, Plannja m.fl) EDW
Nockmontage EKX
Skiffertak EDL+
Karmplåtar ZWCSingelmontage - lågt infällt montage (blå nivå) 

Profilerat tak – lågt montage (blå nivå) EDJ
Slätt tak – lågt montage (blå nivå) EDN 
Kombinationsmontage - standard montage (röd nivå) 

Profilerat tak EKW/EKX
Profilerat tak duo 18mm EBW 0021B              
Slätt tak EKL/EKX
Slätt tak 18mm EBL 0021B
Profilerat tak Alt duo EDW + EKW
Slätt tak Alt duo ETL + EKL
Kombitak – kombinationsmontage med fast nederdel 
Profilerat tak ETW + EDW
Profilerat tak Duo ETW + EKW
Slätt tak ETL + EDL
Slätt tak Duo ETL + EKL Kombifasad 

Profilerat tak singel EFW
Slätt tak singel EFL
Kombination duo 18mm EFW/EFL + EBY 
Kombinationsmontage lågt montage 

Profilerat tak duo EKJ
Slätt tak duo EKN
Profilerat tak EKJ
Slätt tak EKN + ETN

 

Takfönsterkupol

Takfönsterkupol (komplett)
Fast takfönsterkupol CFP 0073 + ISD                 
Manuellt öppningsbart  CVP 0073 + ISD
Elektriskt öppningsbart INTEGRA® CVP 0673 + ISD 

Förhöjningssarg till takfönsterkupol 
Höjer sargen med 15 cm ZCE

Kupoldelen som reservdel (utan bottendel/sarg, ej komplett) 

Polykarbonat/akryl kupol ISD -----
Planglaslösning med härdat planglas ISD 2093 
Takfönsterkupol välvt glas ISD 1093

Takutgång med kupol 
Manuellt öppningsbar med kupol CXP 

Tillbehör 
Diffusionsspärr - fönster för platta tak BBX   
Klämlist ZZZ 210 

Ljustunnel

Fasta rör för slutttande tak 15-60gr

Profilerat eller släta sluttande tak TWR/TLR 0K14 

Flexrör för slutttande tak 15-60gr 

Profilerat eller släta sluttande tak TWF/TLF 0K14  

Fasta rör för platta tak 0-15gr 
Platta tak TCR 0K14 

Flexrör för platta tak 0-15gr 
Platta tak TCF 0K14 

Tillbehör för ljustunnel 

Förlängningsrör ZTR
Klämlist ZZZ 210 014
Belysning ZTL  
Fönsterkrage BFX 0K14